อยากซื้อแฟรนไชส์ ต้องดูเงื่อนไขสัญญาอะไรบ้าง

สัญญาแฟรนไชส์ ถือเป็นสัญญาที่กฎหมายมิได้กำหนดรูปแบบไว้ชัดเจน แต่ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีข้อกำหนดต่างๆ ในสัญญา เช่น พื้นที่ จะอนุญาตให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์ดำเนินการในเขตพื้นที่ใดได้บ้าง

ค่าธรรมเนียม สิทธิและหน้าที่ การให้การสนับสนุนแฟรนไชส์ซี ระยะเวลาสัญญา สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องระบุในสัญญาแฟรนไชส์ให้ครบถ้วนที่สุด หากใครกำลังมองหาแฟรนไชส์ไปทำธุรกิจ นอกจากจะเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะกับตัวเองแล้ว ต้องอย่าลืมดูเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุในสัญญาแฟรนไชส์ด้วย ซึ่งเงื่อนไขที่ว่านี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะนำเสนอให้ทราบกันว่าถ้า อยากซื้อแฟรนไชส์ต้องดูเงื่อนไขสัญญาอะไรบ้างครับ

1.การให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า

อยากซื้อแฟรนไชส์

ภาพจาก แฟรนไชส์ กัญชาง

เป็นการระบุรายการของเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ ในสัญญาธุรกิจแฟรนไชส์ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในกรรมสิทธิ์ และข้อกำหนดสำคัญระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ กับ แฟรนไชส์ซี โดยผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแฟรนไชส์ ห้ามนำเครื่องหมายการค้าไปใช้ในทางเสื่อมเสียด้วย

2.ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกทำเลเปิดร้าน

22

ภาพจาก แฟรนไชส์ เพย์ พอยท์ เซอร์วิส

ในสัญญาแฟรนไชส์มีทั้งการกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์หาทำเลเปิดร้านเอง และเจ้าของแฟรนไชส์ช่วยจัดหาทำเลเปิดร้านให้ ดังนั้น ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องดูรายละเอียดในส่วนนี้ด้วย เพราะจะเป็นองค์ประกอบสำคัญของการทำธุรกิจ ซึ่งหากต้องหาทำเลเองต้องรู้จักการวิเคราะห์และการสำรวจทำเล ความหนาแน่นประชากร เพื่อเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

3.ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์

21

ภาพจาก แฟรนไชส์ สติวปิด ฟราย

ในเอกสารสัญญาแฟรนไชส์จะมีการระบุชัดเจนในการให้สิทธิแฟรนไชส์ซีดำเนินธุรกิจภายใต้แบรนด์ว่ากี่ปี เช่น 3 ปี หรือ 10 ปี ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ในแต่ละแบรนด์ และสามารถต่อสัญญาแฟรนไชส์เพิ่มได้

4.กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ

20

ภาพจาก แฟรนไชส์ ชาไข่มุก ไอ-ฉะ

ในสัญญาแฟรนไชส์จะการระบุหน้าที่ของแฟรนไชส์ซอร์ เป็นการระบุถึงสิ่งที่แฟรนไชส์ซอร์ต้องปฏิบัติ และดำเนินการ ก่อนและหลังเปิดแฟรนไชส์ เพื่อให้แฟรนไชส์ซีสามารถประกอบการร้านแฟรนไชส์ได้ตามสัญญา เช่น การให้การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่แฟรนไชส์ซี การตรวจร้านค้า ควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ รวมถึงระบุหน้าที่ของแฟรนไชส์ซี ที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของแฟรนไชส์ซอร์ เช่น ซื้อสินค้า วัตถุดิบหลักๆ จากแฟรนไชส์ซอร์ ทำการตกแต่งร้านในทุกๆ 3 ปี เป็นต้น

5.การทำผิดและยกเลิกสัญญา

19

ภาพจาก แฟรนไชส์ ฮิปสเตอร์ สเต็ก

อีกเงื่อนไขที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์จะต้องดูและอ่านให้ละเอียด เนื่องจากข้อกำหนดในสัญญาแฟรนไชส์จะระบุกรณีหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญา สามารถฟ้องร้อง และยกเลิกสัญญาได้ ซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่จะนำไปสู่การผิดสัญญา การเลิกสัญญา ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องอ่านรายละเอียดให้เข้าใจ เพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาทในภายหลัง

6.การฝึกอบรม

18

ภาพจาก แฟรนไชส์ มาโนอิ

เป็นส่วนที่เจ้าของแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) ต้องเปิดเผยให้กับผู้ซื้อแฟรนไชส์ให้ได้รับรู้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมรูปแบบไหน อบรมสถานที่ใด ระยะเวลาการอบรม รวมถึงสิ่งที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องเตรียมตัวในการฝึกอบรม

7.การจัดการข้อพิพาท

17

ภาพจาก facebook.com/nongharnnoodle/

อีกเงื่อนไขที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องดู ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทระหว่างแฟรนไชส์ซอร์ เพราะหากเกิดปัญหาขึ้นต้องจัดการและปฏิบัติอย่างไร เช่น หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเกี่ยวกับสัญญาแฟรนไชส์ฉบับนี้ คู่สัญญาทั้งสองจะต้องตกลงระหว่างกัน ให้ทำการฟ้องร้องและดำเนินคดี ที่ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำผิดสัญญาแฟรนไชส์

ทั้งหมดเป็นเงื่อนไขที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ต้องศึกษาให้ละเอียด เพราะหากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแฟรนไชส์อาจโดนเจ้าของแฟรนไชส์ฟ้อง หรือยกเลิกสัญญาแฟรนไชส์ รวมถึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจได้

สำหรับเจ้าของธุรกิจที่อยากทำแฟรนไชส์ รวมถึงผู้ที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง อยากซื้อแฟรนไชส์ สามารถติดต่อและใช้บริการต่างๆ ของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ (Service of ThaiFranchiseCenter) ดังนี้

 • รับร่างสัญญาแฟรนไชส์ (Franchise Agreement)
 • รับเขียนแผนธุรกิจ (Business Plan)
 • รับสร้างระบบแฟรนไชส์ (System Franchise)
 • รับจดเครื่องหมายการค้า (Trade mark)
 • รับปรึกษาแฟรนไชส์ (Franchise Advisor)
 • รับบริหาร Social Media (Social Media Management)
 • รับทำ Proposal แฟรนไชส์ (Franchise Proposal)

ผู้ที่สนใจแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

รายละเอียดเพิ่มเติม https://bit.ly/3xxe2h9

200

0f


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

 1. การให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้า
 2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการเลือกทำเลเปิดร้าน
 3. ระยะเวลาสัญญาแฟรนไชส์
 4. กฎระเบียบการดำเนินธุรกิจ
 5. การทำผิดและยกเลิกสัญญา
 6. การฝึกอบรม
 7. การจัดการข้อพิพาท

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2TEzm5T

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors