“สตาร์แมท จินตคณิต” เน้นเรียนสนุก ประยุกต์ใช้ได้จริง ได้ทั้งสอนสดและออนไลน์! พร้อมขยายสาขาทั่วประเทศ

การเรียนยุคใหม่เปลี่ยนจาก knowledge based เป็น wisdom based คือไม่ได้เป็นการเรียนเพื่อให้ได้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องรู้จักการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วย หลักสูตรที่เน้นการท่องจำ ขาดการคิดวิเคราะห์ เมื่อไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ก็ไม่มีประโยชน์

สตาร์แมท จินตคณิต

ดังนั้นธุรกิจการศึกษาจึงต้องปรับตัวพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ ซึ่ง “สตาร์แมท จินตคณิต” ถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์การศึกษาที่ www.ThaiSMEsCenter.com เห็นถึงพัฒนาการทางด้านหลักสูตรการสอนมาโดยตลอด ในระยะเวลากว่า 13 ปี มีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จจากหลักสูตรของสตาร์แมทเป็นจำนวนมาก จึงถือเป็นสุดยอดแฟรนไชส์ที่เหมาะสมกับการเลือกลงทุนในยุคนี้อย่างมาก

เปิดเคล็ดลับการสอน “สตาร์แมท จินตคณิต” ทำไมดีสุด ยุคนี้?

สตาร์แมท จินตคณิต

“สตาร์แมท”ธุรกิจการศึกษายุคใหม่ ที่รวมการสอนหลากหลายวิชาได้แก่ จินตคณิต ภาษาไทย จูเนียร์แมท คณิตคิดวิเคราะห์ ภายใต้แนวคิด “เรียนอย่างมีความสุข ประยุกต์ใช้ได้จริง” ปัจจุบันมี 7 สาขา ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี พานทอง(ชลบุรี) อุดร ขอนแก่น เชียงราย แพร่

จุดเด่นของสตาร์แมทคือ การพัฒนาหลักสูตรการสอนที่เหมาะสมกับคนไทย รวมถึงสอดคล้องกับแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ เน้นการเรียนแบบ Active Learning ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญเพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงความรู้

หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเอง ด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือกิจกรรมการเรียนที่มีครูผู้สอนเป็นผู้แนะนำ หรืออำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนมีการคิดวิเคราะห์และรู้จักการใช้ความรู้ในการแก้ปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตจริง

และนอกจากเรื่องความรู้สิ่งสำคัญไม่แพ้กันคือต้องให้ผู้เรียน “รู้สึกสนุก มีความสุขกับการเรียน” เพื่อจะได้เปิดใจยอมรับเนื้อหา ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ต้องให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อันจะเป็นผลดีต่อผู้เรียนได้มากที่สุด และจากประสบการณ์ในวงการศึกษาที่มีกว่า 13 ปี

จึงเข้าใจทุกความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองและเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคใหม่ นำไปสู่รูปแบบการสอนที่ทันสมัยและตอบโจทย์ได้ครบทุกความต้องการ ตอกย้ำความเป็นสุดยอดแฟรนไชส์การศึกษาที่เหมาะสมกับยุคนี้อย่างมาก

หลักสูตรของ “สตาร์แมท จินตคณิต” ที่น่าสนใจ มีอะไรบ้าง?

เริ่มต้นจากหลักสูตรจินตคณิตสตาร์แมท ที่เน้นการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สอดแทรกเชาวน์คณิตและโจทย์ปัญหา โดยแต่ละหลักสูตรมีจุดเด่นที่ต่างกัน เริ่มต้นจาก Junior Maths ที่เหมาะสำหรับเด็กเล็กที่พ่อแม่ผู้ปกครองอยากให้ลูกมีทักษะด้านคณิตศาสตร์ เป็นการปูพื้นฐานในการก้าวไปเรียน “จินตคณิต” ได้ง่ายขึ้น ซึ่ง หลักสูตร “จินตคณิต” มีการแบ่งออกเป็นอีก 11 เลเวลเริ่มจาก

 • เลเวล 1-4 การนับนิ้วมือบวก- ลบ ที่สามารถใช้นิ้วมือนับเลขบวกลบได้ถึงหลักหมื่น
 • เลเวล 5-8 การบวก-ลบ ด้วยการใช้ทักษะของลูกคิด
 • เลเวล 9 การบวกลบด้วยจินตนาการ
 • เลเวล 10 การคูณด้วยลูกคิด
 • เลเวล 11 การหารด้วยลูกคิด

โดยจุดเด่นของหลักสูตรเหล่านี้คือใช้เวลาเรียนสั้นเพียง 2-3 ปี และทำให้มองเห็นพัฒนาการด้านการเรียนรู้ได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ “สตาร์แมท” ยังมีหลักสูตรการสอนภาษาไทย และวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจได้เลือกเรียนเพิ่มพูนความรู้ได้มากขึ้น และนอกจากการสอนสดในชั้นเรียน สตาร์แมทยังมีระบบการสอนออนไลน์ให้นักเรียนทั่วประเทศสอดคล้องกับสังคมยุคนี้อย่างมาก

อยากลงทุนกับ “สตาร์แมท” ต้องทำอย่างไรบ้าง?

สำหรับคนที่สนใจและต้องการลงทุนธุรกิจการศึกษากับ “สตาร์แมท” สิ่งสำคัญคือ ต้องมีใจรักในการศึกษา โดยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์เพราะสตาร์แมทมีหน่วยสนับสนุนสาขา ตั้งแต่วิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง การันตีจำนวนนักเรียน และการันตีคืนทุนภายใน 6-12 เดือน ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนเริ่มต้น 150,000 บาท สามารถเลือกรูปแบบการลงทุนได้ 2 แบบคือ

 1. เซต A จินตคณิต 150,000 บาท
 2. เซต B จินตคณิต จูเนียร์แมท ภาษาไทย คณิตคิดวิเคราะห์ แถมฟรี ทดลองวิทยาศาสตร์ 350,000 บาท

โดยสิ่งที่ผู้ลงทุนจะได้รับคือการฝึกอบรมผู้ประกอบการพร้อมครูผู้สอนรวม 3-4 ท่าน , การฝึกอบรมการบริหารจัดการภายในสาขา พร้อมระบบจัดการออนไลน์ และยังได้รับแบบเรียนจินตคณิตชุดเริ่มต้นสอน , คู่มือการสอน

รวมถึงอุปกรณ์พร้อมสื่อการสอนต่างๆ และยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมด้านการตลาด พร้อมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ให้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญและลงทุนไม่สูง แต่มีโอกาสคืนทุนไว ได้กำไรเร็ว การันตีจากการขยายสาขาทั่วประเทศได้เป็นจำนวนมาก

เป้าหมายปี 2566 เน้นพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งกว่าเดิม!

สตาร์แมท จินตคณิต

สตาร์แมทจินตคณิตเน้นการขยายสาขาในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณ ผู้ที่จะเปิดสาขาได้ต้องเป็นบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกจากทางแฟรนไชส์แล้วเท่านั้น ก็เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการสอนให้ดีเหมือนกันทั่วประเทศ เพราะต้องยอมรับว่าในปัจจุบันธุรกิจการศึกษามีการแข่งขันสูง

สิ่งสำคัญที่เป็นตัวชี้วัดคือ “คุณภาพ” ต้องเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้จริง สามารถนำไปใช้ได้จริง และในยุคนี้วิชาความรู้มีการพัฒนาไปมาก ลำพังแค่เนื้อหาวิชาแบบเดิมๆ อาจไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมีความรู้ในด้านอื่นควบคู่มากขึ้น

ก็เป็นเป้าหมายของ “สตาร์แมท จินตคณิต” ที่พร้อมจะพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายมากขึ้น ให้ตอบโจทย์กับทุกความต้องการผู้เรียนเป็นอย่างดี ซึ่งในปี 2566 ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหลักสูตรการสอนที่ครบวงจรมากขึ้น เพื่อให้สมกับเป็นสุดยอดธุรกิจแฟรนไชส์การศึกษาที่เหมาะสมกับการลงทุนในทุกยุคสมัย

สตาร์แมท จินตคณิต

ภาพจาก แฟรนไชส์สตาร์แมท จินตคณิต

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ลงทุนมากขึ้น สตาร์แมท จินตคณิตยังให้สิทธิ1 อำเภอ 1 สาขาเพื่อให้บริหารจัดการโดยไม่มีการทับซ้อน และเป็นการกระจายสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศได้มากขึ้นด้วย สำหรับท่านใดที่สนใจอยากลงทุนธุรกิจการศึกษาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากทางแฟรนไชส์ได้

 

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ สตาร์แมท จินตคณิต
โทร. 094-5464745
อีเมล์ : starmaths2018@gmail.com
เว็บไซต์ : www.star-maths.com
Facebook : bit.ly/2F3IWoi

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3STaXU4


สำหรับคนที่อยากเอาตัวรอดในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ แนะนำเข้ารับคำปรึกษาผ่านหน่วยงาน ที่น่าเชื่อถือ เช่น

ไทยแฟรนไชส์ คอนซัลแทนซี่ (ThaiFranchise Consultancy)เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ ยินดีให้คำปรึกษาในทุกกระบวนการสร้างระบบแฟรนไชส์ ทางบริษัทฯ มีอาจารย์และทีมงานที่พร้อมให้บริการ คอยให้คำแนะนำ และร่วมค้นหาคำตอบจากประสบการณ์บนเส้นทางของธุรกิจแฟรนไชส์ไทย มายาวนานกว่า 14 ปี

ลักษณะงาน

 • เน้นการทำงานร่วมกับทีมงานของบริษัท
 • ให้แนวทางในการทำงานในทุกๆ ด้าน
 • มอบหมายงานและติดตามงาน
 • อื่นๆ ทุกด้านที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

1. วิเคราะห์ธุรกิจปัจจุบันเบื้องต้น หัวข้อดังนี้

 • ลักษณะธุรกิจในปัจจุบัน
 • ผลการดำเนินงานของธุรกิจ
 • การปฏิบัติงาน
 • เป้าหมายในอนาคต

2. กลยุทธ์ในการสร้างธุรกิจ

 • การสร้างแนวคิดธุรกิจ (Business Concept)
 • การกำหนดเป้าหมาย (Business Objective)
 • การจำลองงบกำไร-ขาดทุน (Profit-Loss)
 • การพัฒนาในด้านต่างๆ (Development Plan)

3. การวางแผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan)

 • การวางแผนการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน
 • สร้างคู่มือการทำงานแต่ละฝ่าย
 • กำหนดเงื่อนไขในด้านต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ์ รูปแบบร้าน ทำเล การให้สิทธิต่างๆ แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์
 • มีโครงสร้างทีมงานที่เหมาะสม

4. กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ

 • แผนการขยายสาขาของบริษัท หรือ ร้านสาขาต้นแบบ
 • แผนการทดสอบขยายสาขาแฟรนไชส์

5. ขั้นตอนการพัฒนาระบบแฟรนไชส์

 • รวบรวมปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
 • ดูผลประกอบการ การดำเนินของร้านแฟรนไชส์จำลอง หรือร้านต้นแบบ
 • ปรับปรุงแก้ไข
 • พัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ อย่างไม่หยุดยั้ง

การปฎิบัติงาน

 1. สัปดาห์ละ 1 คาบเวลา (ประมาณ 3-4 ชม.)
 2. ติดต่อปรึกษางานได้ตลอดเวลา

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การ Consult ไม่รับกลุ่มเดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกันและรับไม่เกิน 5 แบรนด์

อนึ่ง รายละเอียดและขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการรับคำปรึกษา อาจมีนอกเหนือจากแผนงานดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบแผนโครงสร้างของธุรกิจเดิม และเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

สอบถามเพิ่มเติม โทร.02-1019187
ฝ่ายที่ปรึกษาโครงการ (ThaiFranchise Consultancy)

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต