#รีวิวหนังสือ Super Productive

สิ่งที่จะได้รับใน รีวิวหนังสือ Super Productive เล่มนี้คือ รีวิวหนังสือ ที่จะช่วยให้คุณ “ดึงศักยภาพสูงสุดของตัวเองออกมา” โดยเริ่มที่ “การจัดการตัวเอง การงาน และทีม” ของ “รวิศ หาญอุตสาหะ” ผู้บริหารและเจ้าของพอดแคสต์ที่มีผู้ติดตามสูงสุดอย่าง “Mission to the Moon” และ “Super Productive” กับหัวข้อสำคัญอย่างแรงจูงใจในการทำงาน

รีวิวหนังสือ Super

การรู้จักตนเอง ภาวะหมดไฟปลอม ๆ การรับมือกับคน Toxic ทำธุรกิจเก่าแก่ให้กลับมายิ่งใหญ่ และอื่นๆ อีกมากมาย แต่ละหัวข้อที่นำเสนอนั้น ถูก “คัดสรร” มาแล้วว่า “สำคัญ” ซึ่งผู้เขียน รีวิวหนังสือ ได้ปฏิบัติได้ผลสำเร็จมาแล้ว คุณเองก็สามารถ “ดึงศักยภาพที่ซ่อนอยู่อีกมากในตัวคุณ” ออกมาใช้ได้เช่นกัน!

23

ถ้าคิดจะทำอะไรใหม่ อย่าคิดเยอะ หยุดกังวล เกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณ และรู้จักตัวเองคือทักษะสำคัญที่สุด เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในตัวเอง ธุรกิจ และทีม เริ่มที่การจัดการ

25

ผู้เขียน : รวิศ หาญอุตสาหะ

ราคา : 219 บาท
หน้า : 264 หน้า


สารบัญ รีวิวหนังสือ

1. จัดการตัวเอง

22

ถ้าคิดจะทำอะไรใหม่ ๆ อย่าคิดเยอะ

 • มีวินัย
 • ทำอย่างสม่ำเสมอ

หยุดกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณ

 • อาการ FOPO (Our fear of other people’s opinions)
  • หรือการกลัวคนอื่นไม่ยอมรับเรา
  • จะเกิดอาการ มือเย็น ขนลุก มือสั่น เหงื่อออก
  • แก้ง่ายๆโดย หายใจเข้าลึกๆ
  • มีสติ และนึกถึงปรัชญาการดำเนินชีวิตที่ชอบอยู่เสมอ
  • คิดว่า ความคิดคนอื่นก็คือความคิดคนอื่น

เข้าใจนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง

 • สมองของคนที่ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง จะเหมือนกับคนที่เป็น กัปตันเรือ
  • ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล เลือกทำในสิ่งที่มีประโยชน์ระยะยาว
  • Rational Decision Maker
 • สมองของคนที่ ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง ก็มีกัปตันเรือแต่จะมีลิงอยู่ด้วย
  • ลิงที่พอใจในสิ่งที่ฉาบฉวย ต้องการความสุขแบบ “เดี๋ยวนี้”
  • รู้ว่ามีอย่างอื่นต้องทำ แต่ไม่ทำเพราะอยากทำสิ่งนี้
  • Instant Gratification Monkey
 • สถานะการที่ลิงเป็นคนควบคุม เรียกว่า Dark Playground หรือสนามเด็กเล่นมืด
 • กัปตันเรือจะกลับมาได้อย่างไร?
  • ลิงตัวนี้มีสิ่งที่กลัวที่สุด คือ สัตว์ประหลาดจอมตื่นตระหนก
  • The Panic Monster ซึ่งก็คือ เดดไลน์นั้นเอง
  • เมื่อใกล้ถึงเดดไลน์ หรือ สัตว์ประหลาดโผล่มา เจ้าลิงนี่ก็จะหนีไป
  • กัปตันเรือก็จะเริ่มทำงานได้อีกครั้ง

วิธีแก้ไขคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่ง

 • เรื่องที่ 1 เวลาที่ใช้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ ควรเป็นเวลาผักผ่อน
 • เรื่องที่ 2 งานสำคัญที่ไม่ด่วน งานประเภทนี้มักชอบถูกผัดวันประกันพรุ่ง
 • เรื่องที่ 3 ถ้าปล่อยให้ลิงควบคุมต่อไป เราก็จะ เสพติด

ต้องแก้ที่ต้นเหตุ

 1. วางแผน
 2. ลงมือทำ

แรงจูงใจในการทำงาน

 • Motivation หรือ แรงจูงใจในการทำงาน
 • คิดเร็วๆคงเป็น เงิน และ ผลประโยชน์ต่างๆ
 • แนวคิดของ เฟรเดริก เฮอร์เบิร์ก (Frederick Herzberg)
 • Two-Factor Theory
  • สมองคนเราแยกความพอใจ (Satisfactio)
  • กับความไม่พอใจออกจากกัน (Dissatisfaction)
  • ทำให้คนเราสามารถ รักและเกลียดงานที่ทำไปในเวลาเดียวกัน
  • แบ่งองค์ประกอบการทำงานได้เป็น 2 ส่วน คือ
  • Hygiene Factors ปัจจัยด้านสุขวิทยา
   • ต้องได้รับการดูแลให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะเกิดความไม่พึงพอใจขึ้นมาแน่นนอน ประกอบไปด้วย สถานะ ตำแหน่ง เงินสวัสดีดิการ
   • ความมั่นคงในงาน สภาพการทำงาน นโยบายขององค์กร นิสัยใจคอของหัวหน้า และเพื่อนร่วมงาน ฯลฯ
   • การมี Hygiene Factor ที่ไม่ดี จะเกิดความไม่พอใจ ซึ่งต้องได้รับการแก้ไขเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะ ความไม่พอใจสถานที่ทำงาน
   • การให้เงินที่เหมาะสม ช่วยให้ไม่เกิด ความไม่พอใจ
   • การจ่ายเงินที่เหมาะสม ทำให้ ไม่เกิด ความ ไม่พอใจ ขึ้น
   • ถ้าเพิ่ม Hygiene Factor เยอะๆ คนที่เคยเกลียดงานนั้นจะเลิกเกลียด แต่ไม่ถึงกับ รักงานนั้น
   • การมี Hygiene ที่ดีทำให้คุณไม่เกลียดงานที่ทำ
  • Motivation Factors ปัจจัยด้านแรงจูงใจ
   • เป็นสิ่งที่ จับต้อง ไม่ได้ แต่ สัมผัส ได้ จากงานที่ทำไม่เกี่ยวกับแรงกระตุ้นภายนอก
   • คนจำนวนมากเลือกอาชีพการงานโดยยึดเอา Hygiene Factor เป็นหลัก หรืออาจเป็นปัจจัยเดียวเลยก็ได้ ผลตอบแทน ทำให้
   • เราไม่ทุกข์ แต่ถ้าอยากทำงานแล้วสุข Motivation Factor จะเข้ามาเกี่ยวข้องทันที
   • ปัญหาคือเนื้องาน งานนี้มีความหมายเพียงพอที่จะทำให้เรามีความสุข และตกหลุมรักมันได้มั้ย
   • สตีเฟน ฮอว์คิง Stephen Hawking
   • Look up at the stars and not down at your feet.
   • Try to make sense of what you see and wonder about what makes the universe exist. Be curious.
   • มองขึ้นไปบนท้องฟ้าไม่ใช่มองที่เท้าของตัวเอง
   • พยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เห็น และตั้งข้อสงสัย
   • ถึงการมีอยู่ของสรรพสิ่ง จงใช้ชีวิตอย่างช่างสงสัย

ทำอย่างไรจึงเป็นคนที่เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต

 • Lifelong Learning หรือ การเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • Skills of the future หรือ Metaskill ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด
 • สองอย่างที่สำคัญใน Metaskill คือ Growth mindset และ Metaskill
 • คนที่ก้าวไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ต้องเป็นคนที่มีนิสัยของการเรียนรู้ตลอดชีวิต คำถามคือ แล้วเราจะต้องทำอย่างไร
 • The World Economic Forum เคยตีพิมพ์รายงานตัวฉบับหนึ่งซึ่งระบุว่าภายในปี 2022 คนที่อยู่ในตลาดแรงงานทั้งหมดจะต้องใช้เวลาเฉลี่ย 101 วัน ในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ แต่การเรียนรู้ที่ว่านั้นไม่ได้หมายถึงการเรียนรู้วิชาใหม่เสียทั้งหมด แต่เป็นการเรียนรู้จากการทำงานไปด้วย
 • มีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้เรียนรู้ ในระบบการศึกษาแบบดั้งเดิม
 • แต่ก็ยังคงประสบความสำเร็จอย่างสูงในสาขาวิชาชีพ
 • ตั้งแต่ Steve Jobs, Bill Gates, Ellen DeGeneres และอีกมากมายหลายคน แต่คนกลุ่มนี้มีสิ่งที่เหมือนกัน คือ ความเป็น self-directed learners คนที่พาตนเองไปเรียนรู้เรื่องใหม่ๆ ได้ด้วยตัวเอง
 • การเรียนรู้ใหม่ ไม่ใช่การเรียนเรื่องใหม่ทั้งหมด แต่คือการเอาความรู้เก่ามาต่อยอดด้วยต้องเป็นเจ้าของกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดของตัวเอง
 • คุณต้องควบคุมตัวเองให้สามารถเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้ และต้องเป็นเจ้าของกระบวนการในการเรียนรู้ทั้งหมดนั้นหมายความว่าเราต้องมีความเข้าใจถึงกระบวนการของความเป็น self-directed learners กระบวนการคือ
  • เรียนได้ด้วยตัวเอง
  • วิเคราะห์ได้ว่าเราต้องเรียนเรื่องอะไร
  • มีเป้าหมาย
  • ต้องรู้ว่าจะใช้ทรัพยากรอะไรบ้าง
  • เลือกกลยุทธ์ในการเรียน
  • ต้องประเมินผลได้
 • วิธีการที่ดีที่สุดในการสร้างบริบท คือ
  • Growth Mindset เพราะ คนที่มี Growth Mindset จะอยากเรียนรู้ เชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้ ไม่เก่งก็ฝึก ไม่รู้ก็ต้องเรียน ต่างจาก
  • Fixed Mindset คือคนที่เชื่อว่าทุกอย่างบนโลกนี้ถูกกำหนดมาไว้หมดแล้วคนนั้นเกงก็เพราะเขาฉลาดอยู่แล้วเราไม่รู้เรื่องนั้นหรอกเพราะเราไม่ได้เรียนมา หรือ เราคงไม่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองหรอก มันคงยากเกินไปสำหรับเรา

ตั้งเป้าหมายแบบ SMART

 • S = Specific = ชัดเจน
 • M = Measurable = วัดผลได้
 • A = Action-Oriented = ระบุเลยว่าจะทำอะไร
 • R = Realistic = อยู่ในความเป็นจริง
 • T = Time-defined = เป้าหมายที่ตั้งจะเสร็จเมื่อไหร่
  • ต้องบริหารเวลา Time Management ที่ดีด้วย
  • การเป็น self-directed learners ตั้งเป้าแบบ SMART จะตรงข้ามกับ

ตั้งเป้าหมายแบบ VAPID

 • V = Vague = ไม่ชัดเจน
 • A = Amorphous = ไม่มีระเบียบแบบแผน
 • P = Pie-in-the-sky = สร้างวิมานในอากาศ มโน
 • I = Irrelevant = ไม่เกี่ยวข้อง
 • D = Delayed = ไม่เสร็จสักที
  • self-directed learners ที่ดี ต้องไม่เป็นแบบ VAPID
  • กฎ 5 ชั่วโมงของเบนจามิน แฟรงคลิน(Benjamin Franklin)
   • เรียนรู้เรื่องใหม่ วันละ 1 ชั่วโมง 5-6 วันต่อสัปดาห์
    • สมองจะไม่ทำงานหนักจนเกินไป
    • ทำให้มีกำลังใจ
    • ทำให้สมองตกผลึกความรู้ได้เร็ว
  • Active Learning : เรียนรู้แบบแอ็คทีฟ
   • เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนมีโอกาสลงมือทำ
   • อย่างสิงที่ทำได้ยากก็มีอย่างอื่นทดแทนคือ
   • marginalia-note-taking คือ จดโน้ตลงในช่องว่างของหนังสือ
  • ตัดลำดับความลำคัญด้วยกฎ 80/20
  • กฎ 80/20 ของ วิลเฟรโด พาเรโต (Vilfredo Pareto)
  • ในทุกศาสตร์/วิชาจะมีหลักที่สำคัญมากอสู่ประมาณ 20-30% หาแกนของสิ่งที่เรียนรู้ให้เจอ และตั้งใจเรียนรู้ เพราะเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อความเข้าใจ 80%
  • หาแรงบันดาลใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่
  • เราอยากรู้เรื่องอะไร มีเป้าหมายอะไรในชีวิต ต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าเรียนไปทำไม อยากมีทักษะใหม่ไปเพื่ออะไร

รู้กว้าง VS รู้ลึก

 • Career Path การเป็น Generalist รู้หลายๆเรื่องแบบกว้างๆ
 • Specialist รู้ลึกๆในเรื่องเดียว
 • ถามตัวเองว่า ตัวเรากับสิ่งที่ต้องการจะรู้ มีช่องว่างขนาดไหน
 • ถ้าธุรกิจเปลี่ยนแปลงช้า Generalist จะดีกว่า
 • ถ้าธุรกิจเปลี่ยนแปลงเร็ว Specialist จะดีกว่า
 • ถ้าทำงานที่มีความสุขอยู่แล้ว จะทำมันได้ดี
 • บางทีคนเราต้องเรียนรู้เป็นรูปตัว T ต้องรู้กว้างด้วย รู้ลึกด้วยและต้องรู้ว่าเราชอบอยู่ตรงไหนมากที่สุดของตัว T ซึ่งตรงนั้นจะเป็นที่ที่เราทำงานได้ดีที่สุด

การรู้จักตัวเอง คือ ทักษะสำคัญที่สุดของศตวรรษที่ 21

 • การรู้จักตัวเอง Self Awareness คือ
  • การรู้จักตัวเองอย่างถ่องแท้ คนที่รู้จักตัวเองจะเป็นคนที่ทำงานได้ดีกว่า มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีกว่า สื่อสารกับคนอื่นได้ดีกว่า มีอิทธิพลต่อคนอื่นมากกว่า
 • เรารู้จักตัวเองขนาดไหน
  • 95% คิดว่ารู้จักตัวเองเป็นอย่างดี
  • ความจริงแล้วมีเพียง 10-15% เท่านั้นที่รู้จักตัวเองจริงๆ
 • รูปแบบการรู้จักตัวเองมี 2 แบบ
  • Internal Self Awareness (รู้จักตัวเองด้วยการเข้าใจตัวเอง)
  • External Self Awareness (รู้จักตัวเองผ่านคนรอบตัว)

ความสำคัญของ Deep Work

 • Deep Work คือ ช่วงที่โฟกัสกับงานได้ไม่ว่อกแว่ก
 • ค่าเฉลี่ย Deep Work ของคนปกติอยู่ที่ 3 ชั่วโมง

เคล็ดลับการสร้าง Deep Work

 1. ต้องนอนให้พอ
 2. ใช้ Deep Work กับเรื่องที่สำคัญ
 3. ออกกำลังกายแบบสั้นๆ
 4. ต้องรู้จักพักให้เป็น
 5. โทรศัพท์มือถือทำให้เสียสมาธิ
 6. หูฟังตัดเสียง กับเพลย์ลิสต์ดีๆ ช่วยเพิ่มสมาธิ
 7. การนั่งสมาธิช่วยได้มาก

ภาวะหมดไฟแบบปลอมๆ

 • Burnout หรือ อาการหมดไฟ
 • Phantom Burnout หรือ อาการหมดไฟปลอม
  • เช็กอาการ Phantom Burnout
   • เรื่องของเวลา หาเวลาที่ใช่
   • เรื่องของงาน ลองใส่พลังกับงานให้เต็มที่
  • ถ้ารู้สึกเหมือน Burnout ให้ออกไปหาไอเดียใหม่ๆ
  • เบื่อทุกอย่าง เป็นเพราพไม่สนใจรายละเอียดมากพอ
  • ไม่มีใคร Burnout กับงานที่สนุก
  • ถ้าเจอ Noise ให้รีบเลิกสนใจ
  • อยู่ห่างๆกับคนมองโลกแง่ลบ

สามกระบวนท่าในการตัดสินใจ

 • การตัดสินใจทางธุรกิจ 3 ประเภท
  • Reactive decision-making การตัดสินใจเชิงตอบโต้
  • Proactive decision-making การตัดสินใจเชิงรุก
  • Strategic decision-making การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์

คำถามที่ใช่

 • กระบวนการตั้งคำถาม สำคัญมาก ถ้าถามได้ถูกเรื่อง คำตอบก็จะถูกไปด้วย

2. จัดการธุรกิจ

21

3R : Rethink / Reframe / Refocus

3 กรอบที่ควรคำนึงถึง

 • Rethinking Strategy Zoom out-Zoom In Strategy
  • กลยุทธ์ซูมออก ซูมเข้า
 • Reframe Innovation
  • คิดใหม่เรื่องกรอบของนวัตกรรม
 • Refocus Transformation
  • ปรับโฟกัสใหม่เรื่อง Transformation
  • กระดุมเม็ดแรก

3 คำถามของการเปลี่ยนแปลง

 1. เราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงมั้ย
 2. เราสามารถเปลี่ยนได้มั้ย
 3. เราจะเปลี่ยนไหม

7 คำถาม สู่การวางแผนธุรกิจอย่างจริงจัง

 1. คำถามเชิงวิศวกรรม
 2. คำถามเรื่องเวลา
 3. คำถามเกี่ยวกับการผูกขาด
 4. คำถามเรื่องคน
 5. คำถามเรื่องการจัดจำหน่าย
 6. คำถามเรื่องระยะเวลา
 7. คำถามลับ

การยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง คิดได้ ต้องทำให้ได้

 • การจะทำของที่มีคนซื้อ ต้องเข้าใจลูกค้าเสียก่อน

ขยายได้ – ขยายไม่ได้

 • ถ้าคำนึงถึงความสามารถในการขยายธุรกิจตั้งแต่แรก จะมีความสามารถในการขยาย Scalable สูงมากตามไปด้วย
 • หลายธุรกิจที่ไม่ได้วางแผนในเรื่องนี้ไว้ จะกลายเป็นธุรกิจที่ขยายได้ช้า หรือไม่สามารถขยายได้ nonscalable

ทำธุรกิจเก่าแก่ให้กลับมายิ่งใหญ่

4 กลยุทธ์พลิกธุรกิจเก่าแก่ให้กลับมาสำเร็จ

 1. สนใจว่าอะไรคือแก่นที่ทำให้ธุรกิจมีกำไร
 2. ถ้าอยากทำให้ธุรกิจดีขึ้นก็ต้องขยาย
 3. คิดถึงการมีร้านค้าของตัวเอง
 4. ทำอย่างไรก็ได้ให้การดำเนินการดีขึ้น

วัฒนธรรมองค์กรวัดค่าอย่างไร

สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี

 1. Play Culture วัฒนธรรมการเล่น
 2. Purpose จุดประสงค์
 3. Potential ศักยภาพ
 4. Emotional Pressure ความกดดันทางอารมณ์
 5. Economic Pressure ความกดดันทางเศรษฐกิจ
 6. Inertia ความเฉื่อย

วัฒนธรรมองค์กร อดีต / วันนี้ / อนาคต

วัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่การหมกมุ่นเรื่องประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่มาจากความเชื่อที่จะทำให้บริษัทเติบโตได้ ทั้งระดับองค์กร และระดับบุคคล เริ่มจาก

 1. ต้องมีสภาพแวดล้อมที่ทุกคนรู้สึกปลอดภัย
 2. ใช้พลังโฟกัสไปที่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

รับมือฟีดแบ็กด้านลบบนโซเชียลมีเดีย

5 วิธีรับมือฟีดแบ็กด้านลบ

 1. ตอบกลับอย่างรวดเร็ว
 2. ขอโทษอย่างจริงใจ
 3. หาปัญหาที่แท้จริงด้วยความใจเย็น
 4. เปลี่ยนการสื่อสารจากออนไลน์เป็นออฟไลน์
 5. ลูกค้าไม่ได้ต้องการแค่การขอโทษ

ธุรกิจคือเรื่องเล่า

 • เรื่องเล่า ทำให้มนุษย์มีโลก 2 ใบ
  • โลกใบแรก คือ โลกของความจริง ดิน น้ำ ลม ไฟ ภูเขา
  • โลกใบที่ 2 คือ โลกแห่งเรื่องเล่า โฉนดที่ดิน เงินตรา ลัทธิ
 • 4 หัวใจสำคัญของเรื่องเล่า
  1. ใครคือคนฟัง
  2. ประสบการณ์ของเรา
  3. หัวใจของเรื่องที่อยากจากเล่า
  4. ทำให้ทุกอย่างเข้าใจง่าย

3. จัดการทีม

20

การบริหารจัดการความเครียดของทีม

 • หลังจากได้รับงานมาต้องมีแผน
 • ทำให้แน่ใจว่าทีมถูกแบ่งอย่างยุติธรรม
 • มีขอบเขตของการใช้เทคโนโลยี
 • แก้ไขการประชถมของคุณ
 • วางแผนให้เกิดเวลาที่ไม่ถูกขัดจังหวะ
 • แก้ปัญหาปริมาณงานที่เยอะเกินไป
 • ต้องรู้ตลอดว่างานอะไรที่สำคัญจริงๆ
 • 4 หัวข้อที่ต้องช่วยกันคิด
  1. มีเป้าหมายอะไร
  2. ใครอยู่ในทีมบ้าง
  3. ใครเก่งอะไร
  4. ใครบ้างที่ต้องพัฒนา
 • ให้ทุกคนรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไร
 • บอกสิ่งที่คาดหวังอย่างชัดเจน
 • คุยกันแบบ 1:1 บ้าง

ทำไมคนเดียวถึงทำลายทีมของคุณได้

 • คนทัศนคติแย่ 1 คน ทำให้คนทัศนคติดีกลายเป็นคนทัศนคติแย่ได้

จะรับมือกับคน Toxic ในที่ทำงานได้อย่างไร

 • รับมือกับ Toxic Employee หรือ พนักงานที่เป็นพิษ
  1. หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหา
  2. ต้องให้ฟีดแบ็กตรงๆ ให้โอกาสในการเปลี่ยนแปลง
  3. อธิบายถึงผลที่ตามมาหากไม่แก้ไข
  4. เก็บบันทึกหลักฐานความเสียหาย
  5. แยกคนที่ Toxic ออกจากคนอื่น
  6. อย่าใช้พลังงานเยอะเกินไปกับเรื่องนี้

เรื่องคนสำคัญที่สุด

 • การโค้ชชิ่ง คืองานหลักของหัวหน้า
 • เทคนิคการโค้ชที่ดี Ask, Listen, Empathize ถาม ฟัง เข้าใจ/เห็นใจ

การให้เกียรติก็เหมือนกับอากาศ

 • การให้เกียรติมี 2 ประเภท
  1. Owed Respect คือ ทุกคนเท่าเทียมกัน เป็นส่วนหนึ่งของทีม
  2. Earned Respect คือ คนที่ทำงานดี จะได้รับการยอมรับ
 • 7 ข้อ สร้างวัฒนธรรมการให้เกียรติกัน
  1. วางเกณฑ์ของการให้เกียรติ
  2. เข้าใจวิธีการให้เกียรติที่เป็นปกติ
  3. เข้าใจว่าการให้เกียรติมีผลต่อเนื่อง
  4. ใช้ Earned Respect อย่างเหมาะสม
  5. การ Respect ใช้ได้ไม่จำกัด
  6. การให้เกียรติคนอื่นไม่เสียเวลา
  7. ต้องจริงใจ ตรงไปตรงมา

จะหาคนคุณภาพ ต้องออกแบบการสัมภาษณ์อย่างเข้าใจ

 • 6 หมวดตั้งคำถามการสัมภาษณ์
  1. หมวดเรื่องคุณค่า
  2. หมวดเรื่องการทำงาน
  3. หมวดวิธีคิดการแก้ปัญหา
  4. หมวดการมองอนาคต
  5. หมวดการเรียนรู้
  6. หมวดปัจจัยการเลือกงาน

พลวัตของความสุข

 • 3 ข้อคิดเรื่องความสัมพันธ์
  1. ความสัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อเรามาก
  2. คุณภาพของความสัมพันธ์เป็นสิ่งสำคัญ
  3. ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยปกป้องสมองของเราได้

เพื่อนกัน

 1. คนเราไม่ค่อยเสียใจกับเรื่องที่ทำไปแล้ว
 2. คำล้อจากเพื่อนมีความจริงอยู่ครึ่งหนึ่ง
 3. เส้นทางชีวิตทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดจากเหตุการณ์ใหญ่ๆเพียงครั้งเดียว
 4. อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง
 5. เราเห็นโลกแบบที่เราเป็น ไม่ใช่แบบที่มันเป็น
 6. ต้องทุ่มเทไปกับเรื่องที่เราถนัดจริงๆ
 7. การลงทุนกับตัวเองมีค่าที่สุด
 8. วินัยคือสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่พรสวรรค์
 9. เลือกคนที่อยู่รอบตัวให้ดี
 10. บริหารเวลา และเงินให้เป็น
 11. อย่าหวังอะไรใหม่ๆจากพฤติกรรมเก่าไ
 12. สะสมเรื่องราวมากกว่าสิ่งของ
 13. ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือสร้างยากที่สุด

 

รีวิวหนังสือ โดย : คุณปิยาพัชร ปกครอง (ปาร์มี่)

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3nk95mh