3 อุปสรรคในการ ประสานงาน ในองค์กร

องค์กรหรือบริษัทจะมีการจัดแบ่งงานออกเป็นหน่วยงานย่อยตามลักษณะของงาน แต่ถ้าการทำงานขาดการ ประสานงาน ที่ดีในองค์กร กระบวนการผลิตหรือกิจกรรมต่างๆ ก็ไม่อาจบรรลุตามเป้าหมายได้ โดยเฉพาะถ้าเป็นองค์กรขนาดใหญ่ ที่มีหน่วยงานย่อยจำนวนมาก และสลับซับซ้อน จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการประสานงานกันให้มีประสิทธิภาพ

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จึงอยากขอนำเสนอ 3 อุปสรรคในการ ประสานงาน ในองค์กร เพื่อให้คุณผู้อ่านนำไปเป็นแนวทางแก้ปัญหา เพระทุกวันนี้กระบวนการติดต่อประสานงานย่อมเกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานการณ์ ที่ใดมีการติดต่อประสานงาน ที่นั่นย่อมต้องมีปัญหาเกิดขึ้น สุดแล้วแต่ว่าใครจะเจอปัญหามากหรือน้อยกว่ากัน

1.ให้ข้อมูลล่าช้าเกินไป

ประสานงาน

การที่เราติดต่อ ประสานงาน กับอีกหน่วยงานหนึ่งล่าช้า นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าเรามัวแต่รอข้อมูลจากอีกหลายหน่วยงาน จึงทำให้เราส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่าช้าตามไปด้วย

ปัญหานี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง อย่างเช่น พนักงานระดับล่าง มักถูกพี่อีกหน่วยงานหนึ่งบ่นว่าทำงานไม่เป็น ซึ่งพนักงานคนนี้ก็ไม่รู้จะตอบว่าอย่างไร น้ำท่วมปาก เพราะจริงๆ แล้วคนที่ทำงานช้าคือ หัวหน้างานของตน ที่ตรวจสอบงานให้ช้า และหากคุณเจอกับสถานการณ์แบบนี้ ไม่ต้องคิดมาก

2.เพิกเฉย และหลงลืม

78541256325012555

การเพิกเฉย ไม่สนใจว่าเป็นหน้าที่ของตนเองที่จะต้องติดตาม ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ คิดว่าไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่หน้าที่ ไม่เห็นความจำเป็น หรือไม่เห็นความสำคัญของการติดต่อประสานงาน คิดเสียแต่ว่ารอให้เค้ามาติดต่อกับเราเองไม่ดีกว่าหรือ และบางคนยิ่งซ้ำร้ายใหญ่ นัดแล้ว แต่กลับลืมนัดที่รับปากไว้ ทำเอาอีกฝ่ายเดือดร้อนตามๆ กัน เหตุเพราะมัวแต่คอยมาแก้ไขปัญหาจากการติดต่อประสานงาน ที่อีกฝ่ายลืมนัดของเรา

3.รับ – ส่งข้อมูลผิดพลาด

45896622

การรับและส่งมอบข้อมูล รายงาน เอกสารที่ผิดพลาด ย่อมนำไปสู่การติดต่อประสานงานที่ไม่รู้จบ คนบางคนยังไม่ทันฟัง กลับด่วนสรุปตามอำเภอใจ หรือคนบางคนเอาเร็วไว้ก่อน ส่งข้อมูลให้ด้วยความรวดเร็ว แต่ข้อมูลที่นำส่งให้กลับพบแต่ข้อผิดพลาด เช่น พนักงานฝ่ายอบรมของบริษัท ส่งข้อมูลแจ้งการฝึกอบรมให้ลูกค้าต่างๆ ผิดพลาด ทำเอาหัวหน้างานต้องใช้เวลาในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าแต่ละองค์กร เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดนี้

สรุป ก็คือ ไม่มีใครที่ไม่เคยเจอปัญหาในการติดต่อประสานงาน เชื่อว่าพนักงานองค์กรทุกคนต้องเจอะเจอกับเรื่องวุ่นๆ และอุปสรรคในการติดต่อประสานงานกับคนอื่น แต่สิ่งสำคัญก็คือ เราจะเอาชนะปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างไร ซึ่งทั้ง 3 อุปสรรคข้างต้น น่าจะสามารถนำเอาไปเป็นแนวทางปฏิบัติ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการประสานงานได้เป็นอย่างดี

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ http://www.thaifranchisecenter.com/home.php

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *