Eye Level แฟรนไชส์การศึกษาอันดับ1 ในเกาหลี และเติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา!

มารู้จักกับ FRANCHISE ที่ชื่อ Eye Level เป็น FRANCHISE ที่กำลังมาแรง และเติบโตเร็วที่สุดในอเมริกา ขยายไปทั่วเอเชียและยุโรป ทั้งนี้ อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษเป็นแฟรนไชส์อับดับ 1 ติดต่อกันกว่า 15 ปีของประเทศเกาหลี

Eye Level ทำได้อย่างไร?

อายเลเวล

Eye Level ยึดหลักปรัชญาง่าย ๆ ว่า “เด็กคือกุญแจสำคัญในการพัฒนาตัวเองเพื่ออนาคตของเขา “I am the key.”

เด็กจะอยากเรียนรู้ ถ้าการเรียนรู้นั้น “ สนุก ” ได้ สำรวจ ได้ ทดลอง ได้ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อายเลเวล

Eye Level นำหลักการเรียนแบบธรรมชาติของเด็กผ่านการสำรวจ ค้นคว้า เรียนด้วยตนเอง ดังกล่าว มาสร้างเป็น แนวทางที่เรียกว่า SELF-DIRECTED LEARNING หรือการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการฝึกนิสัยสำคัญให้เหมาะกับการเรียนรู้ตามธรรมชาติของเด็ก

Eye Level ออกแบบ “หลักสูตร” ใหม่ทีสอดคล้องกับหลักสูตรที่เรียนกันในปัจจุบัน แต่เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ทีละขั้น ให้เด็กได้สำรวจ ทดลอง วิเคราะห์ จนเข้าใจทำให้วิชาที่ดูยากในการเรียนแบบปัจจุบัน กลายเป็นง่ายสำหรับ Eye Level

อายเลเวล

หลักสูตรใหม่นี้ เมื่อนำออกมาใช้ประสบความสำเร็จไปทั่วโลก ประเทศเกาหลีนำไปใช้เป็นวิธีการหลักในการศึกษากับเยาวชนของเขา

ประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีระบบการศึกษายอดเยี่ยมยังรับเอาหลักสูตรของ Eye Level ไปใช้และสามารถขยายศูนย์ Eye Level ได้ถึง 1,400 ศูนย์ ภายในไม่กี่ปี

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสากล เด็กเรียนสนุก เรียนแบบธรรมชาติ เรียนแบบเข้าใจจริง ๆ MASTERY เป็นที่ยอมรับกับทั่วโลก

 

อายเลเวล อายเลเวล

นอกจากหลักสูตรแล้ว Eye Level ยังวางระบบการเรียนการสอนที่เหมาะสำหรับการทำ FRANCHISE การศึกษามาก ทำให้ผู้ลงทุนใช้เวลาน้อยรับเด็กได้มาก เด็กเรียนแล้วได้ผล ผู้ปกครองพอใจในผลการเรียนของเด็ก

ระบบการเรียนการสอนของ Eye Level แตกต่างจากระบบการ “สอนในประเทศไทย”อย่างสิ้นเชิงที่สอนเด็กเป็น รายกลุ่ม ครูคนหนึ่งต้องดูเด็ก 15-20-30 คน ระบบของ Eye Level สอนเด็กรายบุคคล ครูไม่ต้องรอให้เด็กมาครบจึงเริ่มเรียน

เด็กของ Eye Level จะถูกสอนให้รู้จักวิธีเรียน เมื่อมาถึงก็เข้าขบวนการเรียนของเขาเอง โดยไม่เกี่ยวกับใคร ครูทำหน้าที่เป็นโค้ชคอยแนะนำ บทเรียน สอนให้ทำแบบฝึกหัด ตรวจสอบและแก้ไข
ครูคนหนึ่งแม้จะดูแลเด็กรายบุคคล แต่ก็ดูเด็กได้หลายๆ คน หลายๆ ระดับ พร้อมๆ กัน เพราะตัวหลักสูตรและขบวนการจะลดงานครูด้านการสอนไปมากทีเดียว

เมื่อ “หลักการดี” “มีขบวนการทำงาน” ที่ถูกต้องและง่าย มีหลักสูตรที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน

การบริหารงาน FRANCHISE ก็ง่าย

ตัวอย่างเช่น ศูนย์ Eye Level แห่งหนึ่งเปิดบริการ แค่ เสาร์-อาทิตย์ ใช้ห้องเรียนที่ไม่ใหญ่มากนักสามารถสอนนักเรียนได้เกิน 100 คน

เด็กทุกคนก้าวหน้า มีพัฒนาการดีกว่าการเรียนในห้องเรียน ผู้ปกครองพอใจมากจนศูนย์นั้นมี Waiting List (นักเรียนที่มาจองเรียน) อีกหลายสิบคน

ระบบการเรียน Eye Level เป็นการจัดระบบการศึกษาที่ยอดเยี่ยม

 • เด็กใช้เวลาไม่มาก
 • เด็กเรียนด้วยความสนใจและได้ผล
 • ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนของเด็กตลอด
 • เด็กมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
 • เด็กได้รับการปลูกฝัง “นิสัยการเรียนรู้ การคิด การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การเรียนรู้ตลอดชีวิต”
 • ผู้บริหาร FRANCHISE สามารถควบคุมดูแลระบบได้ง่าย ใช้บุคคลากร (ครู) จำนวนไม่มากรับเด็กได้จำนวนไม่จำกัด ขยายตัวได้รวดเร็ว
 • ขบวนการ การศึกษาแบบ Eye Level กำลังเป็นที่นิยมทั่วโลก สหรัฐอเมริกา อังกฤษ เยอรมันและประเทศชั้นนำในเอเชียทุกประเทศยอมรับระบบนี้และกำลังขยายสาขาอย่างรวดเร็ว

หลักสูตรภาษาอังกฤษ:ทั้งระดับเด็กเล็ก[ENGLISH SPARK]ระดับ1-2 และสำหรับเด็กโต EYE LEVEL ENGLISH ระดับ PREA – I

 • โดยใช้การเรียนแบบธรรมชาติที่มีการเรียนรู้อ่าน การออกเสียง ความเข้าใจ (Comprehensive) และการเขียนไปพร้อมๆกัน

หลักสูตรคณิตศาสตร์ :สำหรับเด็กเล็ก ระดับ Play Math สำหรับเด็กโต Eye Level Math ทั้งภาษาไทยและอังกฤษระดับ

 • โดยคณิตศาสตร์ทั้งเด็กเล็กและเด็กโต เน้น BASIC THINKING MATH และ CRITICAL THINKING MATH ซึ่งสอนให้เด็กคิดเป็น แก้โจทย์เป็นคิดวิเคราะห์ในระดับลึกซึ้งได้ (หลักสูตรแห่งแรกในประเทศไทย)

I AM THE KEY กุญแจที่จะไขให้เด็กพัฒนาสู่อนาคตด้วยตัวเขาเอง

กลายมาเป็นแนวทาง ทำ FRANCHISE การศึกษาที่แหลมคม ได้ผล สนุก และเป็นที่พอใจของผู้ปกครองเด็กที่มาเรียน แม้กระทั่งเด็กเล็ก ๆ

 • “น้องอยากมาเรียนค่ะ พอถึงวันมาเรียนไม่ต้องบอกเลยรีบมาเรียนเอง”
 • “น้องชอบมากค่ะ บอกว่าสนุก”
 • “ไม่เคยเห็นน้องอยากไปเรียนแบบนี้เลย ตื่นเต้นอยากไปเรียนทุกครั้ง”
 • “ขอบคุณ Eye level ค่ะ น้องเรียนในห้องดีขึ้นมากและสนุกกับการเรียน”
 • “น้องกลับมาบ้าน มาจับพ่อแม่สอนเรียนและบอกว่า มาเรียนแบบ Eye level กัน”
 • คำรับรองจากผู้ปกครองดังกล่าว เน้นย้ำว่า “วิธีการเรียนการสอนแบบธรรมชาติของ Eye levelได้ ผลกับเด็กจริงๆ”

ต้องลงทุนสูงไหม? ทำการตลาดยากไหม?

ถ้าท่านมีสถานที่ของตัวเอง ห้องพอที่จะรองรับการเรียนการการสอนได้ การลงทุนก็ไม่มาก และสามารถลงมือทำธุรกิจได้รวดเร็ว เพราะ ทางบริษัทจะมีการแนะนำ อบรม มีแนวทางต่างๆ อุปกรณ์การสอนทุกอย่างครบครัน

ความสำเร็จของเด็ก คุณภาพของการศึกษาจะช่วยให้ศูนย์เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ผู้ปกครองจะแปลกใจในพัฒนาการของเด็ก และจะบอกต่อไปจากนักเรียนคนหนึ่งไปสู่เพื่อนร่วมชั้น จากโรงเรียนหนึ่งไปอีกโรงเรียนหนึ่ง

 

 

อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ 
โทร. 02-9349911-2

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3Y5N2SH


สำหรับคนที่อยากเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ แนะนำเข้ารับคำปรึกษาผ่านหน่วยงาน ที่น่าเชื่อถือ เช่น

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ (ThaiFranchise Consultancy)เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ทางบริษัทฯ มีอาจารย์และทีมงานที่พร้อมให้บริการ คอยให้คำแนะนำ และร่วมค้นหาคำตอบจากประสบการณ์บนเส้นทางของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มายาวนานกว่า 14 ปี

ลักษณะงาน

 • เน้นการทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัท
 • ให้แนวทางในการทำงานในทุกๆ ด้าน
 • มอบหมายงานและติดตามงาน
 • อื่นๆ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

1. วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันเบื้องต้น หัวข้อดังนี้

 • ลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การปฏิบัติงาน
 • เป้าหมายในอนาคต

2. กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ

 • การสร้างแนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Business Objective)
 • การจำลองงบกำไร-ขาดทุน (Profit-Loss)
 • การพัฒนาในด้านต่างๆ (Development Plan)

3. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan)

 • การวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย
 • กำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม

4. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟรนไชส์

5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ดูผลประกอบการ การดำเนินของร้านแฟรนไชส์จำลอง หรือร้านต้นแบบ
 • ปรับปรุงแก้ไข
 • พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไม่หยุดยั้ง

การปฎิบัติงาน

 1. สัปดาห์ละ 1 คาบเวลา (ประมาณ 3-4 ชม.)
 2. ติดต่อปรึกษางานได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การ Consult ไม่รับกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันและรับไม่เกิน 5 แบรนด์

อนึ่ง รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการรับคำปรึกษา อาจมีนอกเหนือจากแผนงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบแผนโครงสร้างของธุรกิจเดิม และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
ฝ่ายที่ปรึกษาโครงการ (ThaiFranchise Consultancy)

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต