5 ข้อต้องรู้ อย่าซื้อแฟรนไชส์ ถ้ายังไม่ได้อ่าน!

การมีธุรกิจเป็นของตัวเองกลายเป็นหนึ่งในความฝันของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะคนทำงานประจำที่เริ่มเบื่อกับชีวิตมนุษย์เงินเดือน แต่หากจะเริ่มธุรกิจด้วยตัวเอง โดยยังไม่มีประสบการณ์ ไม่มีความรู้ในการบริหารจัดการธุรกิจ รวมถึงทุนยังน้อย ก็ค่อนข้างเสี่ยงที่จะเริ่มต้น

ข้อจำกัดต่างๆ เหล่านี้ จึงทำให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอีกทางเลือกธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะการซื้อแฟรนไชส์เป็นอีกวิธีของคนที่อยากทำธุรกิจของตัวเอง สามารถบริหารจัดการได้เองแม้ยังไม่มีความรู้ด้านธุรกิจมากเท่าที่ควร

เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ส่วนใหญ่มีเทคนิค และขั้นตอนในการทำธุรกิจสำเร็จรูปอยู่แล้ว ทำให้โอกาสสำเร็จย่อมมีมากกว่าการสร้างธุรกิจด้วยตัวเอง วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะมาบอกเรื่องที่เราต้องรู้ ก่อนที่จะซื้อแฟรนไชส์ครับ

1.รู้เรื่องการทำธุรกิจแฟรนไชส์

ข้อต้องรู้

รูปแบบของแฟรนไชส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) คือ เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่คิดค้น และเซ็ตออกมาเป็นระบบ จนธุรกิจมีชื่อเสียง พร้อมขยายเป็นระบบแฟรนไชส์

แฟรนไชส์ซี (Franchisee) คือ ผู้ซื้อธุรกิจแฟรนไชส์มาบริหารเอง ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่แฟรนไชส์ซอร์ อนุญาตให้แฟรนไชส์ซีดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อการค้า การบริหาร และระบบธุรกิจของตน ซึ่งเป็นผู้พัฒนาขึ้น โดยแฟรนไชส์ซีต้องดำเนินธุรกิจตามรูปแบบที่แฟรนไชส์ซอร์วางไว้ และเสียค่าตอบแทน หรือ Royalty Fee ให้กับแฟรนไชส์ซอร์ในแต่ละเดือนอีกด้วย

รูปแบบของธุรกิจแฟรนไชส์ มีลักษณะสำคัญ คือ แฟรนไชส์ซอร์จะต้องถ่ายทอดวิทยาการ การทำธุรกิจทุกอย่างให้แก่แฟรนไชส์ซีอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้แฟรนไชส์ซีจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้ชื่อการค้า เป็นค่าธรรมเนียมแรกเข้า หรือ Franchise Fee ให้กับที่แฟรนไชส์ซอร์ ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจอีกด้วย

2. รู้ว่าตัวเองอยากทำธุรกิจอะไร

i2

เราต้องเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่า ชอบทำอะไร อยากทำอะไร อยู่กับอะไรแล้วมีความสุข ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย เช่น บางคนชอบงานบริการ และชอบทำงานบ้าน ก็มองหาธุรกิจที่ตอบโจทย์ทางความชอบของตัวเอง จึงเลือกที่จะลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์ด้านซักแห้ง-ซักอบรีด แฟรนไชส์ไปรษณีย์เอกชน เป็นต้น

เมื่อเราได้ทำธุรกิจที่ชอบแล้ว จะทำให้เราทำธุรกิจออกมาได้ดี และมีโอกาสในการประสบความสำเร็จสูง หลายคนอาจเกิดคำถามอีกว่า เจอธุรกิจที่ชอบที่อยากทำแล้ว ทำไมไม่ทำธุรกิจด้วยตัวเอง จะซื้อแฟรนไชส์ทำไม

อย่างที่บอกไปข้างต้น เพราะบางคนรู้ว่าอยากทำธุรกิจอะไร แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร ธุรกิจแฟรนไชส์จึงตอบโจทย์สำหรับหลายคนที่ไม่อยากเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนั่งเอง

3. รู้ข้อมูลการลงทุนของธุรกิจแฟรนไชส์

i4

เมื่อเรารู้แล้วว่าธุรกิจที่ชอบ และอยากจะลงทุนด้วยคือประเภทไหน คราวนี้มาถึงขั้นตอนเลือกแฟรนไชส์ ที่ต้องดูอย่างละเอียดและรอบคอบว่า แฟรนไชส์ประเภทที่เราสนใจมีมากน้อยแค่ไหน ให้ดูข้อมูลหลายๆ แฟรนไชส์เพื่อเปรียบเทียบ

ซึ่งข้อมูลของแฟรนไชส์ที่เราต้องดู อาจเป็นเรื่องของความเข้มแข็งของธุรกิจ โดยดูได้จากธุรกิจเปิดมากี่ปี จำนวนสาขามากน้อยแค่ไหน จุดเด่น จุดด้อยที่ต่างจากแฟรนไชส์อื่นๆ ที่สำคัญต้องดูว่าธุรกิจแฟรนไชส์ไหนเหมาะกับเรามากที่สุด

ข้อมูลของแฟรนไชส์ที่คุณต้องดูดี ๆ คือ เรื่องค่าใช้จ่าย ความรับผิดชอบ และกฎกติกา เช่น ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Franchise Fee) อัตราของรอยัลตี้ฟี (Royalty Fee) รวมถึงเรื่องจุดคุ้มทุน การดูแล การฝึกอบรม และความเสี่ยง เป็นต้น

นอกจากดูข้อมูลแฟรนไชส์แล้ว เราต้องดูผลตอบรับของการทำธุรกิจของแฟรนไชส์ซีสาขาอื่นๆ ด้วย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่า เราควรลงทุนกับธุรกิจแฟรนไชส์นั้นๆ หรือไม่

4. รู้ศักยภาพตัวเองพร้อมจะทำธุรกิจหรือไม่

i3

เมื่อเรารู้แล้วว่าระบบธุรกิจแฟรนไชส์เป็นอย่างไร แล้วอยากทำธุรกิจอะไร พร้อมทั้งได้ศึกษาข้อมูลของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ชอบและคิดจะลงทุนแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราลองนำข้อมูลทั้งหมด มาทำการประเมินดูว่า ศักยภาพของเราตอนนี้พร้อมที่จะทำธุรกิจหรือไม่ ทั้งความพร้อมทางการเงิน ความสามารถ ใจรักการทำธุรกิจ

นอกจากการประเมินตัวเองแล้ว เราต้องตั้งเป้าหมายของธุรกิจที่เราจะทำ ไม่ว่าจะเป็นรายได้ต่อปีที่คาดหวังไว้ หรือรายได้ต่อเดือนที่เราจะได้รับ การตั้งเป้าหมายของธุรกิจ จะทำให้เรามีความพยายามในการทำธุรกิจเพิ่มขึ้น

5. รู้ทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์

i5

ถือเป็นหัวใจสำคัญของทำธุรกิจแฟรนไชส์ ก่อนจะซื้อแฟรนไชส์ เราต้องมีทำเลที่ดี มีความเหมาะสมกับธุรกิจที่เราจะทำ เราต้องหาข้อมูลทำเลที่ตั้งให้ดี หาข้อมูลว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีกลุ่มผู้บริโภค กลุ่มลูกค้าเป้าหมายปริมาณมากน้อยแค่ไหน

กำลังซื้อผู้บริโภคเหมาะสมกับธุรกิจของเราหรือไม่ การเลือกทำเลเป็นสิ่งที่เราควรทำเป็นอันดับต้นๆ เมื่อตัดสินใจที่จะทำธุรกิจแฟรนไชส์ เพราะการมีทำเลที่ดี จะทำให้เราพูดคุยกับแฟรนไชส์ซอร์ได้ง่ายขึ้น และเปิดธุรกิจได้เร็วขึ้น

แต่ปัจจุบันได้มีหลายๆ ธุรกิจแฟรนไชส์ ให้การช่วยเหลือผู้ที่จะซื้อแฟรนไชส์ในการหาทำเลที่ตั้งให้ด้วย จึงทำให้ผู้จะซื้อแฟรนไชส์เริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเรามีทำที่ตั้งในดวงใจอยู่แล้ว ก็จะจะเป็นการดีกว่า ได้รับการพิจารณาก่อน

จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบใด ล้วนต้องใช้ความรักและตั้งใจในสิ่งที่ทำ ถึงจะพบกับคำว่าประสบความสำเร็จ เช่นกันกับการทำธุรกิจด้วยรูปแบบแฟรนไชส์ ที่แฟรนไชซอร์ต้องมีระบบบริหารจัดการธุรกิจที่ดี

เพื่อสร้างผลกำไรอย่างยั่งยืน ผู้ซื้อแฟรนไชส์เพียงแค่เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากแฟรนไชส์ซอร์ ดูแลแบรนด์ด้วยความใส่ใจ และทำตามกฎที่ตั้งไว้ เพียงเท่านี้ความสำเร็จในการทำธุรกิจแฟรนไชส์ ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เริ่มต้นธุรกิจ goo.gl/z37EFx


Franchise Tips

  1. รู้เรื่องการทำธุรกิจแฟรนไชส์
  2. รู้ว่าตัวเองอยากทำธุรกิจอะไร
  3. รู้ข้อมูลการลงทุนของธุรกิจแฟรนไชส์
  4. รู้ศักยภาพตัวเองพร้อมจะทำธุรกิจหรือไม่
  5. รู้ทำเลที่เหมาะสมกับธุรกิจแฟรนไชส์

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช