#รีวิวหนังสือ เห็นได้ก่อนใครใน 1 ย่อหน้า

รีวิวหนังสือ เห็นได้ ก่อนใครใน 1 ย่อหน้า เล่มนี้ถอดบทเรียนและกลั่นกรองความคิด ของคนที่ประสบความสําเร็จ เป็นผลึกความรู้ที่มีความยาว ไม่เกิน 1 ย่อหน้า สามารถอ่านจบได้ใน 30 วินาที รีวิวหนังสือ ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆของการคิด ช่วยให้สังเกตเห็นในสิ่งต่างๆ ทั้งวิธีคิด กลยุทธ์ และเทคนิคการทําธุรกิจมากมาย

รีวิวหนังสือ เห็นได้

7
ผู้เขียน : กวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
หน้า : 152 หน้า
ราคา : 160 บาท


1.Leadership

6

ทําให้ลูกน้องเป็นมดงานชั้นยอด

 • Autonomy : บอกโจทย์กว้างๆ
 • 2 Mastery: มอบหมายงานยากขึ้น
 • 3.Purpose : บอกถึงความสําคัญของงาน

แจ็ค เวลซ์ แห่ง เจเนอรัล อิเล็กทริก

บอกไว้ว่า การบริหารงานให้ได้ผลดีต้องมี 3 สิ่งนี้

 1. Mission : ต้องวางเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจตรงกัน
 2. Behavior : กําหนดพฤติกรรมที่นําไปสู่เป้าหมายนั้น
 3. Consequence : ทําตามพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมาย

สมการคอร์รัปชั่น

Corruption = Monoply + Discretion – Accountability ถ้า M และ D มาก แต่ A น้อย ต้องระวังคอร์รัปชั่นให้มาก

 • Monoply: การผูกขาด
 • Discretion : เปิดให้ผู้มีอํานาจตัดสินใจเอง
 • Accountability : ความรับผิดชอบที่ผู้มีอํานาจมี

การไปถึงเป้าหมายไม่ใช่การบอกว่า คุณจะทําอะไร แต่คือการกล้าตัดสินใจว่า จะไม่ทําอะไรต่างหาก


2.Culture

5

คนเราจะได้ความรู้ใหม่ๆ 3 ทางด้วยกัน

 1. อ่าน
 2. ฟัง
 3. เดินทาง

การรับพนักงานของกูเกิล

แต่ละปีมีคนสมัครงานที่กูเกิลประมาณ 3 ล้านคน แต่รับเข้าทํางานได้แค่ 0.25% จากทั้งหมด 1 ยากกว่าอัตราการตอบรับของฮาร์วาร์ดถึง 25 เท่า เพราะไม่อยากเลือกคนผิดเข้ามาทําลายวัฒนธรรมองค์กร

ขนมละลายพฤติกรรม

ทุกที่ในสํานักงานของกูเกิล มุมขนมจะอยู่ห่างไม่เกิน 60 เมตร ที่กูเกิลทําแบบนี้เพราะทําให้คนต่างแผนกได้พูดคุยกันมากขึ้น และ Gmail ก็ถือกําเนิดขึ้นจากบทสนทนาที่มุมขนมนี่เอง ทักษะฝึกฝนได้ แต่ ทัศนคต์ฝึกยากและใช้เวลา มหาศาลในการเปลี่ยนแปลง


3.Creativity

4

สิ่งสําคัญ 3 ข้อ เวลาเสนอไอเดีย

 1. บอกว่ากําลังจะพูดเรื่องอะไร
 2. พูดให้เข้าใจง่าย ชัดเจน
 3. ปิดท้ายว่าเพิ่งพูดอะไรจบไป

การนําเสนอผลงาน ต้องยาวพอที่จะครอบคลุมเนื้อหา แต่ก็สิ้นพอที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง

3 ทักษะที่โลกธุรกิจต้องการ

 1. หลักคิดที่ชัดเจน
 2. มีวิธีการทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
 3. เอาใจเขามาใส่ใจเราโดยสัญชาตญาณ
 • ICU แบกระดับความสําคัญให้เป็น
 • Important งานบางอย่างสำคัญ
 • Critical งานบางอย่างจําเป็น
 • Urgent งานบางอย่างเร่งด่วน

พกสมุดบันทึกไอเดีย

เวลาไอเดียใหม่ๆแวบขึ้นมา ถ้าไม่รีบจดภายใน 37 วินาที จะไม่สามารถนึกถึงได้อีกเลย

 • PIA จําให้ขึ้นใจหากต้องไปเจรจา
 • Patience ใจต้องนิ่ง ไม่หวั่นไหว
 • Information ข้อมูลต้องพร้อม
 • Alternative มองทางเลือกไว้

4.Marketing

3

เข้าใจลูกค้าให้มากขึ้น
เมื่อลูกค้าตอบคําถามแล้ว ให้ถามต่อจากคําตอบนั้นทันที

ความประทับใจจากครั้งแรก
ลูกค้าที่ซื้อสินค้าเป็นครั้งแรก แล้วรู้สึกชอบมากๆ จะแนะนํา บอกต่อกับคนอื่นๆ ถึง 50%

การตลาดที่เล่นกับกลิ่น
บริษัทหลายแห่ง และแบรนด์ดังต่างๆ ล้วนมีกลิ่นเฉพาะตัว ที่เข้ากับแบรนด์ เป็นวิธีสร้างฐานลูกค้าโดยไม่รู้ตัว

หาไอเดียทําธุรกิจจากชีวิตประจําวัน สังเกตว่าทําอะไรบ่อบ, พอเจอแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ นั่นอาจเป็นสินค้าเปลี่ยนโลกเลยก็ได้


5.Mindset

2

การฟังคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เวลาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นพูด ก็ไม่จําเป็นต้องโต้แย้งเสมอไป

ลองมองผ่านเลนส์ ส่องปัญหา

 • เลนส์กลับ (Reverse Lens) ถ้าคนอื่นมองปัญหานี้ จะคิดยังไง
 • เลนส์ยาว (Long Lens) 6 เดือนข้างหน้าจะคิดยังไงกับปัญหานี้
 • เลนส์กว้าง (Wide Lens) จะเรียนรู้อะไรบ้างจากปัญหานี้

สิ่งที่อยากทําในชีวิต

เขียนสิ่งที่อยากทํา 25 อย่างลงในกระดาษ วงกลมสิ่งที่อยากทํามากที่สุดเพียง 5 อย่าง แล้วลงมือทําสิ่งนั้น โฟกัสสิ่งที่อยากทําที่สุด
ตั้งเป้าหมายในชีวิตว่าจะทําอะไร ถ้าการทําเป้าหมายใหญ่ มันเหนื่อย ลองเปลี่ยนมาทําเป้านมาบเล็กให้สําเร็จก่อนแล้วทุกอย่างจะง่ายขึ้นหลายเท่าตัว

 

รีวิวหนังสือ โดย : คุณปิยาพัชร ปกครอง (ปาร์มี่)

อ้างอิงจาก https://bit.ly/35t50pj