กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดทดลองให้บริการ IP IDE Center

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดทดลองการให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม (Intellectual Property Innovation Driven Enterprise Center : IP IDE Center )

Read more

กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “ SMART STARTUP 2017 ”

กระทรวงพาณิชย์จัดงาน “ SMART STARTUP 2017  ” “FROM PAIN TO GAIN โอกาสสู่ธุรกิจยุคใหม่” วันที่ 16 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 –

Read more