ตะลึง! คนไทย 12.2 ล้านคนมีเงินติดบัญชีไม่เกิน 500 บาท

กระแสข่าว ที่มาแรงตอนนี้คือการประกาศปรับลดวงเงินคุ้มครองเงินฝากจาก 5 ล้านบาท เป็น 1 ล้านบาทที่จะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564 หลายคนตกใจกับข่าวนี้ ซึ่งถ้าดูจากภาพรวมของบัญชีเงินฝากในประเทศไทยที่มีอยู่กว่า 109.31 ล้านบัญชี คนที่จะได้รับผลกระทบในครั้งนี้อยู่ประมาณ 1.8 ล้านบัญชี หรือคิดเป็น 1.5% ของยอดบัญชีเงินฝาก

นั่นหมายความว่า อีกประมาณ 98.03% จะไม่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ แต่เมื่อ www.ThaiSMEsCenter.com ได้มาวิเคราะห์เจาะลึกลงไปในเรื่องนี้กลับเจอตัวเลขที่น่าตกใจยิ่งกว่า พบว่าคนไทยกว่า 12.2 ล้านคนกลับมีเงินติดบัญชีไม่เกิน 500 บาทเท่านั้น

เงินฝากประมาณ 95.25 ล้านบัญชี มีเงินไม่เกิน 50,000 บาท

กระแสข่าว

ภาพจาก bit.ly/2VKv0KO

จากยอดบัญชีรวมประมาณ 109.31 ล้านบัญชี พบว่า 95.25 ล้านบัญชีคือคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีเงินในบัญชีไม่เกิน 50,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยสถาบันวิจัยป๋วย อึ๊งภากรณ์ (สศป.) ที่ยืนยันคนไทยกว่าครึ่ง 56.04% มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ แต่มีเงินในบัญชีน้อย โดยครึ่งหนึ่งของผู้ฝากมีเงินในบัญชีไม่ถึง 3,142 บาท ส่วน 32.8% หรือ 12.2 ล้านคนมีเงินในบัญชีไม่เกิน 500 บาทอีกด้วย

และหากวิเคราะห์ลงไปมากขึ้นพบว่าผู้ชายมียอดเงินฝากต่ำกว่าผู้หญิงกว่าสองเท่าในเกือบทุกช่วงอายุ โดยค่ากลางเงินฝากต่อรายในเพศหญิงอยู่ที่ 4,407 บาท เพศชายอยู่ที่ 2,524 บาท สะท้อนถึงความมีวินัยทางการเงิน หรือทักษะการบริหารจัดการเงินของผู้หญิงที่มีมากกว่าผู้ชายตั้งแต่ยังเล็ก สอดคล้องกับงานวิจัยหลายชิ้นที่ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีบทบาทสําคัญในการดูแลการเงินของครัวเรือน จึงอาจทําให้ผู้หญิงมีเงินในบัญชีมากกว่าผู้ชาย

ช่วงอายุ 15-18 ปี ส่วนใหญ่มีเงินเก็บในบัญชีไม่ถึง 2,000 บาท

25

ภาพจาก bit.ly/2VCOu4H

มองที่ช่วงอายุของการฝากเงินพบว่าคนวัยทำงานอายุ 21-35 ปีกว่า 80% มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ ขณะที่ 10-30% เป็นกลุ่มวัยเด็กอายุ 15-18 ปี และครึ่งหนึ่งของกลุ่มวัยเด็กนี้มีเงินในบัญชีไม่ถึง 2,000 บาท ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า การมีบัญชีเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในจำนวนที่น้อยอาจเป็นผลมาจากการที่เด็กส่วนใหญ่มักเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารออมสินมากกว่า

นอกจากนี้ยังพบว่าจํานวนเงินในบัญชีมีความสัมพันธ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น กล่าวคือคนที่มีอายุมากจะมีเงินในบัญชีมากกว่าคนที่อายุน้อยโดยคนวัยหลังเกษียณมีค่ากลางเงินฝากในบัญชีต่อคน 7,445 บาท เทียบกับกลุ่มคนที่มีอายุน้อย 15-25 ปี ที่มีประมาณ 947 บาท

เงินฝากลดลงกว่า 1 แสนล้าน ในช่วงสถานการณ์ COVID

24

ภาพจาก bit.ly/3xClbvX

การที่ตัวเลขของคนส่วนใหญ่มีเงินติดบัญชีไม่ถึง 50,000 แถมกว่า 12.2 ล้านคนมีเงินติดบัญชีไม่ถึง 500 ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID 19 ที่ทำให้ยอดเงินฝากในหลายบัญชีไม่เพิ่มขึ้นแถมข้อมูลที่น่าตกใจไม่แพ้กันคือในช่วงเวลาเพียง 1 เดือน (พฤษภาคม –มิถุนายน 2564) พบว่ายอดเงินฝากของทุกธนาคารลดลงรวมกันกว่า 1.09 แสนล้านบาท

ซึ่งเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบ 5 เดือน อันเป็นผลจากการที่ประชาชนทยอยเบิกใช้เพื่อนำมาหมุนเวียนในการดำเนินชีวิตช่วง COVID 19 ระลอกที่ 3 สอดคล้องกับสินเชื่อธนาคารที่ได้ปรับเพิ่มขึ้นกว่า 78,400 ล้านบาท ก็เป็นผลจากการที่ประชาชนได้ทยอยกู้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงสถานะทางการเงินที่รายได้ลดลงอย่างชัดเจน

และหากมองย้อนกลับไปก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID 19 (ปลายปี 2562 พบว่าคนไทยมีเงินฝากทุกประเภทเป็นมูลค่ารวมกัน 13.27 ล้านล้านบาท จำนวนบัญชี 101.64 ล้านบัญชี และเงินฝากไม่เกิน 50,000 บาทต่อบัญชี พบว่ามีจำนวน 88.47 ล้านบัญชี เป็นมูลค่าเงินฝาก 416,876 ล้านบาท มีเงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชี 4,712 บาท ซึ่งไม่ได้แตกต่างมากนัก กับปัจจุบันที่มีเงินฝากเฉลี่ยต่อบัญชีอยู่ที่ 4,622 บาท


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/2VMlozN , https://bit.ly/3ixu1qp , https://bit.ly/3CBdGZO , https://bit.ly/3fSNQH

https://www.youtube.com/watch?v=8EnadCtkUgs&t=1s

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3jYgqbd

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด

Main Sponsors

Happy Sponsors