Walt Disney กำลังเจอฝันร้าย! ซ้ำรอยค้าปลีกอเมริกา

Walt Disney บริษัทความบันเทิงรายใหญ่ของโลก กำลังทดสอบการออกแบบ ตกแต่ง ร้านค้าปลีกครั้งแรกในรอบ 7 ปี หลังจากต้องเผชิญกับความท้าทายของธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ผู้บริโภคถูกล่อลวงให้ไปซื้อสินค้าทางออนไลน์มากขึ้น

Read more