10 อันดับแฟรนไชส์การศึกษา คนนิยมลงทุน กำไรงาม

จัดให้อีกแล้วครับ! สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างรายได้ แต่ยังคิดไม่ออกว่า จะทำธุรกิจ หรือเลือกลงทุนอะไรดี

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จึงอยากชี้ช่องทางให้ครับ ด้วยการนำเสนอ 10 ธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษา คนนิยมลงทุน กำไรงาม โดยเก็บรวบรวมสถิติจำนวนคนเข้าขอข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์สูงสุด โดยเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นเว็บไซต์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่คนนิยมและเชื่อถือได้ครับ

1.คุมอง (KUMON)

15236000

แฟรนไชส์สถาบันสอนคณิตศาสตร์ ระบบการเรียนคุมองในประเทศไทยเปิดสอน 3 วิชา ได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ ระบบการเรียนแบบคุมองมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากว่า 60 ปี ปัจจุบันได้แพร่หลายในกว่า 49 ประเทศและมีจำนวนนักเรียนมากกว่า 4 ล้านคนทั่วโลก

ระบบการเรียนคุมอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุดโดยไม่จำกัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียน โดยมีลักษณะการเรียนแบบเฉพาะตัว นักเรียนแต่ละคนได้เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ

ผ่านแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง เมื่อนักเรียนได้เรียนเนื้อหาที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถอย่างต่อเนื่อง นักเรียนจะสามารถเรียนในเนื้อหาที่เกินชั้นเรียนที่โรงเรียนต่อไปได้

การลงทุนแฟรนไชส์ เปิดศูนย์คุมองมีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นประมาณ 150,000 บาท สำหรับรายละเอียดอื่นๆ บริษัทฯ จะแจ้งในวันที่ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา ผู้ลงทุนต้องเป็นสุภาพสตรี อายุ 27 – 45 ปี วุฒิการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี รักเด็กและชอบงานด้านการศึกษา มีความรู้พื้นฐานที่ดีทางคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ผ่านขั้นตอนการคัดเลือกของ บริษัท คุมอง (ไทยแลนด์) จำกัด และหลังผ่านการคัดเลือก ต้องสามารถสอนและบริหารศูนย์ได้เต็มเวลาด้วยตนเอง

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/JopMnX

2.คิงคลาส อะคาเดมี่ (KingClass Academy)

23256523256565

KingClass Academy สถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือสูงจากผู้ปกครอง และนักเรียนจากประเทศเกาหลีใต้ มีนักเรียนเกาหลีใต้ได้เข้าเรียนในหลักสูตรต่างๆ และประสบความสำเร็จจากการเรียนมาแล้วเป็นจำนวนมากทั่วประเทศเกาหลีใต้ ทุกหลักสูตร มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพของเด็กไทย

การลงทุน Franchise Fee 300,000 บาท (สามารถเลือกเปิดหลักสูตรได้ไม่จำกัดจำนวน) ค่าแรกเข้า 140,000* บาท รับสื่อและอุปกรณ์การสอน อุปกรณ์ตกแต่งสถาบัน เสื้อฟอร์ม และระบบปฏิบัติการ Franchisee Management System และRoyalty Fee 25% โดยมีระยะเวลาคืนทุน 1 ปี (จำนวนนักเรียน 100 คนขึ้นไป)

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/vEvstA

3.อิงลิช คอร์นเนอร์ (English Corner)

7844521

แฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาล – มัธยม มีสาขากว่า 100 สาขาทั่วประเทศ เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2549 โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกที่สาขานนทบุรี หลังจากสอนไปได้ระยะหนึ่ง ทางผู้บริหารเห็นว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้นี้ เหมาะกับสถานการณ์การเรียนการสอนและสามารถพัฒนา ปรับปรุง ทักษะภาษาอังกฤษของเด็กได้ จึงเรียบเรียงหลักสูตร จัดพิมพ์ และจดลิขสิทธิ์ในนาม English Corner

English Corner มุ่งเน้นปรับพื้นฐานของผู้เรียน โดยให้ความสำคัญทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน พร้อมเสริม Grammar เพื่อให้ผู้เรียนตั้งใจอย่างแท้จริง

การลงทุน ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท (ไม่รวมงบลงทุน) สัญญาการให้ใช้สิทธิ์มีอายุ 4 ปี ผู้ประกอบการต้องหาสถานที่เอง และทาง Franchisor จะช่วยในการวิเคราะห์ทำเลให้ฟรี
ผู้ประกอบการรับผิดชอบในการปรับปรุง ตกแต่ง อาคาร พร้อมทั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น Air Condition, โต๊ะเรียน, เป็นต้น บุคลากรต่างๆ เช่น เจ้าหน้าที่ / ครู ทางบริษัทจะมีการสนับสนุนเป็นตัวกลางในการจัดหา

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/muUvb2

4.แฮ็พพิแมธ (HAPPY MATH)

55689322223

HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์แบบเฉพาะตัว ที่พัฒนาผู้เรียนทั้ง ทักษะด้านพื้นฐานการคิดคำนวณ และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา โดยมีการพัฒนาเนื้อหาแบบฝึกหัดร่วมกันระหว่าง นักวิชาการศึกษาภาครัฐและบริษัท แฮ็พพิแมธ จำกัด เพื่อให้เนื้อหาของแบบฝึกหัด สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

HAPPY MATH เป็นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสความเท่าเทียมกัน ที่จะประสบผลสำเร็จในการเรียนคณิตศาสตร์ให้แก่เด็กทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน โรงเรียนใด โดยการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมและเต็มตามศักยภาพ คำนึงถึงความแตกต่างในการเรียนรู้แต่ละบุคคลอย่างแท้จริง

เนื่องจากวิธีการเรียนของ HAPPY MATH ฝึกให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และผู้สอนเป็นเพียงผู้ชี้แนะในเรื่องที่ผู้เรียนไม่เข้าใจ ด้วยระบบการเรียน HAPPY MATH ทำให้ผู้เรียนสามารถก้าวหน้า

ไปจนถึงเนื้อหาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมที่จะเรียนในระบบโรงเรียน ได้อย่างราบรื่นตลอดชีวิตการเรียน สามารถพึ่งพาตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมได้ตลอดไป

การลงทุนค่า Franchise 70,000 บาท ค่า Royalty Fee 20% ของรายได้จากค่าเล่าเรียนของนักเรียน 1 คน 1 เดือน เงินทุนเริ่มต้น/สถานที่เปิดศูนย์ ที่เหมาะสมกับแต่ละศูนย์

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/xgGkKY

5. S.A.M สิงคโปร์แมทส์ (S.A.M Singapore Maths)

32356895565656232

แฟรนไชส์คณิตศาสตร์โดยตรงจากประเทศสิงคโปร์ – คณิตศาสตร์คิดวิเคราะห์กับความสำเร็จสูงสุดระดับโลก อ้างอิงจากคะแนน TIMSS (Trands in International Maths&Science Study) ตั้งแต่ปี 1995 จนถึงปัจจุบัน ได้รับรางวัลสถาบันกวดวิชาคณิตศาสตร์ที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ปี 2013/2014 หลักสูตรสอนพิเศษคณิตศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับระดับอนุบาล-ประถม มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นการแก้ไขโจทย์ปัญหา โดยใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน Concrete – Pictural – Abstract

จุดเด่นของ S.A.M Singapore Maths คือ หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับระดับโลก เหมาะสำหรับผู้ที่เรียนคณิตศาสตร์หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ มุ่งเน้นให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ ใช้อุปกรณ์การสอนเชื่อมโยงให้เห็นภาพจนเข้าใจ ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปํญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอนด้วยหลักการ Concrete – Pictural – Abstract และสอนด้วยเทคนิคการแก้ปัญหาด้วย Bar Modelling, Number bonds, Heuristics

การลงทุนค่า Franchise Fee 220,000 บาท ค่า Royalty Fee 20%-28% พร้อมอุปกรณ์สื่อการสอน โปรแกรมระบบจัดการ ระยะเวลาคืนทุน 1 ปี – 1.5 ปี

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/KmcTGU

6.นาด้า NADA (New Arithmetic Development Academy)

5569562322332

สถาบันการสอนมุ่นเน้นการพัฒนาสมอง คิดเลขได้เร็ว เหมือนหลักสูตรจินตคณิตทั่วไป ยังสามารถคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ได้รวดเร็วและถูกต้อง เริ่มทดลองเปิดการเรียนครั้งแรก เดือนกุมภาพันธ์ 2540 ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหลักสูตรจินตคณิต โดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่น เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน

ด้วยประสบการณ์ของทีมงานจากเรียนการสอนและการจัดการจริงจัง จึงพัฒนาหลักสูตร จินตคณิต โดยใช้โจทย์ วัน เดือน ปี เป็นเกมการสอนเพื่อไม่รู้สึกเครียดในการเรียน นอกจากจะพัฒนาสมองคิดเลขได้เร็วเหมือนหลักสูตรจินตคณิตทั่วไปยังสามารถคำนวณปฏิทิน 1,000 ปี ได้รวดเร็วและถูกต้อง

พร้อมขยายสาขาทั่วประเทศและให้การตรวจสอบคุณภาพการเรียนการสอน จัดอบรมครูผู้สอน อบรมผู้ประกอบการ การตลาดจากอาจารย์ที่มีชื่อเสียง การลงทุน ค่าแฟรนไชส์ 50,000 – 100,000 บาท ไม่รวมสถานประกอบการ

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/YKrcCH

7.สถาบันกวดวิชา ไฮ-สปีด แมธ เซ็นเตอร์ (HIGH-SPEED MATHS.CENTER)

895632463

เป็นสถาบันกวดวิชาที่ เปิดสอน ครบทุกวิชา ทุกระดับ ตั้งแต่ ระดับ ป.4-5-6 ม.1-2-3 และ ม.4-5-6 ตั้งแต่วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา พื้นฐานวิศวกรรม สอนเน้นพื้นฐานและเทคนิคลัดมากที่สุดในยุคนี้ เปิดสอนตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปิก

เป็นสถาบันกวดวิชาด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ติดอันดับ 1 ใน 5 ของเมืองไทย (จากการสำรวจของสื่อมากมาย) เพื่อการสอบเข้ามหาวิทยาลัย และสอนเพื่อเพิ่มเกรดในระดับ ประถม – มัธยมศึกษาตอนต้น-ปลาย- Onet —GAT-PAT-SMART 1 สอนโดยทีมอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 20 ท่านทุกวิชา

ด้วยดีกรีระดับเกียรตินิยม และระดับตัวแทนโอลิมปิก สอนสนุก เข้าใจง่าย และถ่ายทอดบทเรียนได้ดีที่สุด เป็นที่นิยมมากว่า 20 ปี เรามีหลักสูตรการเรียนการสอนมากกว่า 500 หลักสูตร มากกว่าทุกที่ และหลากหลายมากที่สุด

การลงทุน ค่าแฟรนไชส์ 106,000 บาท (ไม่รวมงบการลงทุน) ค่ารอยัลตี้ฟี 17% จากยอดขายต่อปี จะได้รับสิทธิหลักสูตรการเรียนการสอน ครบทุกวิชา กว่า 500 หลักสูตร และที่สำคัญหลักสูตรที่เพิ่มมาอีกในอนาคตโดยไม่เสียค่าแฟรนไชส์อีกเลย ท่านสามารถเปิดการเรียนการสอนจากระบบ COULD SERVER ที่ทันสมัย กี่รอบก็ได้ตามสัญญา

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/KkrX5P

8.เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ม.มหิดลติวเตอร์ (MU TUTOR)

6589563232

ภาพจาก https://goo.gl/xKK64T

โรงเรียนกวดวิชา MU TUTOR โดยทีมงานพี่ ม.มหิดลติวเตอร์ ควบคุมโดยกระทรวงศึกษาธิการ เริ่มดำเนินกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ได้รับการกล่าวถึงอย่างมากในด้านคุณภาพการติวเข้า สอบตรง สอบโควตาซึ่งนักเรียนของเราจำนวนมากได้ประสบความสำเร็จพร้อมทั้งการได้รับความสุข สนุก พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานกับการเรียนที่มีรูปแบบ เทคนิค วิธีลัดด้วยวิธีการสอนและการดูแลที่แตกต่างเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร

จึงได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองที่ต้องการสอบเข้า โดยเฉพาะโรงเรียนมหิดลวิทย์ฯ มหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเป็นอย่างมาก

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ MU TUTER เป็นโรงเรียนกวดวิชาที่มีคุณภาพ และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมา ในโอกาสนี้ เพื่อเป็นการขยายพื้นที่การเรียนรู้และแบ่งปันโอกาสให้กับนักเรียนทั่วประเทศ ได้สัมผัสโรงเรียนกวดวิชา MU TUTOR จึงได้เริ่มต้นการขยายธุรกิจด้วยการเปิดแฟรนไชส์เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2553

การลงทุน การลงทุนค่าแฟรนไชส์ 149,000 บาท/ปี สนใจลงทุนแฟรนไชส์ กับ MU Tutor ติดต่อ 086-9070061 อาจารย์สุจิญ แก้วมณี เพื่อรับการสัมภาษณ์ ระยะเวลาสัญญา 6-10 ปี เก็บค่ารอยัลตี้ฟีส์15% จากยอดขาย ต่อเดือน

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/soTuVj

9.บ้านรักภาษา (BANRAKPASA LANGUAGE SCHOOL)

895656235656

ธุรกิจโรงเรียนสอนภาษาแนวบูรณาการ เน้นให้เด็กมีความรู้และใช้ภาษาจีน-อังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ตาม สโลแกนของโรงเรียน “เรียนสนุก ได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา” บ้านรักภาษาได้รับรางวัล Best Practice และรางวัลแฟรนไชส์มาตรฐานปี 2558-2559

จุดเด่นเน้นการสนทนา รูปแบบบูรณาการ TPR (Total Physical Response) ซึ่งเน้นย้ำสไตล์การเรียนรู้ในรูปแบบ Learning by Doing กล่าวคือ การที่นักเรียนจะเรียนได้ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถฟัง พูดและใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนต้องเรียนรู้ภาษาประกอบกับการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ นอกจากนั้นนักเรียนต้องมีความสุข และสนุกกับบทเรียนในแต่ละครั้ง อันจะก่อให้เกิดการเรียนรู้แบบยั่งยืน

ทั้งนี้ บ้านรักภาษานอกจากให้นักเรียนเรียนภาษาจีน + อังกฤษ แบบครบวงจร สอนภาษาจีน-อังกฤษ แนวบูรณาการ สนุกและได้ความรู้ บริการสอนทั้งใน-นอกสถานที่ ยังได้จัดโปรแกรมทัศนศึกษาใน-นอกสถานที่ จัดโปรแกรมคอร์สปิดเทอม และคอร์สซัมเมอร์ต่างประเทศ จัดหาครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์

การลงทุนการลงทุน แบบ A. ค่าแฟรนไชส์ 350,000 บาท /สัญญา 4 ปี แบบ B. ค่าแฟรนไชส์ 250,000 บาท /สัญญา 3 ปี

พิเศษ! แจ้งว่า “ทราบจาก ThaiFranchiseCenter” เจ้าของแฟรนไชส์บ้ารักภาษาจะจัดโปรโมชั่นซื้อ 2 ภาษาจีน+อังกฤษ ลด 100,000 บาท แถมฟรี หลักสูตรไทยสำหรับชาวต่างชาติ (หมดเขต 30 พฤศจิกายน 2560)

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/g8L3sN

10.สกอลาสติค เออร์ลี่ อิงลิช (เอสอีอี) Scholastic Early English Program (SEE Program)

62595562332565

สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก หลักสูตรภาษาอังกฤษ สกอลาสติค เออร์ลี่ อิงลิช (SEE) เป็นหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพสูง โดยจะช่วยให้ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและมั่นใจ Scholastic Early English เป็นหลักสูตรที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อหลักในการเรียน ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับเด็ก ที่เพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษในเอเชีย อายุ 3-6 ปี

นอกจากนี้ยังรวมเอาหลักสูตรที่ใช้หลักการออกเสียงของตัวอักษร (Phonics-based curriculum) มารวมเข้ากับเทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) ทำให้เป็นหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจและความคล่องแคล่วในการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆ

Scholastic Early English เป็นหลักสูตรที่เน้นให้เด็กๆ ทำกิจกรรมในชั้นเรียน เด็กๆ จะสนุกสนานกับการเรียนภาษาอังกฤษ กับบทเรียนในรูปแบบสื่อดิจิตอล เพื่อเพิ่มทักษะในการรับรู้หลายๆ ด้านพร้อมกัน ช่วยให้เด็กๆ มีส่วนร่วมในการเรียนอยู่ตลอดเวลา

หลักสูตรภาษาอังกฤษ Scholastic Early English (SEE Program) มีรูปแบบการลงทุนหลายประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพธุรกิจ และการแข่งขันกันของแต่ละพื้นที่ เช่น ไลเซ่นส์ สถาบันภาษา (ให้ใช้ชื่อแบรนด์ของตนเองได้)ค่าธรรมเนียมการใช้หลักสูตร (Licensing Fee) เริ่มต้นที่ 100,000 บาท (ชำระทุก 3 ปี) ยังไม่รวมค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ระยะเวลาการคืนทุน 1-2 ปี

ไลเซ่นส์ โรงเรียน (แบบเหมาจ่าย) ค่าธรรมเนียมการใช้หลักสูตร (Licensing Fee) เริ่มต้นที่ 200,000 บาท (ชำระทุก 3 ปี) ยังไม่รวมค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ระยะเวลาการคืนทุน ประมาณ 1-2 ปี ขึ้นกับพื้นที่การตลาด (*ค่าสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 40,000 บาท)

ข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์ https://goo.gl/Ns8VRE

ทั้งหมดเป็น 10 อันดับแฟรนไชส์การศึกษา ที่คนนิยมซื้อแฟรนไชส์ลงทุนมากที่สุด ด้วยมีจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ได้ขอข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์มากที่สุด ซึ่งแต่ละแบรนด์แฟรนไชส์การศึกษาข้างต้น คุณภาพการสอนคับแก้ว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนขอข้อมูลการลงทุนแฟรนไชส์เยอะสุด ที่สำคัญได้รับการจัดอันดับ และเก็บรวมรวมสถิติข้อมูลแฟรนไชส์ โดยเว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ศูนย์รวมธุรกิจแฟรนไชส์ไทยใหญ่ที่สุด ที่เชื่อถือได้

เชื่อว่าคนที่อยากมีธุรกิจของตัวเอง ซื้อไปทำธุรกิจแล้ว รับรองว่ามีลูกค้ารองรับแน่นอน คืนทุนได้เร็ว และเชื่อว่าทั้ง 10 แฟรนไชส์การศึกษา น่าจะเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่กำลังอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับ

อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ http://www.thaifranchisecenter.com/home.php
สนใจซื้อแฟรนไชส์การศึกษาอื่นๆ https://goo.gl/Y11GMU

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3rmtUQW

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์