DBS เปิดตัว ความคิดริเริ่มในการปล่อยสินเชื่อคืนเงินให้แก่ ผู้ประกอบการ SMEs ประเทศสิงคโปร์

ในขณะที่กำลังเผชิญหน้ากับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้ บริษัท DBS ถือเป็นนายหน้าในการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสิงคโปร์ กำลังขยับขยายการให้การสนับสนุนทางธุรกิจมากยิ่งขึ้น

สำหรับในภาคของรัฐวิสาหกิจทั้งขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่เรารู้จักกันในนามของ SMEs นั้นเอง โดยพวกเขากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน

DBS เปิดตัว

ภาพจาก https://bit.ly/2kuLlkF

ในการคาดการณ์ความต้องการของผู้ประกอบกิจการ SMEs สำหรับกระแสเงินสดที่มากขึ้นนั้น DBS จึงได้เสนอโปรแกรมการคาดการณ์สินเชื่อ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางธนาคารและธุรกิจ SME

เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบกิจการ SMEs ได้รับการวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น เมื่อพวกเขาต้องการกระแสเงินสดที่เพิ่มมากขึ้น ธนาคารสามารถขยายสินเชื่อ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม และวงเงินสินเชื่อ Standby เพื่อที่จะระบุลูกค้าก่อนที่จะสมัคร

11

ภาพจาก https://bit.ly/2kXAGPK

สำหรับธุรกิจที่อาจเผชิญกับความท้าทายทางการค้า DBS จึงเสนอส่วนลดการค้าในด้านของการเงิน ในการจัดการค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมทางการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุนลูกค้าที่มีการยกระดับการหมุนเวียนของธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในช่วงสิ้นปี

ในการคืนเงินนั้นก็จะแตกต่างกันไปตามธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย โดยจะมีการให้ความช่วยเหลือที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับธุรกิจ SMEs จะคิดเป็นร้อยละ 99 ของวิสาหกิจทั้งหมด และประมาณร้อยละ 65 ของอัตราการจ้างงานในท้องถิ่น ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจเกิดความไม่แน่นอน

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานักเศรษฐศาสตร์และนักพยากรณ์ภาคเอกชนได้ทำการสำรวจสถานะทางการเงินประจำไตรมาสของสิงคโปร์ และได้ทำการคาดการณ์การเติบโตของทั้งปี

โดยจะคิดเป็นร้อยละ 0.6 ซึ่งลดลงจากที่คาดการณ์เอาไว้ในเดือนมิถุนายน ร้อยละ 2.1 โดย Joyce Tee ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ฉันเชื่อว่าผู้ประกอบการ SMEs จะสามารถเติบโตได้มากขึ้นอีกเรื่อยๆ ตราบที่พวกเขาพร้อมที่จะลงทุน เพื่อพิสูจน์ตัวเองในอนาคต และขยายธุรกิจของพวกเขา ด้วยทัศนคติในเชิงปฏิบัติและเชิงบวก”

10

ภาพจาก https://s.nikkei.com/2kxLbJt

ธนาคาร United Overseas หรือที่รู้จักกันในนามของ UOB และ ธนาคาร OCBC (Overseas Chinese Banking Corporation) ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่ที่สุดอีกสองแห่งที่ดำเนินงานในสิงคโปร์ ไม่ได้มีแผนการที่จะริเริ่มอะไรใหม่ๆ

สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่อยู่ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำลงในขณะนี้ แต่ยังคงให้การสนับสนุนแก่พวกเขา “เรามักจะรักษาความยืดหยุ่นในการกำหนดราคาสำหรับลูกค้า SME ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้” Christie Chu หัวหน้าฝ่ายธุรกิจเกิดใหม่และเงินสดการธนาคารเชิงพาณิชย์ของ OCBC ได้กล่าวเอาไว้

นอกเหนือจากการตั้งราคาแล้วธนาคารยังมองหาวิธีการที่จะช่วยให้ลูกค้าของพวกเขาได้เติบโตทางธุรกิจ Christie Chu ก็ได้กล่าวเอาไว้อีกว่า “จะเริ่มตั้งแต่การแนะนำพวกเขาไปสู่ Digital Solutions

รวมไปถึงการช่วยให้พวกเขาได้ขยายธุรกิจออกไปยังตลาดท้องถิ่น” Mervyn Koh หัวหน้าฝ่ายธุรกิจธนาคาร UOB ในประเทศสิงคโปร์ก็ได้กล่าวเอาไว้ว่า “ธุรกิจหลายแห่งต้องเผชิญกับ “ความกังวลอย่างต่อเนื่อง” ในการจัดการต้นทุนที่สูงขึ้น”

ด้วยเหตุนี้ในปัจจุบันธนาคารจึงมี Digital Solutions ซึ่งจะเป็นการให้บริการทางด้านสื่อออนไลน์ทางการตลาดพร้อมทั้งมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาให้การช่วยเหลือ และการจัดการทางด้านเนื้อหาทางการตลาดและทางธุรกิจ

การจัดทำ Website และ ให้คำปรึกษาทางด้านการทำธุรกิจ E-Commerce รวมถึงข้อเสนออื่นๆ เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือกับผู้ประกอบการ SMEs ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

ที่มา 

คุณธนัญญา จิตคำนึง (บี)

จบบริหารธุรกิจมาทำงานเขียนเกี่ยวกับธุรกิจ มีใจรักในด้านการอ่านและการเขียน เพราะงานเขียนเป็นงานที่เราใฝ่ฝันที่จะทำมาตั้งแต่สมัยเด็กๆ