วิธีสร้างรายได้จากที่ดินแค่ 100 ตารางวา

1 ไร่ เท่ากับ 4 งาน 1 งาน เท่ากับ 100 ตารางวา นั่นแสดงว่าพื้นที่ 100 ตารางวาเป็นแค่ 1ใน 4 ของพื้นที่จำนวน 1 ไร่ ถามว่าพื้นที่แค่นี้มากน้อยแค่ไหน คำตอบคือไม่มาก หลายคนคิดว่าปัญหพื้นที่เท่าแมวดิ้นตายแบบนี้จะเอาไปทำอะไรได้

แต่ในความเป็นจริง “ทำได้” และทำได้หลายอย่างด้วย ในยุคที่คนตกงาน ว่างงาน หลายคนเลือกกลับไปอยู่ต่างจังหวัด และเริ่มหันมามองพื้นที่ของตัวเองในการสร้างรายได้

ซึ่ง www.ThaiSMEsCenter.com มองว่าที่ดินแค่ 100 ตารางวาถ้าเราเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลง พื้นที่แค่นี่ก็สร้างรายได้ที่ดีให้กับเราเหมือนที่หลายคนได้ลงมือทำและประสบความสำเร็จไปแล้ว

จัดสรรปันส่วนตามแนวทาง “เกษตรพอเพียง”

ตารางวา

ภาพจาก sarakaset.com

หลักการของเกษตรพอเพียงคือใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากว่ากันตามสัดส่วนต้องแบ่งเป็น 4 อัตราส่วน คือ 30 : 30 : 30 : 10

  • 30 % เป็นสระน้ำสำหรับกักเก็บไว้ใช้ในหน้าแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำ
  • 30 % สำหรับปลูกข้าวในฤดูฝน เพื่อใช้เป็นอาหารประจำครัวเรือน
  • 30 % ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่ พืชสวน พืชผักและสมุนไพร ฯ เพื่อใช้กินในชีวิตประจำวันและจำหน่าย
  • 10 % เป็นที่อยู่อาศัย ที่เลี้ยงสัตว์ โรงเรือนอื่น ๆ ถนน คันดิน กองฟาง โรงหมักปุ๋ย ลานตาก สวนไม้ดอกไม่ประดับ

14

ภาพจาก bit.ly/39AP8Ua

แต่พื้นที่แค่ 100 ตารางวาจะมาอิงตามทฤษฏีเป๊ะๆ ก็คงไม่ได้ต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม ดังนั้นต้องเริ่มจากพื้นที่ส่วนหนึ่งสำหรับปลูกบ้านขนาดเล็กคาดว่าจะใช้พื้นที่ประมาณ 40-50 ตารางวาได้ (หรือจะน้อยกว่านี้ได้อีก) ที่เหลือเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ที่สามารถทำได้หลายอย่าง ทั้งการปลูกผักสวนครัว , ขุดบ่อปลาขนาดเล็ก (ประมาณ 2x 3เมตร) ,โรงเรือนเพาะเห็ด , เลี้ยงไก่ เป็นต้น

ซึ่งทั้งสวนผัก เห็ด และการเลี้ยงปลา หรือไก่เหล่านี้ อาจไม่สร้างรายได้ให้กับเราในทันที และอาจไม่ได้สร้างรายได้มากมายในครั้งแรก เพราะพื้นที่มีน้อย การเลี้ยงการปลูกก็จำกัดในวงแคบแต่หากวางแปลนในการเพาะปลูกให้ดีๆ จะพบว่าสามารถทำได้หลายอย่างเหมือนที่หลายคนเค้าทำและประสบความสำเร็จมาแล้ว

กรณีตัวอย่างของคนสร้างรายได้จากพื้นที่ 100 ตารางวา

13

ภาพจาก bit.ly/3aqcniW

เริ่มต้นจากตัวอย่าแรกเป็นคนที่ทำงานประจำและลาออกไปทำเกษตร โดยไม่มีพื้นที่ของตัวเอง แต่ไปเช่าพื้นที่ขนาด 100 ตารางวาที่หลังจากเข้าไปแผ่วทางเรียบร้อย มีการลงทุนขอน้ำ ขอไฟ ซึ่งหากเป็นพื้นที่เปล่าและเริ่มต้นใหม่แบบนี้เราอาจต้องมีต้นทุนในการดำเนินการเบื้องต้นพอสมควร

แต่ในพื้นที่ขนาดนี้ สามารถเปลี่ยนเป็นโรงเรือนเพาะเห็ด ขนาด 4×6 เมตร ได้จำนวน 2 หลัง ลงเห็ดนางฟ้าภูฏาน ได้ 2,500 ก้อน การเก็บเห็ดขายในช่วงแรกอาจไม่สร้างรายได้มากนักเพราะมีปริมาณไม่มาก โดยทั่วไปขายปลีกกิโลกรัมละ 120 บาท ซึ่งการทำโรงเห็ดใช้พื้นที่รวมแล้วยังไม่ถึง 50 ตารางวา เท่ากับมีพื้นที่อีกกว่า 50 ตารางวา ที่สามารถให้เราปลูกพืชอื่นๆ เพื่อเสริมรายได้

12

ภาพจาก bit.ly/39z9IEs

หรืออีกบางกรณีเลือกใช้พื้นที่ 100 ตารางวา ทำเป็นแปลงปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ แบ่งสัดส่วนพื้นที่ 30% สำหรับโรงเรือน ห้องเก็บของ พื้นที่อนุบาล และพื้นที่หน้าร้าน และ 70% เป็นพื้นที่ปลูกผักประมาณ 5-6 ชนิด ผักที่ปลูกก็เช่นกรีนโอ๊ก (Green Oak) และเรดโอ๊ก (Red Oak) เป็นผักสลัดที่หาซื้อได้ตามร้านสลัดทั่วไป การจำหน่ายถ้าเป็นลูกค้าที่ซื้อไปทานเอง ขายต้นละ 25 บาท ส่วนกลุ่มร้านอาหารที่ต้องการซื้อจำนวนมาก จะขายเป็นกิโล เฉพาะกรีนโอ๊กกับเรดโอ๊ก เพราะผัก 2 ชนิดนี้ ชั่งแล้วพอได้น้ำหนักบ้าง ราคาขายจะขึ้นลงตามราคาตลาด

หรือจะใช้พื้นที่ 100 ตารางวาให้ครบวงจรยิ่งขึ้นที่สามารถทำบ่อปลา ปลูกผัก เลี้ยงไก่ โรงเพาะเห็ด ก็สามารถทำได้แต่ต้องจัดสรรปันส่วนพื้นที่ให้ดี เกษตรกรที่ทำได้เริ่มจากการทำบ่อปลาดุก ขนาด 2 เมตร x 3 เมตร ใส่ปลาดุกลงไป ประมาณ 200 ตัว ข้างบ่อก็ปลูกพืชผักสวนครัว เช่น ยี่หร่า โหระพา ตะไคร้ เป็นต้น

11

ภาพจาก bit.ly/3raVSy9

ส่วนพื้นที่ที่ยังเหลืออยู่ก็ ซื้อไก่ไข่ เป็ดไข่ มาเลี้ยงอย่างละ 15 ตัว และในพื้นที่นี้ยังสามารถทำแปลงผัก โดยเริ่มวางแผนปลูกผักที่ตัวเองชอบกินก่อน เป็นผักทั่วไปที่ปลูกง่ายขึ้นง่าย เช่น บวบ มะเขือ ถั่วฝักยาว ฯลฯ รวมถึงยังสามารถจัดสรรพื้นที่เป็นโรงเห็ดขนาดเล็ก เลือกลงเห็ดอย่างขอนขาวได้ประมาณ 300 ก้อน ซึ่งสิ่งที่ได้กล่าวตรงนี้คือพื้นที่ของคนที่เขาลงมือทำจริงจังและทำให้เห็นมาแล้ว

เพียงแต่เรื่องของรายได้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการรอคอยให้ผลผลิตเหล่านี้ออกดอกออกผล แต่อย่างน้อยสิ่งที่เห็นได้ชัดคือชีวิตที่พอเพียงเพราะพืชผลเหล่านี้สามารถนำมาประกอบอาหาร เหลือจากกินก็นำไปขาย และค่อยๆ ต่อยอดเพิ่มเติมใช้พื้นที่แม้จะน้อยนิดแต่ก็มีประสิทธิภาพได้


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

ขอบคุณข้อมูล
https://bit.ly/36emkii , https://bit.ly/39qm8OW , https://bit.ly/39sqkxJ , https://bit.ly/3r2jJjo

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3aoP21f

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด