“วิธีหาเงินทุนหมุนเวียน” เรื่องสำคัญของคนทำธุรกิจ!

สิ่งสำคัญในการลงทุนไม่ใช่แค่ “เงินที่เอามาลงทุน” ทุกกิจการต้องมี “ เงินทุนหมุนเวียน ” ที่เปรียบเสมือนเลือดที่ใช้หล่อเลี้ยงร่างกาย หากขาดสภาพคล่อง

ธุรกิจก็อาจมีปัญหา www.ThaiSMEseCenter.com ให้ความสำคัญกับ “เงินทุนหมุนเวียน” และเชื่อว่าผู้ประกอบการหลายคนอาจไม่นึกถึงเรื่องนี้และคิดว่าเป็นสิ่งไม่สำคัญ

โดยเงินทุนหมุนเวียนถือเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจ นี่คือเงินที่ “ต้องกันเอาไว้” สำหรับใช้จ่ายในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อวัตถุดิบ , ค่าจ้าง , ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่างๆ

รวมไปถึงเงินที่ใช้สำหรับชำระหนี้ซึ่งเป็นรายจ่ายที่ต้องจ่ายต่อเนื่องก่อนที่ธุรกิจจะมีรายได้จากการขายสินค้าหรือบริการ หรือรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า (โดยไม่นับรวมถึงการซื้อสินทรัพย์ เช่น อาคาร เครื่องจักร ยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน เป็นต้น) เพื่อให้กิจการสามารถขายสินค้าและบริการได้ตามเป้าหมาย มีสูตรในการคำนวณ คือ

เงินทุนหมุนเวียน = ลูกหนี้การค้า + สต๊อคสินค้า/วัตถุดิบ – เจ้าหนี้การค้า

เงินทุนหมุนเวียน

ซึ่งธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจแต่ละธุรกิจ ย่อมมีความแตกต่างกันออกไป แม้จะเป็นธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกัน หรือธุรกิจที่จำหน่ายสินค้าและบริการประเภทเดียวกัน การจัดการภายในย่อมแตกต่างกันไป รวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการทั่วไปด้วย หลักการง่ายๆ ใน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน ในกิจการ จะเกี่ยวข้องกับการจัดการสัดส่วนของ สินทรัพย์หมุนเวียน และหนี้สินหมุนเวียนของกิจการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

สินทรัพย์หมุนเวียน คือ สินทรัพย์ของกิจการที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ ภายในระยะเวลาอันสั้น หรือภายใน 1 ปี ได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร สินค้าคงเหลือ ลูกหนี้การค้า เป็นต้น มักเรียกสินทรัพย์เหล่านี้ว่า เป็นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง

หนี้สินหมุนเวียน คือ หนี้สินที่มีระยะเวลาในการชำระคืนภายใน 1 ปี เช่น เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร หรือ OD และเงินกู้ยืมระยะสั้น เป็นต้น

ยกตัวอย่างการหาเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

21

ร้านขายลูกชิ้น มีวัตถุดิบ เช่น ลูกชิ้น, ไม้, เครื่องปรุง เป็นต้น โดยต้องเตรียมซื้อวัตถุดิบไว้ก่อนแล้วรอขายในวันถัดไป หรือใช้เวลาประมาณ 1 วันจึงได้รับเงินจากการขายสินค้า

หากกิจการมียอดขายจำนวน 3,000 บาท/วัน มีต้นทุนวัตถุดิบประมาณการร้อยละ 50 ของยอดขาย
แสดงว่า กิจการต้องซื้อวัตถุดิบจำนวน 1,500 บาท/วัน แต่กว่ากิจการจะได้รับเงินสดเป็นค่าหมูปิ้งทั้งหมดก็อีก 1 วัน

  • เงินทุนหมุนเวียน = 0 (ลูกหนี้การค้า) + 1,500 (สต็อคสินค้า) – 0 (เจ้าหนี้การค้า) = 1,500 บาท

จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาเฉพาะวัตถุดิบ ร้านค้าจะมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนอย่างน้อยที่สุดจำนวน 1,500 บาท
ดังนั้น หากเจ้าของร้านมีเงินทุนของตัวเองจำนวน 1,500 บาท แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งอื่น เช่น เจ้าหนี้นอกระบบ สถาบันการเงิน ธนาคาร เป็นต้น

อย่างไรก็ดีหากเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้นมา ไม่ใช่แค่ร้านขายของทั่วไป ความต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็จะต้องมากขึ้น เพราะกิจการส่วนใหญ่จะมีการสต็อกสินค้า ค่าใช้จ่ายในการผลิต

สูตรการหาเงินทุนหมุนเวียน = ลูกหนี้การค้า + (สต๊อกวัตถุดิบ + งานระหว่างทำ + สต๊อกสินค้าสำเร็จรูป) – เจ้าหนี้การค้า

19

  • ลูกหนี้การค้า = ยอดขายต่อวัน (บาท/วัน) x สัดส่วนการขายเชื่อ (%) x ระยะเวลาเก็บหนี้ลูกหนี้การค้า (วัน)
  • สต๊อกวัตถุดิบ = ต้นทุนขายต่อวัน (บาท/วัน) x ระยะเวลาเก็บวัตถุดิบ (วัน)
  • งานระหว่างทำ = ต้นทุนขายต่อวัน (บาท/วัน) x ระยะเวลางานระหว่างทำ (วัน)
  • สต๊อกสินค้าสำเร็จรูป = ต้นทุนขายต่อวัน (บาท/วัน) x ระยะเวลาเก็บสินค้าสำเร็จรูป (วัน)
  • เจ้าหนี้การค้า = ต้นทุนขายต่อวัน (บาท/วัน) x สัดส่วนการซื้อเชื่อ (%) x ระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า (วัน)

18

จะเห็นได้ว่ายิ่งเป็นกิจการที่ใหญ่ขึ้น สัดส่วนในการคำนวณก็จะยุ่งยากมากขึ้นเพราะมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย แต่การหา “เงินทุนหมุนเวียน” ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คนลงทุนรู้ว่าจะต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเท่าไหร่ หากทราบดีแล้วการบริหารเงินด้านอื่นๆ ก็จะง่ายขึ้น มองเห็นต้นทุน กำไร ได้ง่ายขึ้น

ซึ่งเงินทุนหมุนเวียนถือว่ามีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก คนลงทุนจึงควรทักษะในการบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้มีพร้อมใช้งานในธุรกิจอยู่เสมอ ประกอบกับการที่กิจการสามารถบริหารสัดส่วนเงินทุนหมุนเวียน ให้สอดคล้องกับการทำกำไร และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้ เป็นทักษะที่ผู้ประกอบธุรกิจควรมี เพื่อที่จะได้บริหารกิจการให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล https://bit.ly/2Mq1k12 , https://bit.ly/3iPlHAU

 

อ้างอิงข้อมูล https://bit.ly/3qfmeiz

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด