49 แฟรนไชส์ไทย ไปต่างประเทศ กว่า 3แสนล้านบาท!

การนำธุรกิจแฟรนไชส์ไทยไปขยายธุรกิจในต่างประเทศ ถือเป็นนโยบายที่กระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจแฟรนไชส์ของไทย มีศักยภาพเทียบเท่าระดับสากล มีคุณภาพดี เป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลก และมีโอกาสที่จะสามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ นับเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางหนึ่ง

แฟรนไชส์ไทย

โดยล่าสุด สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ (FLA) ได้ทำการรวบรวมข้อมูลแบรนด์แฟรนไชส์ไทย ที่ขยายสาขาไปต่างประเทศในปัจจุบัน จากงบกำไร-ขาดทุน ที่รายงานให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่ามี 49 แบรนด์แฟรนไชส์

โดยมีมูลค่าตลาดของแบรนด์แฟรนไชส์ไทยที่ขยายไปต่างประเทศ (GDP of Global Brand Franchise Thailand) ประมาณ 12,000 ล้านบาท ไม่นับรวมมูลค่ายอดขายของแบรนด์แฟรนไชส์ Intranin, Fivestar และ ยูนนาน (ส.ขอนแก่น) แต่ถ้ารวมยอดขายของทั้ง 3 แบรนด์แฟรนไชส์ จะมีมูลค่า GDP ประมาณ 300,000 กว่าล้านบาท

yy4

สำหรับแบรนด์แฟรนไชส์ไทยที่มีการขยายสาขาไปต่างประเทศ ประกอบด้วย แฟรนไชส์อาหารและเครื่องดื่ม 33 แบรนด์, แฟรนไชส์การศึกษา 7 แบรนด์, แฟรนไชส์คาร์แคร์ 2 แบรนด์, แฟรนไชส์ความงามและสปา 4 แบรนด์ และแฟรนไชส์อื่นๆ 3 แบรนด์

การสร้างโอกาสเครือข่ายธุรกิจสู่ตลาดโลก เป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ไทย ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน พร้อมขยายธุรกิจสู่ตลาดสากล ตลอดจนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ในอนาคตจะมุ่งเน้นการภาคบริการเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายการส่งออกภาคบริการดังกล่าว

คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

01

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ goo.gl/pXfowc
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี แบรนด์อื่นๆ เปิดร้าน goo.gl/2jMjhj

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3douIQ0

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช