สิ่งที่แฟรนไชส์ซีควรได้จากแฟรนไชส์ซอร์

เป็นที่รู้กันแล้วว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ถือเป็นทางลัดในการสร้างธุรกิจที่ดี เพราะการจะสร้างธุรกิจขึ้นมาซักอย่างหนึ่งให้มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของลูกค้า จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลาที่ยาวนาน การลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีชื่อเสียงและมีระบบการทำงานอย่างมืออาชีพ ก็จะช่วยย่นระยะในการทำธุรกิจให้สั้นลง และทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้น

วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com จะพาเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ ผู้ซื้อแฟรนไชส์ ไปดูว่ามีสิ่งใดบ้างที่ผู้ซื้อแฟรนไชส์หรือแฟรนไชส์ซีควรจะได้รับจากแฟรนไชส์ซอร์ มาดูกันเลยครับ

1.แผนธุรกิจที่พิสูจน์แล้วว่าประสบความสำเร็จ

เป็นที่รู้กันแล้วว่า

สิ่งที่แฟรนไชส์ซีปรารถนาในการลงทุนซื้อแฟรนไชส์ คือ “รูปแบบธุรกิจ” หรือ Business Model ที่ดำเนินธุรกิจมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว ว่าประสบความสำเร็จ ทั้งด้านการเงินและชื่อเสียง มีแบรนด์สินค้าเป็นที่ยอมรับ มีสินค้าและบริการเป็นที่นิยม เป็นต้น

หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ธุรกิจควรมีรูปแบบพร้อมให้นักลงทุนหรือแฟรนไชส์ซี ดำเนินการได้ตามแนวทางของแฟรนไชส์ซอร์ ไม่ต้องไปคิดกลยุทธ์หรือแผนงานเริ่มต้นด้วยตนเองอีก

2.คอร์สอบรม และคู่มือปฏิบัติงาน

12

แฟรนไชส์ซอร์ต้องเตรียมหลักสูตรการอบรม เพื่อถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และกระบวนการปฏิบัติงานต่างๆ ให้แฟรนไชส์ซีฝึกพัฒนาจนสามารถดำเนินธุรกิจได้เหมือนกับแฟรนไชส์ซอร์

ดังนั้น ก่อนจะตัดสินใจลงทุน แฟรนไชส์ซีควรสอบถามระยะเวลาการอบรม ตรวจดูหลักสูตรต่างๆ และเตรียมตัวเองให้พร้อม สำหรับระยะเวลาการฝึกอบรม และควรสอบถามว่ามีแผนการอบรมเพิ่มเติม และแผนการดูแลสนับสนุนการดำเนินงานจากแฟรนไชส์ซอร์อย่างไรบ้าง

3.ระบบการตลาด

13

แฟรนไชส์ซอร์ต้องสามารถแสดงแผนการตลาดที่จะสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโต และช่วยให้แฟรนไชส์ซีมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะค่าการตลาดที่แฟรนไชส์ซอร์เรียกเก็บจากแฟรนไชส์ซีนั้น จะถูกใช้ไปกับกลยุทธ์การตลาดต่างๆ อย่างเป็นระบบแบบแผน ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จ และนำเสนอแผนการตลาดใหม่ๆ ในอนาคต

4.ระบบเทคโนโลยี

15

แฟรนไชส์ซอร์ต้องพัฒนาระบบไอทีของตนเองอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็ว ปลอดภัยและแม่นยำ ซึ่งสามารถใช้ติดต่อประสานงานกับแฟรนไชส์ซี และใช้ตรวจสอบผลการทำงานเพื่อดูแลสนับสนุน เช่น ข้อมูลด้านยอดขาย ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ระบบดังกล่าวควรใช้ตรวจสอบข้อมูลภายในของแฟรนไชส์ซอร์เองได้ด้วย

5.กลุ่มลูกค้าและเครือข่ายแฟรนไชส์ซี

14

เป็นข้อพิสูจน์ความแข็งแรงของระบบแฟรนไชส์ของธุรกิจนั้นเลย ผู้ซื้อแฟรนไชส์ควรได้กลุ่มลูกค้าของแฟรนไชส์ซอร์ และสามารถสอบถามความเห็นของแฟรนไชส์ซีปัจจุบันว่า

ได้รับการดูแลสนับสนุนหรือมีปัญหาใดๆ ในการดำเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งการรวมตัวของแฟรนไชส์ซีหรือเครือข่ายนี้ จะพัฒนาอย่างดี เมื่อได้รับความเอาใจใส่ของแฟรนไชส์ซอร์โดยตลอด

อย่างไรก็ตาม สำหรับธุรกิจแฟรนไชส์ใหม่ๆ อาจยังไม่มีแฟรนไชส์ซีเป็นจำนวนมาก นักลงทุนควรสอบถามแฟรนไชส์ซอร์เกี่ยวกับนโยบายการสนับสนุนเครือข่ายแฟรนไชส์ซีในอนาคตด้วย


ท่านใดสนใจอยากให้ร่างสัญญาแฟรนไชส์โดยถูกต้องตามหลักกฎหมายแจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3dDnCHF
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ้างอิงจาก https://bit.ly/2SXVnbA

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์

Main Sponsors

Happy Sponsors