“ DOUP DESIGN ” การทำงานออกแบบ ให้เกิดขึ้นได้จริง

โอกาสสำเร็จในการทำธุรกิจนั้นๆจะมีมากน้อยแค่ไหนมีหลายสิ่งที่เราต้องคำนึง บางคนมั่นใจในเรื่องการบริหารจัดการที่ดี หรือมีความมั่นใจในเอกลักษณ์ของสินค้าที่กล้ายืนยันว่าแปลกดีไม่มีใครเหมือน

Read more

ฮวงจุ้ย SME แต่งร้านรวย

หนังสือ ฮวงจุ้ย SME แต่งร้านรวย การใช้ศาสตร์ฮวงจุ้ยในการเรียกกระแสความร่ำรวยให้มายังร้านค้า ผสมผสานกับความเป็นเหตุเป็นผลในด้านการตลาดและการดีไซน์

Read more