สสว. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เป็น ประโยชน์ สำหรับ SMEs

รับชมสิทธิ ประโยชน์ สำหรับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน SMEs คลิกที่นี่้ www.sme.go.th ขอเรียนให้ทราบว่า ทุกกิจกรรมที่ สสว.และหน่วยงานพันธมิตรได้จัดขึ้น ล้วนเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ

ดังนั้น ก่อนท่านจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โปรดแน่ใจว่าท่านจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้จริง การสมัครแล้วไม่มาร่วมกิจกรรม จะเป็นการกันสิทธิผู้ประกอบการท่านอื่นที่สนใจ และสูญเสียงบประมาณในการดำเนินการ

ประโยชน์

1. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ได้ดำเนินการจัดการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ซึ่งเป็นการจัดประกวดธุรกิจ SMEs ที่มีประสิทธิภาพ และความสามารถในการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน เป็นเวทีที่สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ SMEs ทำการพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล โดยธุรกิจ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรายงานผลการตรวจประเมินธุรกิจ พร้อมข้อแนะนำในการพัฒนาธุรกิจโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2559 และจะประกาศผลประมาณเดือนกันยายน 2559

สสว. จึงขอเรียนเชิญท่านสมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8 ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ พร้อมทั้ง Download ใบสมัคร และคู่มือเกณฑ์การตัดสินรางวัล และสมัคร online ได้ที่ www.smesnationalawards.com ส่งใบสมัครกลับมาได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร โทรสาร โทรสาร 02-619-8071 หรือ 02-619-8090 หรือที่ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เลขที่ 1025 ชั้น 12-15 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ อีเมล Saataporn@ftpi.or.th หรือ Yutichol@ftpi.or.th สมัครฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร คุณศาตพร เผ่าสกุลทอง หรือ คุณ ยุธิชล ศรีตัญญู

  • โทรศัพท์ 0 2619 5500 ต่อ 585 หรือ 573 หรือ
  • ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs สสว. โทรศัพท์ 0 2298 3205
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.smesnationalawards.com จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

2. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจัดสัมมนาพิเศษเรื่อง “เส้นทางการลงทุนสำหรับ SMEs ทั้งในและต่างประเทศ”

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Station 1 – 2 โรงแรมเซ็นทรา เซ็นทรัล สเตชั่น กรุงเทพฯ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่ค่ะ https://goo.gl/yiccR9

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลุกพลังความแข็งแกร่งให้ธุรกิจของคุณ

ในการจับคู่ธุรกิจทางการค้ากับผู้จัดจำหน่ายชั้นนำของประเทศ ที่คุณสามารถทำผ่านออนไลน์ได้ง่ายๆ คลิกที่นี่เลย http://bit.ly/1NSRkSM

4. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จัดสัมมนาสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขายสินค้าผ่านช่องทาง E-Commerce ในเมืองจีนในหัวข้อ “เจาะกลยุทธ์นำสินค้าไทยสู่โลก E- Commerce ในแดนมังกร”

ในวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 12.30 – 17.00 น. ณ ห้อง Convention Hall 1 – 2 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ecommerce_china@outlook.com

สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม คลิกที่นี่ค่ะ www.facebook.com

wa16

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : info@sme.go.th

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต