#รีวิวหนังสือ วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน – The Book of Business

รีวิวหนังสือ เล่มนี้รวบรวมประสบการณ์การทำงานจริงของผู้เขียน ที่ผ่านการทำงานมาหลายวงการ หลายบทบาท หลายตำแหน่งงาน ตั้งแต่การเป็นพนักงานประจำ ไปจนถึงตำแหน่งสุดท้าย ในระดับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

รีวิวหนังสือ

รีวิวหนังสือ”วิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอน” เล่มนี้ เกิดขึ้นจากการรวบรวมประสบการณ์การทำงานจริงของผู้เขียน รีวิวหนังสือ ที่ผ่านการทำงานมาหลายวงการ หลายบทบาท หลายตำแหน่งงาน ตั้งแต่การเป็นพนักงานประจำ เริ่มต้นจากงานขายตามร้านค้าทั่วไป และตำแหน่งสุดท้ายในระดับผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

21

อีกมุมหนึ่งคือการทำงานแบบมนุษย์เชิงเดี่ยว คือทำคนเดียวทุกสิ่งไปจนถึงการรับช่วงธุรกิจครอบครัวมาดูแลอยู่ช่วงหนึ่ง ประสบการณ์ของผู้เขียน รีวิวหนังสือ จึงมีมิติที่หลากหลาย ถ่ายทอดออกมาจากสิ่งที่เคยทำมาแล้วด้วยตัวเองทั้งหมด และถูกเรียบเรียงออกมาให้เป็นหมือนคู่มือที่จะพาให้ทุกคนเอาชนะวิกฤติเศรษฐกิจปี 2020 นี้ได้อย่างแน่นอน!

20

ผู้เขียน : ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์
เจ้าของเพจ : Trick of the Trade


1.ทิศทางของเศรษฐกิจไทย

19

เศรษฐกิจไทยมีแต่แย่ลง 

 • ภาคการเกษตรอ่อนแอลงเรื่อยๆ
 • คนขายที่นา ที่ทำกิน แล้วไปรับจ้างผลิตแทน
 • มีเรื่องให้ใช้จ่ายมากขึ้น
 • มีเรื่องให้จ่ายเยอะขึ้น ราคาแพงขึ้น
 • เงินไหลออกนอกประเทศไปเรื่อยๆ
 • ซื้อของนำเข้าเพราะราคาถูกกว่า
 • มีสิ่งกระตุ้นให้อยากใช้เงิน
 • เห็นคนอื่นไปเที่ยว กิน เห็นโฆษณาต่างๆ

เศรษฐกิจโดนควบคุมและกำหนดทิศทาง

 • เข้าเป็น ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ : NIC
 • กู้เงินกับ IMF
 • ไม่มีเงินสนับสนุนด้านเกษตรและอาหาร
 • ขาดความคิดในการพัฒนาประเทศ
 • คนไทยไม่ค่อยสนับสนุนของไทยด้วยกัน
 • เอาระบบการทำงานแบบตะวันตกเข้ามา
 • นิยมคนรวยและคนมีอำนาจ
 • รณรงค์แค่วันเดียว ไม่มีการติดตามผล

2.ชุดความคิดของผู้ประกอบการ

18

สิ่งสำคัญของการทำธุรกิจ 

 • ต้องตอบให้ได้ว่าทำไมลูกค้า “ต้องเลือกเรา”
 • แก้ปัญหาให้คนอื่น คือ โอกาสธุรกิจที่ชัดที่สุด
 • ทำสิ่งที่ถนัดแต่ไม่ชอบ จะได้ผลดีระยะสั้น
 • ต้องมีคนช่วยในเรื่องที่ไม่เชี่ยวชาญ
 • ต้องสร้างคุณค่าและรักษาไว้
 • มองหาโอกาสใหม่ นำเสนอ ต่อรอง
 • โฟกัสที่โอกาส ไม่ใช่ปัญหา

3 สิ่งที่ต้องรู้

 1. รู้กำลังตัวเอง 
 2. รู้ข้อจำกัดของตัวเอง
 3. รู้ความถนัดของตัวเอง

เจ้าของธุรกิจ 3 ประเภท

 1. เถ้าแก่ / พ่อค้า ทำงานด้วยตัวเอง 
 2. ผู้ประกอบการ จ้างคนนอกทำงาน
 3. นักลงทุน ไม่ได้ช่วยทำงาน

3.คนอื่นที่อยู่รอบตัวเรา

17

หลักการบริหารคน 

ธุรกิจจะวนกับคน 3 กลุ่ม ธุรกิจจะราบรื่นและไปได้ดีต้องปรับทัศนคติเข้าหากันเริ่มตั้งแต่การรับคนเข้าทีม

5 สิ่งที่ลูกน้องต้องการ

 1. ค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 2. มองเห็นลูกน้องเป็นมนุษย์
 3. ดูแลปกครองอย่างยุติธรรม
 4. ความรู้ สอนงานกันบ้าง
 5. โอกาสในการก้าวหน้า

สิ่งที่ส่งผลต่อลูกค้า

สิ่งที่ลูกค้าเชื่อ และส่งผลกับการตัดสินใจที่สุดคือ Wird of Mouth

 • 81% เชื่อข้อมูลจากเพื่อน
 • 65% ไม่เชื่อ Press Release 
 • 61% ไม่เชื่อโฆษณาที่ดู

สูตร 20:20:20 

 • ให้เงินเดือนสูงกว่าตลาด 20%
 • ให้ทำงานน้อยกว่าปกติ 20%
 • ให้ทำงานดีกว่าเดิม 20%

4.เงินและทรัพย์สินของธุรกิจ

16

เงินทุนหมุนเวียนไม่พอใช้

 • ไล่เก็บหนี้จากลูกค้าเก่า
 • กู้บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • กู้ธนาคาร
 • ขายทรัพย์สิน

งบประมาณที่สำคัญ 5 ส่วน

 1. งบประมาณการขาย
 2. งบประมาณค่าใช้จ่าย
 3. งบประมาณด้านการลงทุน
 4. งบประมาณกำไร
 5. งบประมาณเงินสดหมุนเวียน

วิธีเพิ่มเงินสดให้ธุรกิจโดยไม่ต้องกู้

 • เคลียร์สต็อกสินค้าหลังบ้าน
 • เริ่มตามหนี้แบบจริงจัง
 • ใช้เงินที่มีอยู่ต่อเงินให้ได้
 • ขายทรัพย์สินที่ไม่มีประโยชน์
 • เปิดระบบ Pre-order 
 • ทำระบบ Subscription

5.เรื่องของแบรนด์และโมเดลธุรกิจ

15

คุณภาพต้องมาก่อน

 1. ขายของคุณภาพดี คือพื้นฐานที่สำคัญ
 2. สินค้าคุณภาพดีจะช่วยยกระดับธุรกิจ
 3. คุณภาพดี ทำให้ตั้งราคาสูงได้
 4. คุณภาพดีจะปิดโอกาศที่ลูกค้าตะตำหนิ
 5. คุณภาพดี จะช่วยสร้างแบรนด์
 6. คุณภาพดี จะช่วยดึงดูดลูกค้า
 7. คุณภาพดีลูกค้าจะรู้สึกประทับใจ

องค์ประกอบที่จะทำให้แบรนด์สมบูรณ์คือ

 • คุณค่าที่แบรนด์มีต่อลูกค้า
 • เป้าหมายตรงกับคุณค่าที่แบรนด์ต้องการ
 • วิธีการและข้อความที่สื่อสารออกไป

ลูกค้า 4 ประเภทที่เราต้องเจอกับการบริการแล้วไม่พอใจ

 1. สายเงียบ
 2. เรียกร้องตลอดเวลา
 3. คาดหวังสูง
 4. แนะนำร้องเรียนด้วยเหตุผล

6.เทคนิคการตลาด

14

สิ่งสำคัญที่เรียกว่าการขาย

 • การขายจะเกิดขึ้นเมื่อลูกค้ารู้สึกได้มากกว่าเสีย
 • การขายจะง่ายขึ้นถ้าลูกค้าเชื่อในแบรนด์
 • ขายแบบให้ลูกค้าได้เลือก
 • ก่อนจะเริ่มขาย ให้ฟังลูกค้าก่อน
 • ลูกค้าชอบการขายที่เป็นธรรมชาติ
 • ข้อมูลสำคัญสำหรับการออกสินค้าใหม่

หน้าที่ของสินค้าใหม่

 • ทดสอบเรื่องระดับราคา
 • ทดสอบ Idea ใหม่ของเรา
 • ทำสินค้าเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง
 • เรียกความสนใจให้กับแบรนด์และร้าน
 • ทดสอบความต้องการใหม่ของลูกค้า

ต้องรู้ก่อนออกสินค้าใหม่

 1. รู้ตัวเอง เป็นอันดับแรก
 2. รู้ความเคลื่อนไหวในตลาด
 3. รู้สินค้า ต้นทุน คุณภาพ

7.คู่แข่งและการแข่งขัน

13

ข้อดีการมีคู่แข่ง

 • การมีคู่แข่งขันกระตุ้นให้เราพัฒนาตัวเอง
 • ทำให้ตลาดเป็นที่รู้จัก
 • ผู้ที่อ่อนแอกว่าจะทำให้เราดูโดดเด่น
 • การแข่งขันทำให้เกิดความคิด
 • คู่แข่งเป็นกระจกที่ทำให้เราเห็นข้อบกพร่องตัวเอง
 • คู่แข่งทำให้ลูกค้ามีทางเลือก
 • การแข่งขันช่วยสร้างความหลากหลาย
 • อย่ายึดติดกับชัยชนะ

คนที่คอยตัดราคา

 • คนที่ไม่มีสินค้า/บริการ
 • ธุรกิจใหม่ที่ต้องการสร้างฐานลูกค้า
 • ธุรกิจที่กำลังขาดเงินสดในมือ
 • ธุรกิจที่มีสต๊อกท่วมล้นรอการระบาย
 • ผู้ที่ต้องการยึดตลาด
 • ธุรกิจที่มีจุดยืนชัดเจนว่าจะขายราคาถูก

วิธีเอาชนะพวกของก็อปปี้

 1. เอาชนะด้วยแบรนด์
 2. เอาชนะที่ดีไซน์สินค้า
 3. เอาชนด้วยคุณภาพ
 4. เอาชนะด้วยการให้ข้อมูล
 5. เอาชนะด้วยการให้ข้อมูลแหล่งที่มาของสินค้า
 6. เอาชนะด้วยความหลากหลาย
 7. เอาชนะด้วยความยืดหยุ่น
 8. เอาชนะด้วยการสื่อสาร
 9. เอาชนะด้วยความเร็ว
 10. เอาชนะด้วยการบริการ
 11. เอาชนะด้วยเทคนิคการขาย
 12. เอาชนะด้วยบริการหลังการขาย
 13. เอาชนะด้วยการจัดโปรและส่งเสริมการขาย
 14. เอาชนะด้วยการเอาใจใส่
 15. เอาชนะด้วยการ Co-Brand

8.อย่ายอมแพ้

12

 • ดึงตัวเองออกจากข่วง Down Time 
 • ทำใจยอมรับ
 • แก้ไขได้โดย ลงมือทำ
 • นัดไหนไม่สำคัญตัดทิ้ง
 • เลิกดราม่าหาคนเห็นใจ
 • หาที่ระบาย หาเพื่อนคุย
 • งานไหนไม่สำคัญ ตัดออก
 • เริ่มทบทวนงานค้างและตารางนัด
 • ออกแรงให้เหงื่อออก ขยับตัวบ่อยๆ
 • เริ่มต้นจากการปรับเวลาการกินและนอน
 • หาเวลาส่วนหนึ่งออกไปหาความฝันใหญ่ๆที่เคยมี
 • เอาชนะอุปสรรค และผ่านมันมาให้ได้
 • รักษา Momentum ของการกลับมา
 • เริ่มทำสิ่งที่ชอบเพื่อหา Little Success 

รีวิวหนังสือ โดย : คุณปิยาพัชร ปกครอง (ปาร์มี่)

อ้างอิงจาก https://bit.ly/36dGlqa