รวมสุดยอด! 15 เว็บไซต์ “เรียนฟรี” มีใบรับรอง เพิ่มความรู้ สร้างอาชีพ

การระบาดโควิด-19 ได้ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุกคนต้องเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียน การทำงาน รวมถึงการปฏิบัติตัว ที่จะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง รวมถึงถูกงดจัดบางกิจกรรม เช่น การท่องเที่ยว ห้ามทานอาหารในร้าน หรือ ต้องทำงาน Work from home

Read more