3 เทคนิคเอาชนะความเครียด นำพาธุรกิจก้าวหน้า

บ่อยครั้งที่คุณมีความเครียดเกี่ยวกับการสร้างความพันธ์กันทางเชิงธุรกิจไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน ลูกน้อง หรือแม้กระทั่ง หุ้นส่วนทางการค้าของคุณ ซึ่งความเครียดของเรานี้เรียกว่า “Eustress”

ซึ่งมีความหมายดังนี้ ส่วนแรกของคำคือ Eu เป็นรากศัพท์ภาษากรีกมีความหมายว่า “ดี” ซึ่งเป็นรากศัพท์เดียวกันกับคำว่า euphoria, euphemism และ euphony ดังนั้น หากคุณนำสองส่วนนี้มารวมกันก็จะได้คำที่มีความหมายว่า ”ความเครียดในเชิงบวก”

โดยความเครียดเหล่านี้อาจถูกกระตุ้นเมื่อมีคนพบปะกับประสบการณ์ที่ไม่คุ้นเคยในสถานที่ต่างๆเช่น การสัมภาษณ์งาน การไม่คุ้นเคยกับที่ทำงานใหม่ๆ หรือการเริ่มต้นงานใหม่

จริงๆแล้วความเครียดในเชิงบวกนั้นดีสำหรับคุณนะ คุณจะได้รู้สึกตื่นตัวและเตรียมพร้อมที่จะทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุด ซึ่งบางครั้งความเครียดเหล่านี้จะเป็นเพียงแค่ความเครียดในระยะสั้นเท่านั้น แต่ก็สามารถให้ผลในระยะยาวได้ และถ้าหากมันสะสมมากขึ้นไปเรื่อยๆอาจถึงขั้นทำให้คุณเกิดความเกรงกลัวสิ่งเหล่านั้นไปเลยก็เป็นได้

นำพาธุรกิจก้าวหน้า

ภาพจาก bit.ly/2IAsugN

ในฐานะผู้นำทางธุรกิจ คุณควรที่จะรู้ว่า การพัฒนาความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในเชิงธุรกิจนั้นสำคัญอย่างไร และคำถามต่อมาคือ คุณรับมือกับมันได้อย่างไร? คุณจะเปลี่ยนความเครียดเหล่านี้ให้กลายเป็นความเครียดในเชิงบวกได้อย่างไร?

เพราะความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ชั่วข้ามคืน หากแต่สามารถเรียนรู้ได้ ดังนั้นแล้ว เราจึงนำ 3 ขั้นตอน ที่คุณสามารถนำไปใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะในด้านการสร้างความสัมพันธ์และการลดระดับความเครียดในทางธุรกิจนี้ให้กับคุณได้ดังนี้

1. ในด้านความฉลาดทางอารมณ์

3

ภาพจาก bit.ly/2AUxGIh

ในการอุทิศเวลาให้กับการพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์คือ การคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับการกระทำในชีวิตประจำวันของคุณ ควบคุมพฤติกรรมตนเองอย่างไรในภายใต้สภาวะสถานการณ์ที่ตึงเครียดเหล่านี้

อีกทั้งคุณต้องระวังภาษากายของคุณและภาษากายของผู้คนรอบๆตัวคุณ (กิริยาอาการที่สื่อถึงความรู้สึกนึกคิดหรือความต้องการ) เมื่อคุณทำการโต้ตอบกับใครสักคนที่พยายามต้องการสื่อสารทางอวัจนภาษาของคุณ (การสื่อสารโดยไม่ใช้การฟัง การพูด การอ่านตามตัวหนังสือ และการเขียนเป็นตัวหนังสือ เป็นต้น)

แต่ถ้าหากสิ่งเหล่านี้นั้นทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิดและอึดอัดใจ คุณอาจจะทำการเขียนไดอารี่เก็บไว้เป็นความทรงจำในแต่ละวันว่า คุณนั้นทำอะไรลงไปบ้าง คิด พินิจ และไตร่ตรองว่า อารมณ์ของคุณนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประสบการณ์ของตัวคุณเองหรืออย่างไร ไม่แน่นะ บางทีคุณอาจจะได้เห็นรูปแบบทางอารมณ์ แนวโน้ม หรือสิ่งที่คุณเป็น

โดยที่คุณไม่รู้สึกตัวได้ก็ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นตัวผลักดันและเป็นแรงกระตุ้นที่แข็งแกร่งที่จะช่วยในการเสริมสร้างทักษะในด้านอารมณ์และความสัมพันธ์ของตัวคุณเอง อีกทั้งยังมีผลการวิจัยที่กล่าวเอาไว้ด้วยว่า “ความฉลาดทางอารมณ์สามารถลดความเครียดของตัวคุณเองได้เพราะ คุณสามารถจัดการอารมณ์ของคุณได้ดีขึ้น จึงทำให้เกิดประโยชน์ที่ดีต่อตัวคุณเอง”

2. เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างกลุ่มคนที่หลากหลาย

2

ภาพจาก pixabay.com

คุณจะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นเมื่อคุณได้อยู่กับคนกลุ่มประเภทเดียวกัน แต่นี่ไม่ใช่วิธีการสร้างเครือข่ายที่จะประสบความสำเร็จ ในเรื่องของการเป็นผู้นำเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบในวงกว้างของบริษัท

อีกทั้งผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะสร้างเครือข่ายที่เปิดกว้างและหลากหลาย เพื่อที่จะได้เชื่อมต่อกับประโยชน์ระหว่างบุคคลที่ทำธุรกิจร่วมกันหรือพนักงาน ซึ่งจากการวิจัยจะแสดงให้เห็นว่า ผู้นำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้จัดตั้งเครือข่ายแบบสังคมเปิดและใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์ที่อ่อนแอ

โดยจะมีโอกาสหรือแนวโน้มมากที่สุดเมื่อคุณขยายความสัมพันธ์นี้ของคุณ เปิดรับมุมมองใหม่ๆและปรับปรุงความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งสองสิ่งนี้จะช่วยเหลือและดึงดูดซึ่งกันและกัน ทำให้ความสัมพันธ์ทางธุรกิจของคุณนั้นเป็นไปได้อย่างยั่งยืน

3. จงเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ

1

ภาพจาก bit.ly/2VsrFfp

ถ้าพูดถึงเรื่อง “ความสัมพันธ์” ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการให้และการรับ เช่น หากคุณให้สิ่งที่ดี สิ่งที่ทำให้เขามีความสุข คุณและเขาก็จะมีความสุข และบางทีเขาก็อาจจะให้สิ่งนั้นกับคุณกับมา อย่างที่คนไทยรู้จักในฐานะคำว่า “ใจแลกใจ” เป็นต้น

ในด้านการให้มากกว่าการเป็นผู้รับดูจะมีประสิทธิภาพมากกว่า โดยการวิจัยสามารถวัดผลได้ว่า ระดับความเครียดในฮอร์โมนของคุณนั้นจะลดลงถึงร้อยละ 23% รวมถึง คอร์ติซอล (เป็นฮอร์โมนกลุ่มสเตียรอยด์ที่สร้างขึ้นจากต่อมหมวกไต

เพื่อช่วยให้ร่างกายตอบสนองต่อความเครียด) และ อะดรีนาลีน (เป็นฮอร์โมนที่มีความจำเป็นต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด เนื่องจากทำให้หัวใจเต้นอย่างแข็งแรง และทำให้เลือดไปเลี้ยงเนื้อเยื่อมากขึ้นในช่วงที่ร่างกายเกิดความเครียด)

การทำให้ผู้อื่นรู้สึกชื่นชมและเห็นคุณค่าในตัวของพวกเขา ทำให้พวกเขานั้นเชื่อมั่นและไว้ใจในตัวคุณ ช่วยเขาปรับปรุงสภาพจิตใจให้พร้อมต่อการทำงาน ในทางกลับกันหากมีการสนับสนุนจากสมาชิกในทีมของคุณ คุณก็อาจจะเพิ่มความสามารถในการเป็นผู้นำและลดระดับความเครียดในตัวของคุณได้เช่นกัน

ในบางครั้งคุณก็อาจจะรู้สึกถึงการเป็นหัวหน้างานที่แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นเพราะคุณได้รับความไว้ใจในความสัมพันธ์ทางเชิงธุรกิจก็เป็นได้ เห็นไหมล่ะ ในการที่จะเป็นผู้ให้นั้นไม่ใช่เรื่องยากเลย แต่หากทำบ่อยไประวังเขาจะคิดว่าคุณกำลังหวังประโยชน์จากเขาอยู่ จนทำให้เขาไม่กล้าเข้าหาคุณเลยก็ได้

ในฐานะผู้นำ ความสัมพันธ์ในทางธุรกิจของคุณจะกำหนดว่า คุณจะก้าวหน้าไปสักเพียงใด ทั้งในด้านอาชีพและด้านของความรู้สึกส่วนตัว คุณอาจจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจของคุณได้ อีกทั้งจะสามารถเพิ่มคุณค่าในชีวิตและอาชีพของพวกเขาได้

ดังนั้นใช้ 3 ขั้นตอนเหล่านี้ เราอยากให้คุณได้นำไปใช้ เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของคุณและเพิ่มความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ ฉันรับประกันว่าคุณจะมีชีวิตที่มีประสิทธิผลมากขึ้น คุ้มค่าและมีความหมายในความพยายามนี้ ที่สำคัญคือดูแลตัวเองและคนรอบข้างของคุณให้ดี


คุณผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจแฟรนไชส์และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

01

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ www.thaifranchisecenter.com/document
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี เปิดร้าน www.thaifranchisecenter.com/directory/index.php

SMEs Tips

  1. ในด้านความฉลาดทางอารมณ์
  2. เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างกลุ่มคนที่หลากหลาย
  3. จงเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ

ที่มา