4 อาวุธเสริมแกร่ง SMEs ยุค 4.0

ปัจจุบันโลกของเราได้ก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไปสู่โลกยุคใหม่ที่เป็นโลกยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะมีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและสังคม

ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ SMEs จะต้องเริ่มมีการปรับตัว เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยให้เข้าสู่โลกยุคใหม่ ที่จะกลายเป็นยุคดิจิตอลอย่างเต็มรูปแบบ จึงนับเป็นอีกหนึ่งจุดของการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้มีความสมดุลและความก้าวหน้าในทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ ที่เรียกกันว่า ” ประเทศไทย 4.0 ”

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com ได้รวบรวมองค์ประกอบที่จะช่วยให้ธุรกิจ SMEs ไทย มีความแข็งแกร่ง ก้าวทันต่อโลกยุคดิจิตอล สามารถแข่งขันในตลาดได้ในระดับสากล มาดูกันว่ามีอะไรบ้างครับ

1.FINANCIAL (การเงิน และสินเชื่อเพื่อธุรกิจ)

4.0

ธุรกิจ SMEs จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเงินทุนในการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะเรื่องของการนำเงินไปพัฒนาระบบกระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพมาตรฐาน ด้วยการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เข้ามาช่วยในการผลิตสินค้า เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับสินค้ามากขึ้น รวมถึงเงินทุนสำหรับบริการจัดการองค์กร

นอกจากนี้ เงินทุนยังมีความสำคัญต่อการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพราะการที่ SMEs สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จำเป็นต้องออกไปเจาะตลาดต่างประเทศให้มากขึ้น แต่ปัจจุบันได้มีหน่วยงาน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อธุรกิจแก่ SMEs อยู่แล้ว จึงไม่ใช่เรื่องยากที่ SMEs จะก้าวทันโลกยุค 4.0

2.PRODUCTIVITY (การเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต)

uu2

ถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ SMEs ที่จะสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก เพราะหาก SMEs ไม่ให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต ก็จงอย่าคิดไปแข่งขันกับคนอื่น สินค้าที่ผลิตขึ้นมาจะมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่นั้น อยู่ที่การเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต

โดยปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ได้เข้ามาช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ SMEs มากมาย ไม่ว่าจะเป็น กรมโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานด้านการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสินค้าต่างๆ เป็นต้น

3.INNOVATION (นวัตกรรม เพื่อจุดประกายและต่อยอดธุรกิจ)

uu3

ธุรกิจ SMEs จะสามารถแข่งขันได้ในตลาด จำเป็นต้องมีการคิดค้นและสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะสร้างความแตกต่างไปจากคู่แข่ง ซึ่งนวัตกรรมถือเป็นอาวุธเด็ดของธุรกิจ SMEs ด้วยซ้ำในโลกยุคดิจิตอล

ใครที่คิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมสินค้าได้ดีกว่ามักจะได้เปรียบเสมอ เพราะลูกค้าส่วนใหญ่มีความต้องการสินค้าที่แปลกใหม่ มีคุณภาพไม่เหมือนใคร โดยสินค้าออกแนวสุขภาพ

ยิ่งปัจจุบันถ้าสินค้าตัวไหนสามารรถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดี รับรองว่าก้าวไกลไปในตลาดโลกได้ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆ ที่จะช่วย SMEs ในด้านการคิดค้นนวัตกรรมได้ ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยต่างๆ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นต้น

4.MARKETING (การตลาด การสร้างแบรนด์ และช่องทางการขาย)

uu4

ถือเป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของธุรกิจ SMEs เพราะสินค้าหรือบริการของคุณจะขายได้อยู่ที่การทำการตลาด การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก และการหาช่องทางการขายที่หลากหลาย

ยิ่งปัจจุบันโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิตอล การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญว่าสินค้าของคุณจะเป็นที่รู้จักของลูกค้า และสามารถเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หรือไม่ โดยปัจจุบันนิยมใช้สื่อออนไลน์เป็นช่องทางในการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าให้เป็นที่รู้จักของลูกค้า

นอกจากนี้ ธุรกิจ SMEs จำเป็นต้องสร้างแบรนด์สินค้าให้ติดตลาด เป็นรู้จักอย่างแพร่หลาย เพราะจะทำให้สินค้าของคุณขายได้ง่ายขึ้น มีการบอกต่อปากต่อปากได้อย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันเมื่อแบรนด์สินค้าเป็นที่รู้จักของลูกค้าแล้ว

วิธีการให้สินค้าไปถึงมือผู้บริโภค คุณจะต้องมีช่องทางการขาย ไม่ว่าจะเป็นการขายออนไลน์ ขายผ่านร้านค้า ขายผ่านโมเดิร์นเทรด ไม่ว่าจะเป็น 7-11 โลตัส ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

ทั้งหมดเป็นองค์ประกอบหรืออาวะเด็ดที่สำคัญของการทำธุรกิจ SMEs ที่จะช่วยเสริมศักยภาพ สร้างความแข็งแกร่งให้กับ SMEs ไทย สามารถแข่งขันและก้าวไกลสู่ระดับสากล

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช