5 ปัยจัยต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

ในปัจจุบันทุกคนต้องเสี่ยงกับอาการเจ็บป่วยมากมาย ซึ่งเป็นผลพวงมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม มลพิษ และเชื้อโรคที่อยู่รอบๆ ตัว การซื้อประกันสุขภาพจึงกลายมาเป็นสิ่งที่หลายคนให้ความมั่นใจมากขึ้น แต่ก่อนการตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพนั่น ควรรู้อะไรบ้าง ไปหาคำตอบพร้อมกันในบทความนี้

ประกันสุขภาพคืออะไร ?

ประกันสุขภาพ คือประกันที่ให้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องรักษาพยาบาลด้วยอาการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บ โดยบริษัทประกันจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขและวงเงินผลประโยชน์ที่ระบุในกรมธรรม์ ช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นกะทันหัน

การซื้อประกันสุขภาพมีข้อดีอย่างไร?

ในปัจจุบัน ค่ารักษาพยาบาลมีราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การมีประกันสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความอุ่นใจ การซื้อประกันสุขภาพมีข้อดี ดังนี้

  1. คุ้มครองค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล ช่วยให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น
  2. ช่วยให้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ เนื่องจากความครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลชั้นนำ หรือคลินิกเฉพาะทาง ช่วยให้คุณได้รับการรักษาที่มีคุณภาพจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
  3. สร้างความมั่นคงทางการเงิน เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการเงินของคุณ ประกันสุขภาพจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้
  4. สร้างความอุ่นใจ การมีประกันสุขภาพช่วยให้คุณรู้สึกอุ่นใจ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย

5 ปัจจัยต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อประกันสุขภาพ

ซื้อประกันสุขภาพ

ในยุคสมัยที่ค่ารักษาพยาบาลมีราคาสูงขึ้น การมีประกันสุขภาพถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและสร้างความอุ่นใจ อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อประกันสุขภาพให้เหมาะสมกับความต้องการ ต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ดังนี้

1.ความคุ้มครอง

ศึกษาแผนประกันแต่ละแบบอย่างละเอียด เปรียบเทียบความคุ้มครองที่ได้รับ ว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง เช่น ค่าห้องพัก ค่ารักษา ค่าผ่าตัด ยา ค่าตรวจ ทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

2.เงื่อนไขและข้อยกเว้น

อ่านเงื่อนไขและข้อยกเว้นต่างๆ อย่างละเอียด เช่น ระยะเวลารอคอย โรคที่ไม่คุ้มครอง การรักษาที่ไม่คุ้มครอง วงเงินคุ้มครองสำหรับโรคร้ายแรง

3.วงเงินผลประโยชน์

ตรวจสอบวงเงินผลประโยชน์สูงสุดต่อปีว่าเพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลหรือไม่

4.อายุผู้เอาประกัน

อายุเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อเบี้ยประกัน โดยทั่วไปอัตราเบี้ยประกันจะสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น

5.ชื่อเสียงบริษัทประกัน

เลือกซื้อประกันจากบริษัทที่มีความมั่นคงทางการเงิน ชื่อเสียงดี บริการดี มีช่องทางการติดต่อที่สะดวก

ซื้อประกันสุขภาพได้ที่ไหนบ้าง?

  • สำนักงานของบริษัทประกันโดยตรง
  • ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ที่มีบริการขายประกันสุขภาพ
  • เว็บไซต์ออนไลน์ของบริษัทประกัน
  • แอปพลิเคชันของบริษัทประกัน

การซื้อประกันสุขภาพ จะช่วยให้อุ่นใจว่ายามเจ็บป่วยจะมีเงินในการรักษา โดยที่ไม่ต้องรบกวนเงินออม รวมไปถึงสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็วอีกด้วย แต่สิ่งสำคัญคือต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดของประกันสุขภาพแต่ละแบบให้ดี เพื่อให้ได้ความคุ้มครองที่เหมาะสมกับตนเองและครอบครัว ก่อนจะตัดสินใจจ่ายเบี้ยประกันรายปี

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต