แชร์ประสบการณ์เปิดร้านกาแฟ “คาเฟ่ อเมซอน”

ในตอนนี้แฟรนไชส์ร้านกาแฟในประเทศไทยที่ได้รับนิยมมากที่สุด ทั้งจากผู้ซื้อแฟรนไชส์ และผู้บริโภค นั่นก็คือ “คาเฟ่ อเมซอน” แบรนด์แฟรนไชส์กาแฟภายใต้การบริหารของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ (OR) โดยมีจำนวนร้านกาแฟ Café Amazon ทิ้งห่างร้านกาแฟเบอร์ 2 อย่าง Starbucks Coffee อย่างชัดเจน

ปัจจุบันมีจำนวนสาขามากกว่า 3,440 สาขา ใน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย 3,168 สาขา, ประเทศกัมพูชา 162 สาขา, ประเทศลาว 67 สาขา, ประเทศฟิลิปปินส์ 18 สาขา, ประเทศโอมาน 9 สาขา, ประเทศเมียนมา 8 สาขา, ประเทศสิงคโปร์ 3 สาขา, ประเทศจีน 2 สาขา, ประเทศญี่ปุ่น 2 สาขา และ ประเทศมาเลเซีย 1 สาขา

นั่นจึงเป็นปัจจัยดึงดูดให้มีคนสนใจลงทุนเปิดร้านกาแฟ “คาเฟ่ อเมซอน” อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลพบว่าในแต่ละเดือนมีคนยื่นใบสมัครแฟรนไชส์ร้านกาแฟมากกว่า 400 ใบ/ต่อเดือน สำหรับใครที่อยากเปิดร้านกาแฟ “คาเฟ่ อเมซอน” วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะมาแชร์ประสบการณ์จากผู้ที่เคยเปิดร้านกาแฟ “คาเฟ่ อเมซอน” ให้รับทราบ

ประสบการณ์จากผู้เคยซื้อแฟรนไชส์ Cafe Amazon

คาเฟ่ อเมซอน

ทีมงานไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ เคยสัมภาษณ์ผู้ที่ได้ซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟ “คาเฟ่ อเมซอน” มาแล้ว ซึ่งเป็นผู้หญิง โดยเธอลงทุนเปิดร้านกาแฟ “คาเฟ่ อเมซอน” จำนวน 3 สาขา โดยเธอเล่าให้ฟังว่า ก่อนจะทำการซื้อแฟรนไชส์คาเฟ่อเมซอนนั้น เธอต้องศึกษาหาความรู้เรื่องระบบแฟรนไชส์ให้เข้าใจ รวมถึงเรียนรู้วิธีการซื้อแฟรนไชส์ Cafe Amazon หลังจากนั้นเธอได้จัดตั้งบริษัทให้เป็นนิติบุคคล (บริษัท จำกัด) เพื่อเป็นตัวแทนในการซื้อแฟรนไชส์ เพราะคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ ต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคลเท่านั้น มีความพร้อมด้านการลงทุน เงินทุนหมุนเวียน และบุคลากรประจำร้านกาแฟ

หลังจากจัดตั้งบริษัทฯ เสร็จแล้ว เธอได้หาทำเลในการเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ซึ่งถือว่าสำคัญอย่างมาก โดยถ้าเป็นรูปแบบนอกสถานี (Stand Alone) ร้านจะมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีศักยภาพเพียงพอและมีความเหมาะสมต่อการเปิดธุรกิจร้านกาแฟ Cafe Amazon ขนาดพื้นที่ 100-200 ตร.ม.ขึ้นไป (รวมสวนหย่อม), พื้นที่ตั้งสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย, พื้นที่จัดตั้งร้าน ต้องไม่ขัดต่อกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของหน่อยงานราชการ รวมถึงพื้นที่จัดตั้งร้าน ต้องไม่อยู่ภายในพื้นที่ระยะถอยร่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร และ/หรือข้อบัญญัติท้องถิ่น

16

ส่วนรูปแบบในอาคาร (Shop) พื้นที่ตั้งอยู่ภายในอาคาร เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน อาคารพาณิชย์ ฯลฯ ขนาดพื้นที่ต้อง 40 ตร.ม.ขึ้นไป และพื้นที่ขอจัดตั้งร้านต้องอยู่ในบริเวณ ที่มีคนผ่านไปมาไม่น้อยกว่า 3,000 คนต่อวัน

เมื่อเธอได้ทำเลที่คิดว่าเหมาะสมแล้ว เธอจึงสมัครขอรับสิทธิ์เป็นแฟรนไชส์ซีผ่านทางเว็บไซต์ www.cafe-amazon.com แล้วกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน เพื่อให้ได้รับการพิจารณาโดยเร็วที่สุด หลังจากนั้นอาจจะ 1 เดือน หรือ 45 วันขึ้นไป

17

อย่างไรก็ตาม หากคนที่ส่งเอกสารครบสมบูรณ์ และผ่านการพิจารณาแล้ว ทางบริษัทปตท.ก็ได้ส่งทีมงานและทีมการตลาดของแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Cafe Amazon มาดูทำเลที่คุณได้เลือกไว้ สำหรับการเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ที่คุณได้แจ้งเข้าไปในใบสมัครแฟรนไชส์ก่อนหน้า

ในช่วงแรกๆ ที่ปตท.เปิดรับสมัครแฟรนไชส์ใหม่ๆ ขั้นตอนการขอซื้อแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Cafe Amazon อาจใช้เวลาไม่นาน เมื่อเทียบกับในปัจจุบัน เพราะปัจจุบันมีผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์ Cafe Amazon เป็นจำนวนมาก (เข้าคิวราวๆ Waiting List มากกว่า 400 ใบสมัคร) และในการเปิดร้านกาแฟเรื่องของทำเลที่ตั้ง เป็นเรื่องสำคัญมาก ทำให้ขั้นตอนการพิจารณายากขึ้นมากกว่าเดิม

ขั้นตอนการสมัครแฟรนไชส์ Cafe Amazon จาก PTTOR

13

1.ผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์เป็นผู้เสนอพื้นที่มาให้ ปตท.พิจารณา ทั้งนี้ ห้ามมิให้ผู้สนใจลงทุนเข้าทำสัญญาจอง หรือสัญญาเช่าพื้นที่กับเจ้าของพื้นที่ ก่อนที่ ปตท.จะอนุมัติให้สิทธิแฟรนไชส์แก่ผู้สนใจลงทุน หากเกิดความเสียหายใดๆ ปตท. จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆ จากการนั้น

2.ดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้านกาแฟ Cafe Amazon นอกสถานีบริการ ใน E-Form ได้ที่ www.cafe-Amazon.com หมวดแฟรนไชส์

3.ขั้นตอนการพิจารณาจะใช้เวลาประมาณ 45 วัน นับตั้งแต่ ปตท.ได้รับเอกสารครบถ้วน จากผู้สนใจลงทุนหลังจากนั้น ปตท. จะนัดสัมภาษณ์และหากผลการสัมภาษณ์ผ่าน ปตท.จะแจ้งรายละเอียดของเอกสาร / หลักฐาน ที่จะต้องจัดเตรียมเพื่อใช้ในการทำสัญญาแฟรนไชส์ให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิฯทราบ

4.ผู้ที่ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเข้าทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์หากไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ปตท.จะถือว่าสละสิทธิ ทั้งนี้ ปตท. ขอแจ้งให้ทราบว่า สิทธิดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะตัวไม่สามารถโอนให้กับผู้อื่นได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก ปตท. เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน

4

5.ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์จะต้องเป็นผู้ลงทุนก่อสร้าง ตกแต่งอาคาร และชำระเงินค่าวัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ภายในร้านตามรายการที่ ปตท.กำหนด พร้อมทั้งชำระค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายตามที่ ปตท. เรียกเก็บ ให้ครบถ้วนก่อนดำเนินการเปิดร้าน

  • ค่าใช้จ่ายร้านในอาคาร (Shop) ที่มีขนาด (ร้าน) 40 ตารางเมตรขึ้นไป มีการคำนวณค่าใช้จ่ายออกมา จะต้องใช้เงินระหว่าง 2,389,000 – 3,729,000 บาท ส่วนหากเป็นนอกอาคาร (Stand Alone) ค่าใช้จ่ายจะอยู่ระหว่าง 2,689,000 – 4,229,000 บาท
  • เงินที่ต้องจ่ายของสาขาทั้ง 2 รูปแบบ ประกอบด้วย ค่าก่อสร้าง งานตกแต่ง งานระบบ ค่าออกแบบ อุปกรณ์ภายในร้าน และยังมีค่าประกันแบรนด์ ค่า Franchise Fee หลังการเปิดร้าน ยังมีค่าใช้จ่ายทางด้าน ค่า Royalty Fee + ค่า Marketing Fee 3% + 3% ของยอดขายต่อเดือน ค่าเช่าเครื่อง Point of Sale (Pos) 24,000 บาทต่อปี มีอายุสัญญา 6 ปี Renovate ร้านทุก 3 ปี

19

6.ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ และผู้จัดการร้าน ต้องเข้ารับการอบรมล่วงหน้าก่อนดำเนินการเปิดร้าน 1 เดือน และต้องผ่านการทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ จึงจะได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการ

7.ร้านกาแฟ Cafe Amazon บริหารงานภายใต้ระบบแฟรนไชส์ ดังนั้น ผู้ได้รับสิทธิแฟรนไชส์ Cafe Amazon ต้องให้ความร่วมมือ ปตท. และปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาแฟรนไชส์อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ : บริษัทจะคัดเลือกผู้สมัครเบื้องต้น เพื่อออกสำรวจทำเลที่ตั้ง จากคุณสมบัติ และทำเลที่ตั้งที่ผู้สมัครได้กรอกในใบแบบฟอร์ม หากผู้สมัครท่านใดผ่านหลักเกณฑ์ตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายวันและเวลาในการสำรวจพื้นที่อีกครั้ง

20

สำหรับนักลงทุนหรือผู้สนใจเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon สามารถ Download แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนง ขอเปิดร้านกาแฟ Cafe Amazon ได้ที่ www.cafe-amazon.com

และยื่นแบบฟอร์ม “#สนใจลงทุนเฟรนไชส์ “คาเฟ่ อเมซอน” โทรศัพท์ 02-1966444 หรือ franchiseamazon@pttor.com”

ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครซื้อแฟรนไชส์ Cafe Amazon จำนวนมาก บริษัทฯ กลัวว่าผู้ซื้อแฟรนไชส์อาจจะถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพ จึงไม่มีนโยบายดำเนินการผ่านตัวแทน นายหน้า หรือบุคคลกลางใดๆ หากท่านพบบุคคลแอบอ้าง โปรดแจ้งมาที่ franchiseamazon@pttor.com เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายต่อไป


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/38GGgLZ

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors