ถกไม่เถียง! ยุคนี้งานประจำทำ “เอกชน” เสี่ยงสูงกว่า “งานราชการ”

สำรวจจำนวนคนไทยมีประมาณ 67 ล้านคน เป็นผู้ที่อยู่ในวัยแรงงานหรือพร้อมทำงาน 38.63 ล้านคนในจำนวนนี้อยู่ในส่วนของภาครัฐประมาณ 2.91 ล้านคน ซึ่งสัดส่วนข้าราชการไทยไม่ได้มีมากเกินไปโดยอยู่ที่ประมาณ 7.7% หากเทียบกับหลายประเทศ เช่น สหราชอาณาจักร 16% สหรัฐฯ 14.9% เกาหลีใต้ 8.1% และญี่ปุ่น 5.9%

Read more