EyeLevel สถาบันเสริมการการศึกษาสัญชาติเกาหลี แตกต่าง แต่ได้ผล

ถ้าใครที่ติดตามซีรี่ส์เกาหลี หรือติดตามข่าวสารในประเทศเกาหลีใต้ก็น่าจะพอรู้มาบ้างว่าทั้งการเรียน และระบบการศึกษาของประเทศเกาหลีใต้นั้นได้วางระบบมาอย่างดีในการพัฒนาเด็ก แถมแต่ละครอบครัวยังส่งเสริมและเห็นความสำคัญของการศึกษาเป็นอย่างมาก นอกจากการเรียนในโรงเรียนแล้วที่เกาหลียังขึ้นชื่อในเรื่องโรงเรียนกวดวิชาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากด้วย

Eye Level เป็นสถาบันการศึกษาเสริมทางด้านภาษาและคณิตศาสตร์ที่ผ่านงานวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นสถาบันอันดับ 1 ของประเทศเกาหลี ซึ่ง Eye Level ได้ขยายสาขาไปมากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนกว่า 2 ล้านคน

แล้วยังมีอัตตราการเติบโตอย่างรวดเร็วในอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ซึ่ง Eye Level มีระบบการเรียนที่รับรองได้ว่า เด็กจะสามารถเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษอย่างแท้จริง และมีพัฒนาการตามระดับของเด็ก โดยมุ่งที่เด็กอายุ 3-14 ปี

ทางบริษัท Global Vision Education จำกัด ประเทศไทย ได้เล็งเห็นปัญหาของการศึกษาในประเทศ จากผลการเปรียบเทียบระดับการศึกษาของไทยนั้นพบว่าไทยยังคงรั้งท้ายด้านการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งอยู่ในอันดับที่ 8 จาก 10 ประเทศ ทางบริษัท Global Vision Education จำกัด

จึงสนใจธุรกิจแฟรนไชส์ทางด้านการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กไทยได้คิด ได้เขียน ได้เรียน อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยการเริ่มต้นเปิดสถาบัน Eye Level Thailand ขึ้นมาในปี 2556 สถาบัน Eye Level นี้ได้รับความนิยมในประเทศเกาหลี ถึงขนาดคิดเป็นเปอร์เซ็นได้ว่า 30% ของคนเกาหลีผ่านหลักสูตรของ Eye Level มาแล้วทั้งนั้น

EyeLevel

Eye Level สอนอะไรบ้าง

 • Play Math (คณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก)
 • Math (คณิตศาสตร์โจทย์ภาษาอังกฤษ)
 • Math(คณิตศาสตร์โจทย์ภาษาไทย)
 • English Sparks (ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก)
 • English (ภาษาอังกฤษ)

 จุดเด่นที่จะทำให้คุณต้องเลือก Eye Level

 1. หลักสูตรพัฒนาจากการวิจัย และเป็นที่ยอมรับของสมาคมครูแห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งมุ่งให้เด็กเรียนรู้ทีละขั้นอย่างต่อเนื่อง
 2. เน้นเรื่องการเรียนด้วยความเข้าใจ (Mastery) อย่างถึงแก่น สามารถนำไปต่อยอดได้ในทุกวิชา โดยเด็กจะก้าวไปทุกก้าวในบทเรียนด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง ซึ่งปัญหาของเด็กส่วนใหญ่ คือมีบางส่วนไม่เข้าใจ และเมื่อความไม่เข้าใจถูกสะสมเด็กจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้…เด็กจะไม่อยากเรียนต่อไป
 3. ออกแบบสร้างแรงจูงใจให้เด็กอยากเรียนอย่างเป็นระบบ เช่นสอนให้เด็กเรียนรู้ด้วยตนเอง, สอนให้เด็กรู้จักตั้งเป้าหมายการเรียนและหาวิธีไปสู่เป้าหมายแต่ละขั้น, ทำให้เด็กสนุก และกระตือรือล้นที่จะเรียน
 4. ประเมินศักยภาพของเด็กทุกขั้นตอนด้วยวิธีการทันสมัย ทำให้สามารถ “วิเคราะห์” จุดแข็ง จุดอ่อน ของเด็ก เพื่อนำไปส่งเสริม หรือปรับปรุงแก้ไขได้ทันการ
 5. เด็กจะถูกฝึกให้คิดเป็นระบบ รู้จักคิดแบบวิเคราะห์ คิดโดยอาศัยความเชื่อมโยง และตรรกะ ปลูกฝังความสามารถในเชิงวิธีคิดและวิเคราะห์แต่เล็ก
 6. ผู้ปกครองสามารถติดตามการพัฒนาการของเด็กตลอดเวลา ผ่านการรายงานหลาย ๆ รูปแบบ และจะมีบทบาทในการพัฒนาลูกของตน

EL3

Eye Level คุณภาพที่คุณวางใจได้

Eye Level เป็นโรงเรียนกวดวิชาอันดับหนึ่งของประเทศเกาหลีใต้ ได้รับรางวัลกิจการคุณภาพอันดับ 1 ติดต่อกันในประเทศเกาหลีถึง 15 ปีซ้อน และมีการพัฒนาหลักสูตรมาตลอดระยะเวลา 37 ปี

ผลจากการเรียนกับ Eye Level ที่เห็นได้ชัด คือ เด็ก ๆ จะสนุกกับการเรียน รักการเรียน อยากมาเรียน และสามารถเข้าใจบทเรียนพร้อมทั้งมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว เด็กจะมีพื้นฐานทั้งภาษาและคณิตศาสตร์ที่ดี เรียนรู้อย่างเข้าใจ และอยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไป

Eye Level มีสาขาอยู่ทั่วประเทศไทย

Eye Level ประเทศไทย ปัจจุบันมีสาขาอยู่ 17 สาขาทั่วประเทศ และตั้งใจจะขยายสาขาอย่างต่ำเดือนละ 1 สาขา และเชื่อว่าภายใน 3 ปีข้างหน้า จะมีสาขาไม่ต่ำกว่า 50 สาขา

EL4

สำหรับผู้ที่สนใจแฟรนไชส์ ฟังทางนี้

คุณภาพของหลักสูตรและแนวทางการเรียนการสอนที่ได้ผล คือ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับ Franchise ซึ่งทางทีมงาน Eye Level จะคอยสนับสนุนให้ Franchise ประสบความสำเร็จ เพราะ EyeLevel ถือคติที่ว่า Eye Level จะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้า Franchise ของ Eye Level ไม่ประสบความสำเร็จ

Franchise ส่วนใหญ่ของ Eye Level คือกลุ่มคนที่รักการศึกษา อยากจะพัฒนาเยาวชน และมีความมุ่งมั่นที่จะประกอบธุรกิจด้วยตนเอง

EL5

 การลงทุนแบ่งออกเป็น

 • หลักสูตรคณิตศาตร์ Eye Level Math(English Version),Math(Thai Version) and Play Math 150,000 บาท
 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ Eye Level English And English Sparks 100,000 บาท
 • เงินประกัน Security Deposit 50,000 บาท
 • Royalty Fee 25% จากค่าเรียนรายวิชา เก็บเป็นรายเดือน

สิ่งที่แฟรนไชส์จะได้รับ

 1. ชื่อหลักสูตรและเครื่องหมายการค้า ได้รับสิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า หลักสูตร และวิธีการสอนของ Eye Level
 2. ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน พร้อมการประชาสัมพันธ์รวม
 3. อบรมครูผู้สอนฟรี การดูแลปรึกษาปัญหา ตลอดอายุสัญญา
 4. ฟรี แผ่นพับสำหรับ New Franchise
 5. ฟรี โปสเตอร์ติดผนังแนะนำหลักสูตรขนาดใหญ่ 4 แผ่น
 6. ฟรี ออกแบบโปสเตอร์ ป้ายโฆษณา สื่อโฆษณา
 7. ฟรี ของแถมอื่นๆ (ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นจากทางสำนักงานใหญ่กำหนด)
 8. ฟรี ระบบปฏิบัติการดูแลสาขา (ERP)
 9. แนวทางการอบรมและคู่มือการเข้าใช้งาน Eye Level University (ELU)
 10. สิทธิพิเศษในการเปิดสอนหลักสูตรอื่นๆที่ทางบริษัทจะนำเข้ามาในอนาคตซึ่งล้วนแต่เป็นหลักสูตรระดับคุณภาพอันดับ 1 จากประเทศเกาหลีใต้
 11. รายได้อื่นๆ จากการจำหน่ายหนังสือที่บริษัทฯ อนุญาตให้จำหน่าย
 12. สิทธิพิเศษสำหรับสาขาที่บริหารงานยอดเยี่ยม ไปดูงานที่ประเทศเกาหลี ฟรี! ค่าอาหารและที่พัก (ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 13. การแข่งขัน Eye Level Math Olympiad และ Literature Awards

EL6

Eye Level คือ Franchise น้องใหม่ของประเทศไทย ที่มีรากฐานที่มั่นคง และมีอนาคตที่สามารถเข้ามาเปลี่ยนวิธีการให้การศึกษากับเยาวชนของไทยได้ หากคุณคิดจะลงทุนด้านแฟรนไชส์แนะนำว่าแฟรนไชส์ทางด้านการศึกษาก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่น้อย เพราะแฟรนไชส์ด้านการศึกษานั้นเป็นธุรกิจที่เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แถมยังเป็นธุรกิจที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการและศักยภาพให้กับเยาวชนของชาติอีกด้วย

หากคุณสนใจในลงทุนแฟรนไชนส์ของ Eye Level ดูเพิ่มเติมได้ที่ : https://goo.gl/W9XN8z
หรือติดต่อเพิ่มเติมได้ที่ คุณภัทรา มยุเรศ (ผู้จัดการแผนกแฟรนไชส์)
โทร. 02-9349911, 086-393-8869
เว็บไซต์ www.eyelevel.co.th

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด