อยากเปิดแฟรนไชส์ MILK LAND ทำไง?

“ไทย–เดนมาร์ค” แบรนด์นมพร้อมดื่มเก่าแก่ของไทย อยู่ในตลาดมานานเกือบ 60 ปี ขอลุกขึ้นมาปั้นร้านขายนมภายใต้ชื่อ “Milk Land” หวังเทียบชั้น “อเมซอน” ที่สามารถขยายสาขาแฟรนไชส์ไปทั่วประเทศ

อยากเปิดแฟรนไชส์

ภาพจาก www.facebook.com/MilkLandTH/

“Milk Land” มีที่มาจากการที่ “ไทย–เดนมาร์ค” อยากมีสถานที่รับรองสำหรับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานหลักที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี รวมไปถึงไว้เป็นสถานที่ทดสอบสินค้าใหม่ๆ ก่อนนำออกสู่ตลาดจริง

โดยเปิดแห่งแรกเมื่อต้นปี 2018 สินค้าที่ขายมีทั้งนมปั่น กาแฟ ชา เค้ก ราคา 35-50 บาทต่อแก้ว และสินค้าภายใต้กลุ่มนมเย็น ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยว และโยเกิร์ต

ไทย-เดนมาร์ค เป็นศูนย์รวมเมนูนมสด ทั้งเมนูนมร้อน นมเย็น และนมปั่น อาทิ นมสด นมชมพู นมสดคาราเมล นมสดอัญชัน นมสดมันม่วง นมสดโกโก้ นมสดชาไทย มัจฉะลาเต้ชาเขียว โยเกิร์ตสมูทตี้ สตอร์เบอรี่สมูทตี้ บลูเบอรี่สมูทตี้ เป็นต้น

6

ภาพจาก www.facebook.com/MilkLandTH/

นอกจากนี้ยังนำผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค อาทิ นมยู.เอช.ที. นมพาสเจอร์ไรส์ นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม โยเกิร์ต และไอศกรีมไปจำหน่ายที่ร้านอีกด้วย โดย อ.ส.ค.ได้เปิดสาขาแรกเมื่อต้นปี 2018 ปัจจุบันมีอยู่กว่า 176 สาขาทั่วประเทศ

ดำเนินการในรูปแบบแฟรนไชส์เป็นหลัก ซึ่ง อ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนและขยายสาขาเพิ่มขึ้นให้เข้าถึงทุกภาคในประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยได้ดื่มนมดีมีประโยชน์ นมโคสดแท้ 100% จากฟาร์มนมไทย-เดนมาร์ค

สำหรับใครที่อยากเปิดร้านแฟรนไชส์ MILK LAND วันนี้ www.ThaiSMEsCenter.com มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบครับ

5

ภาพจาก www.facebook.com/MilkLandTH/

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. ผู้สมัครมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่ อ.ส.ค.กำหนดอย่างเคร่งครัด
 2. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้
 3. ผู้สมัครมีความพร้อมในด้านการลงทุน และบุคลากร
 4. ผู้สมัครมีทำเลที่ตั้งที่มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มนมแช่เย็นซึ่งเป็นผู้จัดส่งวัตถุดิบการผลิตและผลิตภัณฑ์นมสำหรับจำหน่าย
 5. ผู้สมัครมีความเข้าใจในระบบแฟรนไชส์ สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด
 6. ในการดำการเปิดร้านในพื้นที่ใกล้เคียง จะต้องพิจารณาถึงร้านที่ดำเนินการเปิดอยู่แล้ว โดยคำนึงถึงจำนวนลูกค้า รัศมีการเปิด และความสะดวกในการลงทุน
 7. รักงานบริการ อดทน ไม่ย่อท้อ

4

ภาพจาก bit.ly/2IjZnOy

ขั้นตอนการสมัครร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND

 1. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมธุรกิจแฟรนไชส์ ได้ดังนี้
  • กรอกข้อมูลใบสมัครธุรกิจแฟรนไชส์ THAI-DENMARK MILK LAND ที่ https://bit.ly/2C7WQVt หรือแสกนคิวอาร์โค้ด
  • ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.dpo.go.th กรอกข้อมูลใบสมัคร และนำส่งที่ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ที่อยู่ 160/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีโทร.0-3690-9720
  • ขอรับใบสมัครได้ที่ สำงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ที่อยู่ 160/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กรอกข้อมูลใบสมัคร และนำส่งที่ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง ที่อยู่ 160/1 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โทร. 0-3690-9720 พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
   • กรณีบุคคลธรรมดา
    • รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
    • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ชุด
    • สำเนาใบสำคัญการสมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) จำนวน 1 ชุด
    • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
    • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เปิดร้าน จำนวน 1 ชุด
    • สำเนา Statement ย้อนหลัง 3 เดือน หรือสำเนาบัญชีเงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
    • สำเนาทะเบียนพาณิชย์(ถ้ามี)
    • แผนที่และภาพถ่ายสถานประกอบการ
    • รูปถ่ายด้านหน้า/ด้านข้าง ภายในอาคาร จุดที่ตั้ง และพื้นที่โดยรอบของสถานที่ประกอบการ
    • แผนผังพื้นที่ภายในของสถานที่ประกอบการ กรณีอยู่ในอาคารหรือโครงการ ต้องแนบแปลนโครงการ พร้อมระบุจุดที่ตั้งร้าน
   • กรณีนิติบุคคล
    • หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน
    • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด
    • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล จำนวน 1 ชุด
    • สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่เปิดร้าน จำนวน 1 ชุด
    • แผนที่แสดงที่ตั้งของนิติบุคคล
    • แผนที่และภาพถ่ายสถานประกอบการ
    • รูปถ่ายด้านหน้า/ด้านข้าง ภายในอาคาร จุดที่ตั้ง และพื้นที่โดยรอบของสถานที่ประกอบการ
    • แผนผังพื้นที่ภายในของสถานที่ประกอบการ กรณีอยู่ในอาคารหรือโครงการ ต้องแนบแปลนโครงการ พร้อมระบุจุดที่ตั้งร้าน
 2. พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการพิจารณาภายใน 30 วัน นับแต่ อ.ส.ค. ได้รับเอกสารครบถ้วนจากผู้สมัคร ทั้งนี้ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
 3. หากผู้สมัครได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND อ.ส.ค. จะแจ้งให้ผู้สมัครชำระเงินค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิเครื่องหมายการค้า และค่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้ครบถ้วน ก่อนลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไป
 4. ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND ต้องดำเนินการเปิดร้านภายใน 6 เดือน หลังจากได้รับอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์ หากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด อ.ส.ค. สามารถพิจารณายกเลิกการให้สิทธิโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ อ.ส.ค. จะไม่คืนเงินที่ผู้สมัครได้ชำระไว้ และผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินที่ได้ชำระไว้แล้วคืนจาก อ.ส.ค. แต่อย่างใด
 5. ผู้สมัครที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND ต้องทำการบูรณะปรับปรุงร้านเป็นประจำทุกๆ 3 ปีเพื่อให้ร้าน THAI-DENMARK MILK LAND มีภาพลักษณ์ที่สวยงาม

3

ภาพจาก www.facebook.com/MilkLandTH/

รายละเอียดการลงทุนเปิดร้าน THAI-DENMARK MILK LAND

size S ( ≤20 ตร.ม. )

 • ค่าก่อสร้าง 500,000 บาท ค่าตรวจแบบ 5,000 บาท ค่าอุปกรณ์ภายในร้าน 379,760 + 28,000/ปี ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 60,000 บาท ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ 50,000 บาท
 • หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ) 5,500 บาท ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน 80,000 บาท อายุสัญญา 6 ปี

size M (21-40 ตร.ม.)

 • ค่าก่อสร้าง 700,000 บาท ค่าตรวจแบบ 5,000 บาท ค่าอุปกรณ์ภายในร้าน 435,260 + 28,000/ปี ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 80,000 บาท ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ 50,000 บาท
 • หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ) 6,500 บาท ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน 80,000 บาท อายุสัญญา 6 ปี

size L (40 ตร.ม.ขึ้นไป)

 • ค่าก่อสร้าง 1,000,000 บาท ค่าตรวจแบบ 5,000 บาท ค่าอุปกรณ์ภายในร้าน 463,760 + 28,000/ปี ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์ 100,000 บาท ค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ 50,000 บาท
 • หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา (ร้อยละ 5 ของค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์และค่าอนุญาตให้ใช้สิทธิ) 7,500 บาท ค่าดำเนินการก่อนเปิดร้าน 80,000 บาท อายุสัญญา 6 ปี

2

ภาพจาก www.facebook.com/MilkLandTH/

1

ภาพจาก www.facebook.com/MilkLandTH/

อย่างไรก็ตาม มีรายงานบนเว็บไซต์ของ อ.ส.ค. พบว่า อ.ส.ค.อยู่ระหว่างการพัฒนาแฟรนไชส์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงขอแจ้งปิดรับสมัครแก่ผู้สนใจชั่วคราว ตั้งแต่ 11 พ.ย.2562 ถึง 30 เม.ย.2563

สำหรับใครที่ยื่นใบสมัครไปแล้ว จะได้รับการพิจารณาในระยะต่อไป (ตั้งแต่พฤษภาคมเป็นต้นไป) หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 036-909-720 (เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.)


 

อ้างอิงข้อมูล

อ่านบทความเพิ่มเติม https://bit.ly/3dnDwTB

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไช