การต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ออนไลน์ มีขั้นตอนอย่างไร?

ในปัจจุบันการจะต่อ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ไม่ใช่เรื่องยากและไม่วุ่นวายเหมือนในอดีตที่ผ่านมา หลังจากมีสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 กรมการขนส่งทางบกจึงได้มีการเปิดให้ผู้ขับขี่สามารถที่จะเลือกต่อใบขับขี่และจองคิวต่อใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ได้ผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ ดังนั้นสำหรับใครที่รู้ตัวว่าใบขับขี่กำลังใกล้จะหมดอายุ บทความนี้จะพาไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับการต่อใบขับขี่ผ่านออนไลน์ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไร รับรองว่าสะดวกสบายมากขึ้นแน่นอน

5 ขั้นตอนต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ออนไลน์

อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่า การต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้รถบนท้องถนน สามารถที่จะทำการต่ออายุได้ผ่านทางออนไลน์ โดยวิธีการต่อใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์นี้สามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาให้กับผู้ที่ไม่อยากเสียเวลาไปดำเนินเรื่องด้วยตัวเองที่กรมขนส่งทางบก

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทำการต่อใบอนุญาตผ่านทางออนไลน์เรียบร้อยแล้ว เจ้าของใบขับขี่ยังต้องเดินทางไปกรมขนส่งทางบกเพื่อรับใบขับขี่ใหม่ด้วยตัวเอง ซึ่งขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ สามารถทำได้ง่ายๆ ตาม 5 วิธีดังต่อไปนี้

1. ลงทะเบียนต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ออนไลน์

ขั้นตอนแรกสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการจะทำการต่อใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ผ่านทางออนไลน์ ต้องเข้าไปลงทะเบียนก่อนที่เว็บไซต์ DLT e-Learning หรือเว็บไซต์กรมขนส่งทางบก เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วให้เลือกกดลงทะเบียน เพื่อรับการอบรม เมื่อทำการกรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนแล้วสามารถกดไปที่ขั้นตอนต่อไปได้เลย

2. รับชมวิดีโออบรม

อย่างที่ทราบกันดีว่าในการทำใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่นั้น จะต้องมีการเข้าอบรมก่อนทุกครั้ง และการต่อใบขับขี่รถยนต์ผ่านทางออนไลน์ ก็จำเป็นที่จะต้องเข้าอบรมด้วยเช่นเดียวกัน โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องเลือกเข้ารับการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุ และจะต้องรับชมวิดีโออบรมให้จบเสียก่อน

3. ตอบคำถามหลังการอบรม

เมื่อรับชมวิดีโออบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ลงทะเบียนจะต้องทำการตอบแบบสอบถามหรือเข้ารับการทดสอบหลังการอบรม โดยจะเป็นคำถาม 3 ข้อ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิดีโออบรมที่ได้รับชมไป

4. กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

หลังจากทำการตอบคำถามหรือทำแบบทดสอบหลังการอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนเข้าสู่หน้าการกรอกข้อมูลเพื่อทำการยืนยันตัวตน โดยจะต้องทำการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเลขที่ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ เพื่อรับผลการอบรม เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดที่ปุ่ม เสร็จสิ้นการอบรม

5. ตรวจสอบสถานะการอบรม

เมื่อทำตามขั้นตอนที่กล่าวไปในข้างต้นครบเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียนทำการตรวจสอบสถานะการอบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์ แล้วนำเอาผลการอบรมที่ได้ไปยกเว้นการเข้าอบรมที่กรมขนส่งทางบก และดำเนินการเพื่อ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ตามขั้นตอนต่อไป

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

เอกสารจำเป็นที่ต้องใช้ในการต่ออายุใบขับขี่

ในการต่อใบขับขี่ หากคุณทำการอบรมผ่านทางออนไลน์ และทราบผลเรียบร้อยแล้ว จะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเอาไปใช้ยื่นเรื่องต่อใบขับขี่ ที่กรมการขนส่งทางบก โดยเอกสารที่จำเป็นจะต้องเตรียมมีทั้งหมดดังนี้

  • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ต่อใบขับขี่
  • ใบขับขี่ปัจจุบัน
  • ใบรับรองแพทย์ (ไม่ว่าจะทำการต่อใบขับขี่ประเภทใดก็ตาม จะต้องใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ประกอบด้วยทุกครั้ง)

ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สรุปบทความ

และทั้งหมดนี้คือขั้นตอนของการต่อ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ผ่านทางออนไลน์ ที่จะช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์สามารถที่จะประหยัดเวลาและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม สำหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใบขับขี่ใกล้จะหมดอายุ และรู้สึกว่าการไปต่ออายุใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบกด้วยตัวเองนั้นใช้เวลานานจนเกินไป

สามารถเข้ารับการอบรมตามใบอนุญาตขับรถที่ต้องการต่ออายุผ่านทางออนไลน์ และนำเอาผลการอบรมไปยื่นที่กรมขนส่งทางบกเพื่อรับใบขับขี่ใหม่ได้เลย และในปัจจุบันนอกจากใบขับขี่รถยนต์จะสามารถทำการต่อผ่านทางออนไลน์ได้แล้ว พ.ร.บ. รถยนต์เองก็สามารถที่จะดำเนินการผ่านทางออนไลน์ได้เช่นเดียวกัน หากคุณกำลังเตรียมตัวที่จะต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ของคุณอยู่ด้วย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเว็บ TIPINSURE เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต