5 ประการสำคัญที่ควรศึกษา ก่อน เริ่มสร้างธุรกิจ

ในยุคปัจจุบันยุคที่คนส่วนใหญ่มักอยาก เริ่มสร้างธุรกิจ หรือเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองสักชิ้นมากกว่าเลือกที่จะเป็นมนุษย์เงินเดือนและคำว่าล้มละลายเป็นคำที่นักธุรกิจหรือเจ้าของกิจการนั้นไม่อยากได้ยินมากที่สุด

เพราะเมื่อใดก็ตามที่ได้ยินคำนี้แล้ว นั่นอาจหมายถึงสิ่งที่ทำมาทั้งหมดที่ผ่านมา สิ่งที่สะสมกันมาตั้งแต่สร้าง อาจจะเป็นศูนย์หรืออาจจะติดลบด้วยหนี้สินต่างๆที่มากมาย การลงทุนกับธุรกิจ หรือสร้างธุรกิจมาสักอย่างนั้น ย่อมมีความเสี่ยงเสมอ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะบีบความเสี่ยงที่เรามีให้เล็กลงได้มากเท่าไหร่ หรือเราจะลดขนาดความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ของเรานั้นได้มากแค่ไหน แต่ถ้าเป็นความเสี่ยงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ เราก็ต้องเตรียมแผนรับมือกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้เช่นกัน ซึ่งทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าของกิจการว่า สิ่งที่ทำนั้นทำอะไร มีความเสี่ยงแค่ไหน มีความรู้มากมายหรือเปล่า เราจึงควรศึกษาปัจจัยหลายๆประการเพื่อธุรกิจของเรา

เริ่มสร้างธุรกิจ

ประการที่หนึ่ง

ศึกษาหาข้อมูลถึงสิ่งที่เราทำ ถ้าใครสักคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้มาเป็นผู้บริหารระดับ แต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทถึงสิ่งที่กำลังทำอยู่ แต่ถ้าเราจะ เริ่มสร้างธุรกิจ หรือเป็นเจ้าของกิจการสักอย่างนั้น เราก็จำเป็นที่ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งๆนั้น เพื่อที่จะสร้างสิ่งที่เราอยากทำขึ้นมา การศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำนั้น นับเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานมากที่สุดและจะมีส่วนช่วยที่จะบีบความล้มเหลวให้เหลือน้อยได้มากขึ้นเช่นกัน

ประการที่สอง

ศึกษาเกี่ยวภาวะเศรษฐกิจในขณะนั้นว่า ควรทำธุรกิจหรือเปิดกิจการต่างๆหรือไม่ เพราะภาวะเศรษฐกิจต่างๆรอบตัวเรานั้น สามารถบ่งบอกถึงความอยากใช้เงินของผู้บริโภค เราอาจได้รับผลตอบแทนต่างกิจการที่เราเปิดหรือได้รับผลตอบแทนจากธุรกิจที่เราได้เปิดอย่างมาก ถ้าเราเลือกเปิดกิจการในช่วงที่ประชาชนส่วนใหญ่นั้นอยากใช้เงินหรือพูดอีกนัยหนึ่งคือเป็นช่วงที่มีสภาวะคล่องตัว เศรษฐกิจดี คนอยากจับจ่ายใช้สอยเงินเพื่อซื้อสิ่งของต่างๆ และในทางกลับกันเราสามารถขาดทุนได้มากมายถ้าเราเปิดในช่วงที่การเงินมีสภาวะฝืด ถึงอย่างไรก็ตามเราต้องศึกษาด้วยว่า สิ่งที่เราจะทำนั้น กิจการที่เราจะเปิดหรือธุรกิจของเราควรจะเปิดในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจเป็นแบบไหน เราสามารถเปิดธุรกิจเพื่อช่วยให้คนส่วนใหญ่ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการบริโภคในแต่ละมื้อ เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจได้ และมีทีท่าว่าจะขายดีด้วยเช่นกันเพราะคนเลือกที่จะประหยัดเงิน สิ่งไหนที่ช่วยให้ประหยัด คนก็เลือกที่จะซื้อเช่นกัน

z5

ประการที่สาม

ศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการโฆษณา โลกในนี้อยู่ในยุคที่คนนั้นมีการสื่อสารที่สะดวกและสื่อสารได้รวดเร็ว เพียงคลิกเดียว ข่าวหรืออะไรหลายๆอย่างก็ถูกส่งต่ออย่างไร้ขอบเขต ถ้าเราสร้างช่องทางการขายนี้ ก็เป็นไปได้ว่า จะได้ผู้ที่ต้องการซื้อสินค้านั้นมากมายหลากหลาย กระจายได้กว้าง เพื่อที่จะเก็บเกี่ยวลูกค้าที่ต้องการสินค้าของเรา เป็นช่องทางหนึ่งที่ลดต้นทุนได้มากมาย การโฆษณาทางทีวีก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเพราะเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเรานั้นไม่ดูทีวี เพียงแต่จะดูมากดูน้อยก็อีกเรื่องหนึ่งและที่สำคัญในการเลือกโฆษณาผ่านทีวี เราต้องคำนึงถึงช่วงเวลาที่จะโฆษณาเพื่อให้คนนั้นได้รับชมกับโฆษณาของเราให้ได้มากที่สุดแต่นั้นก็หมายถึงเงินที่ใช้ในการโฆษณาก็มากขึ้นเช่นกัน

ประการที่สี่

ศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการขาย ธุรกิจหรือกิจการสักอย่างหนึ่งนั้น ไม่อาจพึ่งเพียงแต่การขายหน้าร้าน การขายออนไลน์ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเช่นกัน คนเราส่วนใหญ่ในยุคของการสื่อสารนี้ ไม้อาจปฏิเสธได้ว่า เราเดินเข้าห้างเพื่อซื้อเสื้อผ้า หรือสิ่งของสักชิ้นนั้น มาจากการโฆษณาลดราคาตามที่ได้มีการส่งต่อกันมาในโลกออนไลน์ และที่สำคัญธุรกิจหรือกิจการที่เราเปิดนั้น ถ้ามีการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือผู้รับผ่านระบบไปรษณีย์ก็ช่วยลดต้นทุนการตั้งขายหน้าร้านได้อย่างมากและสามารถค้นหาและบอกต่อได้ง่ายเช่นกัน การฝากขายก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะทุกครั้งที่เราซื้อของ คนเราส่วนใหญ่มักจะดูของเล็กๆน้อยๆหรือมีอะไรเป็นจุดเด่นให้เราเห็นบ้างน้อยคนนักที่จะไม่สนใจ และที่สำคัญมีคนไม่น้อยเช่นกันที่จะไม่ลองหยิบสินค้าของเราติดไม้ติดมือกลับบ้านไปลองแน่นอน ฉะนั้นการฝากขายก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ

z4

ประการที่ห้า

ศึกษาความสามารถของลูกทีม การกิจการใหญ่ๆหรือธุรกิจที่มีขนาดใหญ่โตนั้น เขาย่อมดึงศักยภาพของทีมของคนงานในบริษัทของตัวเองออกมาใช้อย่างเต็มที่และให้ได้มากที่สุดเพื่อผลประโยชน์ต่างๆ สิ่งนี้ถือว่าสำคัญมากกว่าประการอื่นๆเพราะการที่คิดสิ่งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ ย่อมต้องใช้คนช่วยที่เยอะเช่นกัน น้อยธุรกิจนักที่จะสามารถประสบความสำเร็จด้วยคนเพียงน้อยนิด

จากที่กล่าวมานั้นนับเป็นสิ่งพื้นฐานที่เราควรศึกษาก่อนลงมือทำธุรกิจหรือเปิดกิจการจริง ซึ่งจะช่วยให้เรานั้นบีบคำว่าล้มเหลวหรือล้มละลายได้มากขึ้น จำกัดพื้นที่ของคำว่าล้มละลายหรือล้มเหลวนั้นให้เหลือน้อยที่สุด ถึงอย่างไรก็ตามบางสิ่งนั้นถ้าเราตัดสินใจพลาดนั้นอาจหมายถึงความล้มเหลวได้เช่นกัน เราจึงควรศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดถุถ้วนก่อนลงทุนจริง การที่จะประสบความสำเร็จอะไรสักอย่าง ส่วนสำคัญที่สุดคือการตัดสินใจที่เฉียบแหลม เราทุกคนนั้นมีอยู่ในตัว เพียงแต่เราเลือกที่จะเชื่อตัวเองหรือคนอื่นมากกว่ากัน

 

อ้างอิงจาก : https://moneyhub.in.th/

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต