รู้ทันเรื่องสุขภาพ! สาเหตุมะเร็งปากมดลูก และการป้องกัน

‘มะเร็ง’ เป็นโรคร้ายที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะเมื่อเป็นแล้วอาจมีโอกาสในการรักษาให้หายขาดยากกว่าโรคอื่น อีกทั้งอาการยังสามารถทรุดหนักลงได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสำหรับผู้หญิงที่ต้องคอยระวังไม่ให้เกิดสาเหตุมะเร็งปากมดลูก ซึ่งอาจจะแสดงอาการเพียงเล็กน้อยที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายในระยะเริ่มต้น และอาจมีอาการที่เริ่มสังเกตเห็นได้ในภายหลัง เช่น

Read more