สรุปทริกเตรียมตัวหางานทำฉบับเด็กจบใหม่ 2023!

การหางานทำเป็นช่วงเวลาที่สำคัญสำหรับวัยทำงานทุกคน โดยเฉพาะเหล่าเด็กจบใหม่ที่กำลังมองหางานแรกของชีวิต เพราะเป็นการเริ่มต้นเส้นทางการทำงานที่ยาวไกล หากได้งานที่ชื่นชอบในองค์กรที่ตอบโจทย์ ก็ย่อมได้เปรียบและไม่ต้องเสียเวลาลองผิดลองถูกนาน ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

สำหรับใครที่เพิ่งเรียนจบมาหมาด ๆ และอยากมองหางานที่ตอบโจทย์ บทความนี้มีสรุปทริกเตรียมตัวหางานทำเพื่อเด็กจบใหม่ฉบับปี 2023 มาฝากกัน!

หางานทำ

วิธีเลือกงานที่ตอบโจทย์

ในการหางานทำนั้น สิ่งแรกที่เด็กจบใหม่ทุกคนควรให้ความสำคัญ คือการเลือกงานที่ตอบโจทย์กับตัวเอง เพื่อเป็นก้าวแรกในการทำงานอย่างมีความสุข โดยสามารถพิจารณาได้จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

  • ความชอบและความสนใจ เพราะการรู้ตัวว่าชอบและสนใจอะไรตั้งแต่เนิ่น ๆ แล้วเลือกทำงานสายนั้น จะทำให้คุณทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน
  • ทักษะและความสามารถ หากยังไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร แนะนำให้เลือกงานที่ตรงกับทักษะและความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนาและต่อยอดทักษะที่สามารถทำได้ดี และไม่ต้องเหนื่อยกับสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด
  • โอกาสในการพัฒนา แม้จะเรียนจบแล้ว แต่ในวัยทำงาน การพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นเรื่องสำคัญ เลือกงานที่มีโอกาสในการพัฒนาทั้งในด้านความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ เพื่อต่อยอดโอกาสใหม่ ๆ ในอนาคต
  • รายได้เหมาะสม เพราะเมื่อเข้าสู่วัยทำงาน มีความรับผิดชอบมากขึ้น ค่าใช้จ่ายก็มากขึ้นตามไปด้วย เลือกงานที่ให้ค่าตอบแทนเหมาะสม สอดคล้องกับค่าครองชีพ ป้องกันการเงินขาดสภาพคล่องในภายหลัง

นอกจากปัจจัยเหล่านี้ ระหว่างหางานทำ คุณควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน เพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกงานให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดด้วย

วิธีพิจารณาองค์กรที่มั่นคง

นอกจากการเลือกงานที่ตอบโจทย์แล้ว องค์กรก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เพราะองค์กรที่ดี ย่อมนำมาซึ่งชีวิตการทำงานที่ราบรื่น และนี่คือปัจจัยที่ควรใช้พิจารณาก่อนตัดสินใจเข้าทำงานในองค์กรใดก็ตาม

  • ชื่อเสียงและความมั่นคงขององค์กร เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีประวัติการทำงานที่ชัดเจน
  • วัฒนธรรมองค์กรเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ เพื่อจะได้ทำงานได้อย่างมีความสุข รวมถึงควรพิจารณาสวัสดิการต่าง ๆ ที่องค์กรมอบให้ด้วย
  • โอกาสในการพัฒนาพัฒนาตนเองในองค์กรว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและเติบโตในอาชีพการงานได้

หากมีองค์กรที่สนใจ คุณสามารถหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรได้จากเว็บไซต์ของบริษัท แหล่งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเครือข่ายของบุคคลที่เคยทำงานในองค์กรนั้น

การหางานทำเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาและต้องใช้ความพยายาม ดังนั้น หากอยากได้งานที่ใช่ คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมทั้งด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ เพื่อให้สามารถหางานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในอาชีพการงานนั่นเอง

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต