#รีวิวหนังสือ กฎ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้

สิ่งที่จะได้รับใน รีวิวหนังสือ กฎ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ หนังสือเล่มนี้ การเติบโต = การเปลี่ยนแปลง เมื่อผู้นำที่แท้จริงพูด ผู้คนจะฟัง ถ้าอยากเติบโตทีละก้าว จงนำผู้ตาม แต่ถ้าอยากเติบโตแบบทวีคูณ จงนำผู้นำ ผู้นำเพิ่มคุณค่าของตัวเองด้วยการรับใช้ผู้อื่น ผู้คนทำตามสิ่งที่พวกเขาเห็น

รีวิวหนังสือ กฎ

สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

 1. กฎเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้ได้
 2. กฎแต่ละข้อเป็นอิสระต่อกัน
 3. กฎเหล่านี้ก่อให้เกิดผลลัพธ์เสมอ
 4. กฎเหล่านี้เป็นพื้นฐานของความเป็นผู้นำ

6

เขียน : John C.Maxwell
แปล : วิญญู กิ่งหิรัญวัฒนา
จำนวนหน้า : 196 หน้า
ราคา : 392 บาท


1.กฎแห่งเพดาน

4

 1. ความสามารถในการเป็นผู้นำ คือตัวกำหนดระดับศักยภาพในการประสบความสำเร็จของเรา
 2. ความสามารถนนการเป็นผู้นำคือตัวกำหนดศักยภาพในการประสบความสำเร็จของคุณและอิทธิพลที่คุณมีต่อองค์กรยิ่งอยากปีนขึ้นไปให้สูงเท่าไหร่คุณก็ยิ่งต้องมีความเป็นผู้นำมากเท่านั้น ยิ่งอยากให้การกระทำของตัวเองส่งผลต่อคนอื่นมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งต้องมีอิทธิพลมากเท่านั้น

2.กฎแห่งอิทธิพล

 • มาตรวัดที่แท้จริงของความเป็นผู้นำ คือ อิทธิพล
 • ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่านั้น
 • ผู้คนจะฟัง เมื่อผู้นำที่แท้จริงพูด
 • ความเป็นผู้นำจึงหมายถึงอิทธิพล
 • ความเป็นผู้นำเป็นเรื่องของความสามารถในการชักจูงให้ผู้อื่นทำตาม
 • การจัดการจะให้ความสำคัญกับการดูแลระบบและกระบวนการต่างๆ

วิธีที่ดีที่สุดในการทดสอบว่า ใครสักคนเป็นเพียงผู้จัดการหรือ เป็นผู้นำจริงๆ คือการบอกให้เขาสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกหัวใจสำคัญของอิทธิพล คือการทำให้คนอื่นให้ความร่วมมือ

3.กฎแห่งกระบวนการ

 • ความเป็นผู้นำเกิดจากการค่อยๆพัฒนาขึ้นทุกวัน ไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ภายในวันเดียว
 • ความเป็นผู้นำเหมือนกับการลงทุนตรงที่มันเกิดจากการสะสม
 • ความสามารถในการบ่มเพาะและพัฒนาทักษะต่างๆ คือสิ่งที่ทำให้ผู้นำต่างจากผู้ตาม

ระดับของการพัฒนาการด้านความเป็นผู้นำ

 • ระดับที่ 1 : ฉันไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไร
 • ระดับที่ 2 : ฉันรู้ว่าฉันจำเป็นต้องรู้
 • ระดับที่ 3 : ฉันรู้ว่าฉันไม่รู้อะไร
 • ระดับที่ 4 : ฉันรู้และลงมือพัฒนา
 • ระดับที่ 5 : สิ่งที่ฉันรู้ทำให้ฉันลงมือทำ

การตระหนักว่าคุณไม่รู้ข้อเท็จจริงต่าง/ คือก้าวสำคัญสู่ความรู้ เคล็ดลับของความสำเร็จในชีวิตคือการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับโอกาสที่อาจมาถึงได้ทุกเมื่อ

4.กฎแห่งการนำทาง

 • ทุกคนสามารถขับเรือได้แต่มีเพียงผู้นำที่สามารถนำทางได้
 • ผู้นำที่ดีจะจดจ่ออยู่กับเป้าหมายเสมอ การควบคุมทิศทางย่อมดีกว่าการถูกมันควบคุม
 • ผู้นำมองเห็นสิ่งต่างๆ มากกว่ามองการณ์ไกลกว่า และมองเห็นสิ่งต่างๆ ก่อนคนอื่น

5.กฎแห่งการเพิ่มเติม

 • การที่ใครคนหนึ่งเอาความดีความชอบทั้งหมดเข้าตัว
 • เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง เพราะการผลักดันองค์กรไปสู่ความสำเร็จต้องอาศัยผู้คนจำนวนมาก
 • หัวใจสำคัญของความเป็นผู้นำไม่ได้อยู่ที่ว่าเรายกระดับตัวเองได้มากแค่ไหน
 • แต่อยู่ที่ว่าเรายกระดับผู้อื่นได้มากแค่ไหน จงเสาะหาโอกาสเพื่อทำความดีเสมอ
 • ตำแหน่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำ เป็นตำแหน่งที่เขาสามารถรับใช้และเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่นได้มากที่สุด มีเพียงการทำเพื่อผู้อื่นที่จะทำให้ชีวิตของเรามีคุณค่า
 • การก้าวขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจ หมายความว่าเราไม่มีสิทธิที่จะปฎิบัติแย่ๆ ต่อผู้อื่น
 • ผู้นำที่รับใช้คนของตัวเองเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับชีวิตของพวกเขาจะเชื่อมั่นในคนของตัวเองก่อนที่คนเหล่านั้นจะเชื่อมั่นในตัวเขา และจะรับใช้ผู้อื่นก่อนที่ผู้อื่นจะมารับใช้เขา
 • ผู้นำที่ไร้ประสบการณ์จะลงมือทำงานโดยไม่เรียนรู้สิ่งต่างๆ เกี่ยวกับคนของตัวเองก่อน
 • แต่ผู้นำที่มีประสบการณ์โชกโชนจะฟัง เรียนรู้แล้วค่อยนำ โดยผู้นำกลุ่มนี้ จะฟังเรื่องราวของคนของตัวเอง ทำความเข้าใจความปรารถนา รวมทั้งใส่ใจความรู้สึกของพวกเขาด้วย

6.กฎแห่งรากฐานอันมั่นคง

3

 • ความเชื่อคือรากฐานของความเป็นผู้นำ
 • ยุคลิกภาพและความน่าเชื่อถือของผู้นำเป็นสิ่งที่อยู่คู่กันเสมอ
 • บุคลิกภาพทำให้เกิดความเชื่อใจ และความเชื่อใจทำให้เกิดผู้นำนี่คือกฎแห่งรากฐานอันมั่นคง

หากผู้นำมีบุคลิกภาพที่ดีเยี่ยม ผู้คนก็จะเชื่อใจและเชื่อมั่นว่าผู้นำคนนี้จะดึงศักยภาพของพวกเขาออกมาได้ ผู้นำต้องทำอย่างไรจึงได้รับการนับถือ คำตอบคือ เขาต้องตัดสินใจได้ดี ยอมรับความผิดพลาดของตัวเอง และให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของผู้ตามและองค์กรมากกว่าของตัวเอง

7.กฎแห่งการนับถือ

ฉันไตร่ตรองจนได้ข้อสรุปว่าฉันมีสิทธิที่จะได้รับสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่อิสรภาพก็ความตายโดยทั่วไปแล้ว ผู้ตามจะถูกดึงดูดโดยผู้นำที่แข็งแกร่งกว่าตัวเอง นี่คือกฎแห่งการนับถือ

ปัจจัย 6 อย่างที่ทำให้ผู้นำได้รับ ความนับถือมากที่สุด

 1. ความสามารถในการเป็นผู้นำที่ติดตัวมาแต่กำเนิด
 2. การให้เกียรติผู้อื่น
 3. ความกล้าหาญ
 4. ความสำเร็จ
 5. ความจงรักภักดี
 6. การเพิ่มคุณค่าให้กับผู้อื่น

8.กฎแห่งสัญชาตญาณ

 • ผู้นำประเมินทุกสิ่งโดยใช้มุมมองของผู้นำ
 • ทุกคนมีสัญชาตญาณในเรื่องที่ตัวเองถนัด
 • ตัวตนของคุณกำหนดสิ่งที่คุณเห็น คุณจะมองโลกรอบตัวอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณ
 • ผู้นำต้องก้าวนำคนที่เก่งที่สุดของตัวเองให้ได้สองสามก้าวเสมอ มิฉะนั้นเขาก็จะไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริง ซึ่งเขาจะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่ออ่านแนวโน้มออก
 • การอ่านคนนับเป็นทักษะทางสัญชาตญาณที่สำคัญที่สุดของผู้นำ

9.กฎแห่งการดึงดูด

 • คุณเป็นคนเช่นไร คุณก็จะดึงดูดคนเช่นนั้นเข้ามา
 • สิ่งที่ตัดสินว่าคุณจะดึงดูดคนแบบไหนเข้ามาในชีวิตไม่ใช่ความต้องการของคุณ
 • แต่เป็นตัวตนของคุณ
 • คนที่มีทัศนคติที่ดีมักทำให้ผู้คนรอบข้างรู้สึกดี
 • ถ้าอยากพัฒนาองค์กรคุณก็ต้องพัฒนาผู้นำ
 • ถ้าคุณอยากดึงดูดคนที่ดีกว่าเดิมเข้ามา คุณก็ต้องพัฒนาตัวเอง
 • ให้กลายเป็นคนแบบนั้นก่อน

10.กฎแห่งการเข้าถึงใจ

 • ผู้นำต้องเข้าถึงใจของผู้คนก่อนขอความร่วมมือ
 • การทำงานร่วมกับผู้คนนั้นหัวใจต้องมาก่อนสมอง
 • คุณต้องเข้าถึงใจผู้คนก่อนจึงจะขอความร่วมมือจากพวกเขาได้
 • คุณไม่อาจกระตุ้นผู้คนให้ลงมือทำจนกว่าจะกระตุ้นความรู้สึกของพวกเขาได้
 • ผู้นำที่ดีจะพยายามเข้าถึงใจผู้อื่นเสมอ
 • ยิ่งคุณเสริมสร้างความสัมพันธ์กับผู้ตามให้แข็งแกร่งมากเท่าไหร่ การเข้าถึงใจผู้อื่นของคุณก็จะยิ่งมีประสิทธิมากขึ้นเท่านั้น

11.กฎแห่งคนวงใน

2

 • ศักยภาพของผู้นำขึ้นอยู่ผู้คนที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุด
 • คนที่อยู่ใกล้ชิดคุณที่สุดคือตัวตัดสินระดับความสำเร็จ
 • ในการรับคนเข้าทำงาน ตำแหน่งที่สำคัญที่สุดและควรได้รับการพิจารณาเป็นอันดับแรกคือผู้ช่วยของพวกเขา
 • ถ้าอยู่ตัวคนเดียวเราก็จะก้าวไปข้างหน้าไปได้แค่ในระดับหนึ่ง เมื่อเราก้าวไปถึงจุดที่เป็นขีดสุดของตัวเองแล้ว วิธีเดียวที่จะช่วยให้เราก้าวหน้าต่อไปได้ก็คือการอาศัยผู้อื่น

12.กฎแห่งการมอบอำนาจ

 • มีเพียงผู้นำที่มั่นใจในตัวเองที่มอบอำนาจให้ผู้อื่น
 • การเป็นผู้นำที่ดีไม่ได้หมายถึงการยกระดับตัวเอง
 • แต่หมายถึงการมอบอำนาจให้ผู้อื่น
 • ศัตรูหมายเลขหนึ่งของการมอบอำนาจคือความกลัวว่าจะต้องสูญเสียสิ่งที่มี
 • คนที่กังวลกับสายตาของคนอื่นมักไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ เพราะพวกเขา
 • จะให้ความสำคุญกับตัวเองเป็นหลัก

13.กฎแห่งภาพ

 • ผู้คนทำตามสิ่งที่พวกเขาเห็น
 • หากผู้นำปฎิบัติสิ่งที่ถูกต้องให้เห็นเป็นตัวอย่าง บรรดาผู้ตามก็จะเลียนแบบและประสบความสำเร็จในที่สุด
 • ภารกิจทำให้เกิดจุดมุ่งหมาย
 • วิสัยทัศน์ทำให้เกิดภาพ
 • กลยุทธ์ทำให้เกิดแผนการ
 • ผู้นำสามารถรู้สึกไม่แน่ใจได้ แต่ไม่สามารถขาดความชัดเจนได้
 • เพราะผู้คนจะไม่ตามผู้นำที่ขาดความชัดเจน
 • ผู้ตามอาจไม่แน่ใจ ในสิ่งที่ผู้นำพูด แต่พวกเขาเชื่อในสิ่งที่ผู้นำทำเสมอ

14.กฎแห่งการยอมรับ

 • ผู้คนจะยอมรับในตัวผู้นำแล้วค่อยยอมรับวิสัยทัศน์
 • ตัวชี้วัดสำเร็จของคุณคือความสามารถในการนำผู้คนไปยังจุดที่พวกเขาควรไปให้ถึง
 • แต่คุณจะทำเช่นนั้นได้ก็ต่อเมื่อผู้คนยอมรับคุณในฐานะผู้นำ

15.กฎแห่งชัยชนะ

 • ผู้นำจะหาวิธีทำให้ทีมชนะ
 • ผู้นำที่ดีจะหาทางทำให้ทีมของตัวเองคว้าชัยชนะมาให้ได้
 • ผู้นำต้องสร้างแรงกระตุ้น มอบอำนาจ และบอกทิศทางที่จำเป็นเพื่อคว้าชัยชนะ

16 กฎแห่งแรงส่งอันยิ่งใหญ่

1

 

 • แรงส่งคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้นำ เมื่อผู้นำสามารถนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ
 • สร้างแรงส่งในอาชีพของตัวเองได้ ผู้คนจะนับถือเขายิ่งกว่าที่ควยเสียอีก
 • หากมีแรงส่งที่ทรงพลังพอ เราก็จะเปลี่ยนแปลงแทบทุกอย่างในองค์กรได้
 • ผู้นำจะหาวิธีทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้

17.กฎแห่งการจัดลำดับสิ่งสำคัญ

 • ผู้นำเข้าใจว่าการทำอะไรสักอย่าง ไม่ได้นำเราไปสู่ความสำเร็จเสมอไป
 • ผู้นำไม่สามารถคิดอยู่ในกรอบเพียงอย่างเดียว บางครั้งเขาก็ต้องกรอบขึ้นมาใหม่หรือทำลายกรอบที่มีอยู่
 • ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเขาทำให้คนของตัวเองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆเท่านั้น

18.กฎแห่งการยินดีที่จะสละ

 • ผู้นำต้องยินดีที่จะสละเพื่อไปให้สูงขึ้น
 • ผู้นำที่มีประสิทธิภาพยินดีที่จะสละสิ่งที่ดีและอุทิศตนเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด
 • สละสิ่งที่มีค่า เพื่อสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่า

19.กฎแห่งจังหวะเวลา

 • ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำมีความสำคัญพอๆ กับสิ่งที่ควรทำและเป้าหมาย
 • ผู้นำที่ดีเข้าใจว่าช่วงเวลาที่เหมาะสมในการนำมีความสำคัญพอๆ กับสิ่งที่ควรทำ
 • และเป้าหมาย บ่อยครั้งจังหวะเวลาก็เป็นตัวตัดสินว่าเราจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว

20.กฎแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด

 • ถ้าอยากเติบโตทีละก้าว จงนำผู้นำตาม แต่ถ้าอยากเติบโตแบบทวีคูณ จงนำผู้นำ
 • ถ้าคุณพัฒนาตนเอง คุณจะประสบความสำเร็จเพียงคนเดียว
 • ถ้าคุณพัฒนาทีม องค์กรของคุณจะเติบโต
 • ถ้าคุณพัฒนาผู้นำ องค์กรของคุณจะเติบโตแบบก้าวกระโดด

ผู้นำที่พัฒนาผู้ตาม

 • อยากเป็นที่ต้องการ
 • มองจุดอ่อน
 • ปฏิบัติต่อทุกคนเหมือนกัน
 • เติบโตทีละก้าว

ผู้นำที่พัฒนาผู้นำ

 • อยากให้มีคนสานต่อความสำเร็จ
 • มองจุดแข็ง
 • ปฎิบัติแต่ละคนไม่เหมือนกัน
 • เติบโตแบบทวีคูณ

ความท้าทายของการนำผู้นำ

 • การมองหาผู้นำเป็นเรื่องยาก
 • การดึงผู้นำมาอยู่ด้วยเป็นเรื่องยาก
 • การรักษาผู้นำไว้เป็นเรื่องยาก

21.กฎแห่งมรดก

 • คุณค่าที่ยั่งยืนของผู้นำวัดได้จากจากการสืบทอด
 • สักวันหนึ่งผู้คนจะพูดถึงชีวิตของคุณด้วยข้อความเพียงประโยคเดียว

การสร้างมรดกแห่งความเป็นผู้นำ

 1. รู้ว่าตัวเองอยากทิ้งมรดกใดเอาไว้
 2. ใช้ชีวิตให้สอดคล้องกับมรดกที่อยากทิ้งไว้
 3. เลือกคนที่จะสืบทอดมรดกของคุณ
 4. ส่งไม้ให้ดี

 

เรียบเรียงโดย คุณปิยาพัชร ปกครอง (ปาร์มี่)

อ้างอิงจาก https://bit.ly/352Smgp