ATF จัดการประชุมประจำปี 2016 ณ ประเทศอินโดนีเซีย สานต่อความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์ร่วมของอาเซียน

สหพันธ์การขนส่ง ทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ASEAN Trucking Federation – ATF) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีเป็นครั้งแรก (1st annual meeting) เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ณ JI Expo Kemayoran เมืองจาการ์ต้า

Read more