G2X ปรับโฉมใหม่ เข้าวางจำหน่ายในร้าน เซเว่น อีเลฟเว่น แล้ว

บริษัท เนเจอร์ไบโอเทค จำกัด โดย นายแพทย์ดำรงค์ เลาหะพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ (คนที่ 3 จากซ้าย) จับมือ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย เภสัชกรหญิงจริยาพร ไตรทิพย์เจริญชัย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป

Read more