#รีวิวหนังสือ โฆษณาชวนเชื่อ

รีวิวหนังสือ “ โฆษณาชวนเชื่อ ” หรือชื่อภาษาอังกฤษ “Propaganda” เป็น รีวิวหนังสือ แนวธุรกิจ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหนังสือในตำนานทางด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Edward Berney เจ้าพ่อนักโฆษณาชวนเชื่อและประชาสัมพันธ์

Read more