สร้างแฟรนไชส์ 1 แบรนด์ ต้องคำนึงอะไรบ้าง

เจ้าของธุรกิจที่กำลังเปิดร้านหรือดำเนินกิจการแล้วขายดิบขายดี อยากจะขยายกิจการด้วยระบบแฟรนไชส์ เพื่อเพิ่มยอดขายและอยากให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร และเตรียมตัวอย่างไรบ้าง วันนี้ www.ThaiSMEsenter.com จะแนะนำวิธีการและสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องคำนึงถึงหากจะ สร้างแฟรนไชส์ 1 แบรนด์

1.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

สร้างแฟรนไชส์

การสร้างแฟรนไชส์มีค่าใช้จ่ายต่างๆ มากมาย อาทิ การศึกษาและอบรมการสร้างระบบแฟรนไชส์จากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ การจัดตั้งบริษัทและจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า การสร้างแบรนด์ การทำตลาด การสร้างร้านต้นแบบ ตลอดการสร้างทีมงานแฟรนไชส์ภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นทีมการตลาด ทีมขาย ทีมไอที ทีมฝึกอบรม เป็นต้น

2.การจดทะเบียนแฟรนไชส์

5

แม้ประเทศไทยจะไม่กฎหมายด้านแฟนไชส์บังคับใช้โดยตรง แต่ผู้ประกอบการที่จะสร้างแฟรนไชส์จะต้องจดทะเบียนแฟรนไชส์ ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ การจดทะเบียนอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้าและบริการ ซึ่งแต่ละขั้นตอนมีค่าใช้จ่ายและใช้เวลานานพอสมควร

3.การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน

4

คู่มือปฏิบัติงาน ถือเป็นโปรแกรมการปฏิบัติงานของระบบแฟรนไชส์ คู่มือปฏิบัติงานเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของระบบงานทั้งหมด รวมถึงเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ ประสบการณ์ของระบบแฟรนไชส์ในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพราะมือปฏิบัติงานจะสามารถบอกได้ว่าใครจะต้องทำอะไรและทำอย่างไร เป็นคู่มือที่ใช้ได้ทั้งกับแฟรนไชส์ซีและกับพนักงานทุกคน ถ้าหากปฏิบัติได้ตามคู่มือทุกอย่างก็จะทำให้บริการหรือสินค้านั้น ๆ มีมาตรฐานออกมาเหมือนกันหมดทุกสาขา

4.การจัดส่งสินค้า และวัตถุดิบ

7

เป็นอีกหน้าที่สำคัญของแฟรนไชส์ซอร์ คือ การจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆ ที่เป็นของฟรนไชส์ซี ยิ่งมีจำนวนสาขาแฟรนไชส์จำนวนมาก แฟรนไชส์ซอร์ยิ่งจะต้องมีความพร้อมในเรื่องโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าที่แข็งแกร่ง เพราะเมื่อไหร่ที่จัดส่งสินค้าและวัตถุดิบไปยังสาขาต่างๆ ไม่ได้หรือไม่ทันเวลา จะส่งผลเสียต่อแฟรนไชส์ซีและระบบแฟรนไชส์

5.การสร้างแบรนด์และการตลาด

6

เพื่อช่วยให้ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นที่รู้จักและเป็นที่จดจำของผู้บริโภคและผู้ที่สนใจซื้อแฟรนไชส์ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์หรือจุดเด่นให้กับตราสินค้าหรือธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การช่วยเหลือสังคมรอบข้าง การออกบูธแสดงสินค้า การจัดงานสัมมนาแฟรนไชส์ การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ฯลฯ

6.การนำเสนอขายแฟรนไชส์

2

อีกหนึ่งเรื่องที่เจ้าของธุรกิจจะต้องคำนึงถึงหากจะสร้างแฟรนไชส์ เพราะการนำเสนอขายแฟรนไชส์อาจเป็นเรื่องยาก หากสินค้าและบริการไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค หรือธุรกิจแฟรนไชส์ที่สร้างขึ้นมีคู่แข่งขันจำนวนมากในตลาด ทำให้ผู้สนใจซื้อแฟรนไชส์มีแบรนด์ให้เลือกหลากหลาย ดังนั้น ต้องเตรียมด้วยว่าจะนำเสนอขายแฟรนไชส์รูปแบบไหน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมงานขาย (Sale) ออกบูธแสดงสินค้า โรดโชว์ ไดเร็กเมล์ จ้างตัวแทนขาย ฯลฯ

7.การสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์

3

นอกจากเรื่องการนำเสนอขายแฟรนไชส์แล้ว เจ้าของธุรกิจจะต้องคิดด้วยว่าหากขายแฟรนไชส์ได้แล้ว จะต้องเตรียมระบบการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ซื้อแฟนไชส์ (แฟรนไชส์ซี) ทั้งก่อนเปิดร้านและหลังเปิดร้านอย่างไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมผู้ซื้อแฟรนไชส์ การจัดกิจกรรมก่อนเปิดร้าน การจัดส่งสินค้า-วัตถุดิบ การให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจ เป็นต้น

นั่นคือ 7 สิ่งที่เจ้าของธุรกิจจะ ต้องคำนึงอะไรบ้าง หากคิดจะ สร้างแฟรนไชส์ 1 แบรนด์


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

Franchise Tips

 1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
 2. การจดทะเบียนแฟรนไชส์
 3. การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน
 4. การจัดส่งสินค้า และวัตถุดิบ
 5. การสร้างแบรนด์และการตลาด
 6. การนำเสนอขายแฟรนไชส์
 7. การสนับสนุนผู้ซื้อแฟรนไชส์

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3swJ4Vn


8 ขั้นตอน การพัฒนาระบบแฟรนไชส์

1. การวางแผนธุรกิจ ก่อนทำแฟรนไชส์

 • กำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ให้มีความชัดเจน โดนใจลูกค้า
 • ชื่อกิจการ (Brand)
 • การสร้างผลการดำเนินธุรกิจที่ดี ได้ผลกำไร มีความมั่นคง (Good ROI)
 • การสร้างแบรนด์ ตราสินค้า ให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักผู้บริโภค
 • การพัฒนาสินค้าบริการ ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และระบบการจัดการที่เป็นมาตรฐาน
 • การพัฒนาระบบบริการจัดการ จัดส่งสินค้า วัตถุดิบ
 • วางโครงสร้างองค์กรใหม่ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ทีมงาน สนับสนุนระบบแฟรนไชส์
 • การวางแผน และกำหนดเป้าหมายการขยายธุรกิจ การขยายสาขา ทั้งในและต่างประเทศ
 • การกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของธุรกิจ ทำเลที่ตั้ง และรูปแบบของร้านค้า
 • การเลือกใช้สื่อต่างๆ ช่องทางต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เพื่อสร้างแบรนด์แฟรนไชส์

2. การรวบรวมข้อมูลธุรกิจ

 • ระบบการปฏิบัติงาน วิธีการบริหารจัดการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ
 • ระบบการเงิน การบัญชี
 • งบประมาณในการลงทุนธุรกิจ การขยายสาขา
 • รูปแบบของร้านค้า รูปแบบของตราสินค้า ที่เป็นเอกลักษณ์
 • ระบบการสต็อกสินค้า จัดส่งสินค้า วัตถุดิบ
 • แผนงานการตลาด การส่งเสริมการขายต่างๆ
 • กระบวนการพัฒนาบุคลากร ทีมงานด้านต่างๆ

3. การวิเคราะห์ธุรกิจแฟรนไชส์

 • ธุรกิจเปิดมานานหลายปี จำนวนไม่น้อยกว่า 1สาขา
 • แบรนด์มีชื่อเสียงได้รับความนิยม เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคในวงกว้าง
 • สินค้าและบริการ มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาด
 • เป็นธุรกิจที่มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ มีผลกำไร ต่อเนื่อง เป็นที่น่าพอใจ
 • มีระบบการทำงาน การปฏิบัติงาน แผนการทำงานที่ชัดเจน สามารถถ่ายทอดให้คนอื่นได้
 • มีระบบการพัฒนาบุคลากร และสร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง เป็นมาตรฐาน
 • ประสบความสำเร็จทางด้านการตลาด การสร้างแบรนด์ การส่งเสริมการขายต่างๆ
 • แผนกลยุทธ์การขยายสาขา และเติบโตต่อเนื่อง เป็นรายเดือน หรือ รายปี

4. การวางโครงสร้างของระบบแฟรนไชส์

 • กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่ง เป็นที่รู้จักของผู้บริโภค
 • การสร้างองค์ความรู้ ระบบปฏิบัติงานต่างๆ ที่พร้อมถ่ายทอดให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • วางระบบการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอนธุรกิจ ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ง่าย
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย แต่ละแผนกให้ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนการอบรม ระบบตรวจสอบ เพื่อสร้างมาตรฐานธุรกิจแฟรนไชส์
 • สร้างระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซี หรือผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • การกำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ ในการขยายสาขาแฟรนไชส์ ให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า (ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์)
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงแก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ช่วงเริ่มต้นได้
 • เงื่อนไขการเปิดสาขาในด้านต่างๆ

5. การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจแฟรนไชส์

 • แผนการขยายแฟรนไชส์
 • ระบบการเงิน
 • ค่าธรรมเนียมต่างๆ
 • ข้อเสนอแฟรนไชส์ซี
 • การจดทะเบียนแฟรนไชส์
 • เรื่องกฎหมาย อายุสัญญาแฟรนไชส์
 • ระบบปฏิบัติงาน รูปแบบการให้สิทธิ
 • การตลาด การโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • แพ็คเกจต่างๆ ระบบการสนับสนุนแฟรนไชส์ซีอย่างต่อเนื่อง
 • การจัดทำคู่มือแฟรนไชส์ หรือโปรแกรมแฟรนไชส์
 • การจัดทำสัญญาแฟรนไชส์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า

6. การวางแผนเพื่อขยายสาขาธุรกิจแฟรนไชส์

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ เจ้าของแฟรนไชส์จะบริหารจัดการเองทุกอย่าง เพื่อสร้างความโดดเด่น สร้างความเด่นชัดให้แก่นักลงทุน ได้เห็นภาพของร้านที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนเปิดสาขาแฟรนไชส์ในภายหลัง
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟนไชส์ คือ เมื่อสาขาแรกมีความแข็งแกร่ง มั่นคง มีผลกำไรต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับของลูกค้าในพื้นที่นั้นๆ แล้ว ก็ทดลองขยายสาขาเพิ่มอีก เพื่อทดสอบสาขาที่ 2 เป็นอย่างไร โดยนำเอาระบบการปฏิบัติงานทุกอย่างของร้านสาขาแรกมาปฏิบัติ ถ้าประสบความสำเร็จ ก็ค่อยขยายสาขาตัวเองเพิ่มอีก 2-3 สาขา ถ้าประสบความสำเร็จเหมือนสาขาแรก ก็ค่อยคิดขายแฟรนไชส์ให้กับคนอื่น

7. กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น (ระบบการบริหารจัดการในร้าน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน)วิเคราะห์ระบบการเงิน การลงทุน ในแต่ละสาขาที่เปิดทดลอง
 • พิจารณาปรับปรุงระบบงาน ระบบการทำงานต่างๆ ให้เหมาะสม
 • ระบบการพัฒนาทีมงานรองรับการขยายงาน ขยายสาขา
 • การวางแผนงานขยายสาขาแฟรนไชส์
 • เก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ กลุ่มลูกค้า ผลประกอบการ การดำเนินงาน ของสาขาแรก หรือสาขาต้นแบบ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ก่อนเปิดสาขาที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 และขายแฟรนไชส์
 • จัดวางงบประมาณ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการขยายธุรกิจแฟรนไชส์

8. แผนการตลาดของธุรกิจแฟรนไชส์

 • การจัดทำคู่มือต่างๆ เพื่อแนะนำธุรกิจแฟรนไชส์
 • กระบวนการขายแฟรนไชส์ การคัดเลือกผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • กระบวนการติดตามลูกค้าเป้าหมาย
 • การนำเสนอธุรกิจแฟรนไชส์ในงานแสดงธุรกิจแฟรนไชส์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • การจัดงาน สัมมนาการขายธุรกิจ แฟรนไชส์
 • การเปิดเยี่ยมชมธุรกิจ ร้านต้นแบบแฟรนไชส์
 • กระบวนการคัดเลือกแฟรนไชส์ซีที่เหมาะสม ตามหลักมาตรฐานแฟรนไชส์สากล
 • กระบวนการถ่ายทอดความรู้ การอบรม และให้คำปรึกษาแก่แฟรนไชส์ซี

สำหรับคนที่อยากเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ แนะนำเข้ารับคำปรึกษาผ่านหน่วยงาน ที่น่าเชื่อถือ เช่น

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ (ThaiFranchise Consultancy)เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ทางบริษัทฯ มีอาจารย์และทีมงานที่พร้อมให้บริการ คอยให้คำแนะนำ และร่วมค้นหาคำตอบจากประสบการณ์บนเส้นทางของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มายาวนานกว่า 14 ปี

ลักษณะงาน

 • เน้นการทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัท
 • ให้แนวทางในการทำงานในทุกๆ ด้าน
 • มอบหมายงานและติดตามงาน
 • อื่นๆ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

1. วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันเบื้องต้น หัวข้อดังนี้

 • ลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การปฏิบัติงาน
 • เป้าหมายในอนาคต

2. กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ

 • การสร้างแนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Business Objective)
 • การจำลองงบกำไร-ขาดทุน (Profit-Loss)
 • การพัฒนาในด้านต่างๆ (Development Plan)

3. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan)

 • การวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย
 • กำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม

4. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟรนไชส์

5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ดูผลประกอบการ การดำเนินของร้านแฟรนไชส์จำลอง หรือร้านต้นแบบ
 • ปรับปรุงแก้ไข
 • พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไม่หยุดยั้ง

การปฎิบัติงาน

 1. สัปดาห์ละ 1 คาบเวลา (ประมาณ 3-4 ชม.)
 2. ติดต่อปรึกษางานได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การ Consult ไม่รับกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันและรับไม่เกิน 5 แบรนด์

อนึ่ง รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการรับคำปรึกษา อาจมีนอกเหนือจากแผนงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบแผนโครงสร้างของธุรกิจเดิม และเป้าหมายที่กำหนดไว้

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
ฝ่ายที่ปรึกษาโครงการ (ThaiFranchise Consultancy)

คุณมนตรี ศรีวงษ์ (อ๊อฟ)

นักเขียน ผู้คลุกคลีอยู่ในแวดวงข่าวสาร การค้า การลงทุน มีความสนใจเรื่องของธุรกิจเอสเอ็มอี และแฟรนไชส์