อัปเกรดธุรกิจ Franchise สร้างมาตรฐาน สร้างรายได้ สู่ความสำเร็จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน “อัปเกรดธุรกิจ Franchise สร้างมาตรฐาน สร้างรายได้ สู่ความสำเร็จ” เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ให้แก่ผู้ประกอบการ สร้างความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับแก่ผู้บริโภคและกลุ่มแฟรนไชส์ซี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล

โดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับการบ่มเพาะองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาเชิงลึกและตรวจประเมินถึงสถานประกอบการ เข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายกับนักธุรกิจแฟรนไชส์หลากหลาย และเสริมด้วยการศึกษาดูงานธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำระดับประเทศ สมัครด่วน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2567 ทางเว็ปไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

อัปเกรดธุรกิจ Franchise

งานเปิดตัวโครงการยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2567

ผู้สนใจเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ สามารถลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/n9VTpc46dy7AXeog7
(ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

อัปเกรดธุรกิจ Franchise

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2567

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2567
สามารถลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/dyuAMCumUvSMYZMQ9 (ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย)
สมัครวันนี้ – 13 มีนาคม 2567 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการที่ www.dbd.go.th

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต