รวม 17 แฟรนไชส์การศึกษา น่าลงทุน ครึ่งปีหลัง 2020

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID 19 ธุรกิจการศึกษาดูจะได้รับผลกระทบรุนแรงไม่แพ้ธุรกิจประเภทอื่น และแม้ถึงตอนนี้ที่เราก้าวเข้าสู่ยุค Newnormal ธุรกิจการศึกษาก็จำเป็นต้องมีการพัฒนาแนวทางการสอน การจัดการความปลอดภัยและอื่นๆ ที่ให้สอดคล้องกับสังคมยุคใหม่

อย่างไรก็ดีในด้านความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองก็ยังต้องการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถาบันกวดวิชาต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามาร และยิ่งในช่วงเวลาครึ่งปีแรกที่ผ่านมา เด็กหลายคนเสียโอกาส เสียเวลาไม่ได้เรียนได้อย่างเต็มที่ ช่วงครึ่งปีหลังนับจากนี้จึงเป็นเวลาที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเร่งพัฒนาความรู้ให้กับบุตรหลาน

ซึ่ง www.ThaiSMEsCenter.com ได้รวบรวมแฟรนไชส์การศึกษาที่น่าสนใจน่าลงทุนให้คนที่อยากมีธุรกิจการศึกษาได้มีตัวเลือกสำหรับการตัดสินใจลงทุนได้ง่ายขึ้น

1.นาด้า

แฟรนไชส์การศึกษา

ยุคนี้เก่งคิดเก่งคำนวณยังไงก็ได้เปรียบเสมอ แฟรนไชส์นาด้าจึงมุ่งมั่นพัฒนาสมองให้คิดเลขได้เร็วด้วยหลักสูตรจินตคณิตโดยใช้ลูกคิดญี่ปุ่น เป็นอุปกรณ์การเรียนการสอน และด้วยประสบการณ์ของทีมงานจากเรียนการสอนและการจัดการจริงจัง จึงพัฒนาหลักสูตร จินตคณิต โดยใช้โจทย์ วัน เดือน ปี เป็นเกมการสอนเพื่อไม่ผู้เรียนรู้สึกเครียดกับเนื้อหา นอกจากนี้ยังเป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโตต่อเนื่องและมีการพัฒนารูปแบบการสอนให้สอดคล้องกับยุคสมัยใหม่

37

ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 50,000 – 100,000 บาท โดยผู้ลงทุนจะได้รับแนวทางการสอนของนาด้า หลักสูตรการสอนที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมครูผู้สอน อบรมผู้ประกอบการ ส่งเสริมด้านการตลาด และมีการจัดประเมินผลการสอนให้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ลงทุนต้องมีความพร้อมในด้านสถานที่ และบุคลากร และควรมีทำเลในจุดที่ดึงดูดให้ผู้เรียนเข้าถึงได้ง่ายอันจะเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนได้ดีมากขึ้น ปัจจุบันนาด้ามีสาขาทั่วประเทศ 32 แห่ง

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/30eG9lQ
โทร.085-1371677


2.โพลล็อค

35

นอกจากการเรียนด้านเนื้อหาวิชาการ เรื่องของศิลปะก็เป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในอีกด้านหนึ่ง โดยโพลล็อคเป็นแฟรนไชส์การศึกษาด้านศิลปะและการแสดงสำหรับเด็กจากประเทศเกาหลีใต้ ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็ก ๆ ผ่านทางกิจกรรมทางด้านศิลปะ ช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านการเรียนรู้ อารมณ์ ความคิดสร้างสรรค์ให้พัฒนาได้อย่างเต็มที่ ถือเป็นแฟรนไชส์ที่มีจุดเด่นและเอกลักษณ์ในตัวเองที่น่าสนใจ

ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 500,000 บาท โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิในการใช้เครื่องหมายการค้า, การใช้ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้ รวมถึงการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ และการจัดอบรมให้กับทีมงานบุคลากรผู้ลงทุนเพื่อสามารถดำเนินกิจการได้อย่างมืออาชีพ

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/2Ov0den
โทร.097-1369903, 02-1634744


3.วอลล์สตรีทอิงลิช

34

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีความสำคัญกับการใช้ชีวิตและเป็นตัวกำหนดคุณภาพของเด็กได้เป็นอย่างดี การเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งจึงต้องเน้นที่สถาบันซึ่งมีคุณภาพโดยวอลล์สตรีทอิงลิช เป็นแฟรนไชส์การศึกษาเพื่อคนที่อยากเก่งภาษาอังกฤษ ก่อตั้งมานานกว่า 48 ปีและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 16 ปี มีสาขามากกว่า 422 แห่งใน 28 ประเทศทั่วโลก

ส่วนในประเทศไทยมีสาขา 17 แห่งโดยมีระดับที่แตกต่างของคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ 20 ระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เชี่ยวชาญ ผู้เรียนกับวอลสตรีทอิงลิชจะสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้อย่างลึกซึ้งและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 1,000,000 บาท และควรมีงบประมาณในการลงทุนเบื้องต้น 8-10 ล้านบาท โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนประมาณ 2.5-5 ล้านบาท

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/2OwKHyx
โทร.064-2895516, 02-6603052


4.ดารุโน่ คิดส์ อิงลิช

33

ดารุโน่ คิดส์ อิงลิช สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็กตั้งแต่ 5 ขวบ ขึ้นไป เน้นการวางพื้นฐานภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่หลักสูตร Daruno Kids English (ดารุโน่) ที่เน้นการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการผสมคำ เรียนรู้คำศัพท์ต่างๆ ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย และง่ายต่อการจดจำ มีรูปแบบการเรียนเป็นบทๆ ทั้งหมด 50 บทหลัก มีบทแยกย่อย แบ่งเป็น 5 Level และเมื่ออ่านออกแล้วจะได้เรียนหลักสูตร GT

ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนแปลเป็นประโยคๆ ทั้งในรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ โดยเน้นเสริม ทั้งคำศัพท์ และการใช้หลักไวยากรณ์อย่างถูกต้อง โดยให้สามารถเขียนประโยคภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการพูด การสนทนาสื่อสารในอนาคต ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุนของดารุโน่คิดส์อิงลิช ใช้งบเบื้องต้น 260,000 -400,000 บาท ปัจจุบันมี 18 สาขาทั่วประเทศ

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/30j1aMf
โทร.099-6263565


5.แม็ธโฮม

32

แม็ธโฮมเน้นระบบการเรียนคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ Math (English Program) เน้นการเรียนเป็นรายบุคคล มุ่งเน้นให้เด็กสามารถ คิดวิเคราะห์ ได้อย่างเป็นระบบ เน้นปูพื้นฐานทักษะ คณิตศาสตร์และการแก้ไขโจทย์ปัญหา บวกกับการเรียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เน้นให้เด็กมีการอ่าน การเขียน จับใจความได้อย่างเป็นลำดับ นับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่มีประสบการณ์และก่อตั้งมายาวนานกว่า 7 ปีปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 46 แห่ง

ค่าแฟรนไชส์สำหรับการลงทุน 55,000 บาท มีรูปแบบการลงทุนให้เลือก 4 แบบ โดยผู้ลงทุนจะได้รับอุปกรณ์ในการเปิดสอน การอบรมบุคลากรผู้สอน หลักสูตรการสอน เทคนิคด้านการตลาด และการพัฒนาหลักสูตรเนื้อหาให้สอดคล้องกับยุคสมัย

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/32qEtIx
โทร.062-5145245


6.สตาร์แมท จินตคณิต

31

สตาร์แมท มุ่งเน้นหลักสูตรแบบจินตคณิต จุดเด่นคือใช้เวลาเรียนสั้น 2-3 ปี ก็จบหลักสูตร เน้นการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในบทเรียนแทรกเชาวน์คณิต เกมและตีโจทย์ปัญหา มีการแก้ไขปัญหาให้เด็กเป็นรายบุคคล อาศัยหลักการจินตภาพในการตีความ ทำให้เด็กสนุกและผู้ปกครองหมดกังวลเรื่องที่ลูกสับสนวิธีคิดปกติกับวิธีคิดจินตคณิต

ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 130,000 บาท โดยให้สิทธิ 1 อำเภอ 1 สาขาเพื่อโอกาสในการขยายธุรกิจได้อย่างเต็มที่ พร้อมกันนี้ยังไม่มีค่ารายเดือน และให้อุปกรณ์ สื่อการสอนสำหรับการเรียนการสอน พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้ผู้ลงทุนตลอดอายุสัญญา มีการอบรมและพัฒนาบุคลากรก่อนเริ่มเปิดกิจการจริง นับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่น่าสนใจโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังที่เด็กมีเวลาเรียนน้อยลงแต่ต้องหาความรู้ให้กับตัวเองเพิ่มมากขึ้น

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/3fFLwkG
โทร.094-5464745


7.ไบร์ทอัพคิดส์

30

ไบร์ทอัพคิดส์เป็นสถาบันที่เน้นพัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และภาษาไทย มีระบบการเรียนแบบเฉพาะตัว ทำให้ผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายและเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน หลักสูตรของทางสถาบันมีทั้ง ภาคไทย(สามัญ), English Program (EP) และ Inter เป็นแฟรนไชส์การศึกษาที่ก่อตั้งมานานกว่า 15 ปี มีผลงานการันตีจากผู้เรียนเป็นจำนวนมาก

ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน เริ่ม 79,000 บาท โดยผู้ลงทุนจะได้รับการฝึกอบรมและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเปิดศูนย์ , การเทรนเนอร์ครูผู้สอน , อุปกรณ์การสอน สื่อการเรียน แบบฝึกหัดต่างๆ , การส่งเสริมด้านการตลาด และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ให้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการขยายสาขาไปแล้วกว่า 30 แห่งทั่วประเทศ

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/2WqRz4O
โทร.097-3415373, 085-1261919


8.เคพีเอ็น มิวสิค อะคาเดมี่

29

นอกจากเนื้อหาวิชาการสิ่งที่พ่อแม่ผู้ปกครองยุคใหม่สนใจคือเรื่องของการแสดงออกโดยเฉพาะการร้องเพลง และเด็กยุคใหม่หลายคนมีความสามารถในด้านนี้ซึ่งสถาบันดนตรีเคพีเอ็นถือเป็นผู้นำด้านการศึกษาด้านดนตรีแบบครบวงจรในประเทศไทย โดยหลักสูตรของสถาบันดนตรีเคพีเอ็นประกอบด้วย เปียโน, ร้องเพลง, กลอง, กีต้าร์, ไวโอลีน, เครื่องเป่า, วิชาเต้น และบัลเลต์ รวมถึงทฤษฎีภาคดนตรี และวิชาอื่นๆ อีกมากมาย

ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 660,000 บาทโดยสถาบันดนตรีเคพีเอ็นมีทีมวิเคราะห์พื้นที่ก่อนตัดสินใจการลงทุน, มีระบบการจัดการง่ายต่อการบริหาร และมีทีมงานสนับสนุนตลอดอายุสัญญา, การคัดสรรคุณครูดนตรีที่มีมาตรฐาน รวมไปถึงแคมเปญทางการตลาด และการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนได้ทั้งความรู้ และความสนุก ซึ่งทางสถาบันยังมีเวทีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันในเวทีประกวดต่างๆ อันเป็นการสร้างโปรไฟต์ที่ดีให้กับผู้เรียนและมีประสบการณ์จากการแข่งขันที่เอาไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศรวมกว่า 60 แห่ง

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/3j82lH7
โทร.087-4989789, 02-117-3800 ต่อ 114


9.โรงเรียนสอนพิเศษ กักเคน คลาสรูม

28

กักเคน คลาสรูมแฟรนไชส์การศึกษาที่จะช่วยพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกอนาคตผ่านการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จากประเทศญี่ปุ่น เหมาะสำหรับเด็กอายุ 5-12 ปี มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์รอบด้าน พร้อมรับกับสถานการณ์ชีวิตจริง และสนุกกับการใช้ชีวิต แนวทางการสอนจะไม่อ้างอิงกับระดับชั้นเรียน แต่จะขึ้นอยู่กับกระบวนการเรียนรู้ และความสามารถของเด็กเป็นรายบุคคล เน้นให้เด็กๆเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิด

ถือเป็นอีกแฟรนไชส์ที่คิดนอกกรอบ สอนให้เด็กรู้จักปฏิบัติควบคู่กับการใช้ทฤษฏี อันเป็นประโยชน์ในสังคมยุคปัจจุบันที่คนเก่งคือคนที่ทำงานเป็นไม่ใช่แค่คนที่มีความรู้อย่างเดียวเท่านั้น นอกจากนี้กักเคน คลาสรูมยังเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี มีสาขาในประเทศกว่า 27 แห่ง คนที่สนใจลงทุนสามารถปรึกษากับทางบริษัทได้โดยตรง

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/3fPx89D
โทร.02-6623000 ต่อ 4422


10.เอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ ม.มหิดลติวเตอร์

27

ในยุค Newnormal การเรียการสอนแบบออนไลน์เป็นที่พูดถึงมากที่สุด และก็เป็นเอ็มยูติวเตอร์ โดยทีมงานพี่ ม.มหิดลติวเตอร์ ที่ดูจะพัฒนาการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการศึกษาในช่วงครึ่งปีหลังนี้ โดยทีมงานได้พัฒนาการสอนโดยบันทึกการสอนสด อัดลงเป็นไฟล์ พร้อมตัดต่อและเพิ่มภาพกราฟฟิค ที่เข้าใจง่าย มีครบทุกคอร์สเรียนที่ต้องการ ครบทุกวิชาและทุกระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 – ม.6 เรียนได้ครบ ทุกช่วงตลอดปี ทั้ง SUMMER / เทอม1 / ปิดเทอม ต.ค. และเทอม 2 รวมหลักสูตรสอนสดและ วีดิโออย่างน้อย 5,971 ชม. โดยทีมผู้สอนที่เต็มไปด้วยความรู้และคุณภาพ

นับเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์คุณาภาพที่การันตีด้วยรางวัลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ งบในการลงทุนสำหรับคนสนใจ 299,000 – 799,000 บาท มีหลายแพคเกจลงทุนให้เลือกตามต้องการโดยผู้ลงทุนจะได้รับระบบการจัดการเรียนการสอนต่างๆ เช่น ระบบฐานข้อมูลนักเรียน ระบบจัดการสมัครเรียน ระบบบันทึกคะแนนสอบ ระบบการจัดการไฟต์สื่อการสอน เป็นต้น

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/3j6hE2Z
โทร.086-9070061, 02-8893400 ต่อ 109


11.อายเลเวล สถาบันเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

26

อายเลเวลแบรนด์การศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษหลักสูตรจากเกาหลีใต้ เปิดสอนตั้งแต่เตรียมอนุบาล ระดับชั้นอนุบาล1- มัธยมศึกษาตอนปลาย เน้นการคิดแบบตรรกะโดยใช้รูปภาพเป็นสื่อ เพื่อพัฒนาสมองซีกซ้ายและขวา พัฒนาศักยภาพนักเรียน 5 ด้านได้แก่ ความรู้ ความชำนาญ ความคิดวิเคราะห์ ทัศนคติที่ดี และกิจกรรมกล้าแสดงออก ถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ระดับโลกที่มีสาขากว่า 1,300 แห่งใน 22 ประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีสาขารวมกว่า 16 แห่ง

ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 150,000 บาท โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิในหลักสูตร เครื่องหมายการค้า การจัดอบรมบุคลากร สอนเทคนิคการทำธุรกิจ สื่อการเรียนการสอนต่างๆ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และการพัฒนาหลักสูตรใหม่ๆให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/398F8Qu
โทร.095-5947598, 02-9349911, 02-9349912


12.บ้านรักภาษา

25

บ้านรักภาษาเน้นการสอนแนวบูรณาการ ให้เด็กมีความรู้และใช้ภาษาจีน-อังกฤษในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว ตาม สโลแกนของโรงเรียน “เรียนสนุก ได้ความรู้ ต้องบ้านรักภาษา”เน้นย้ำสไตล์การเรียนรู้ในรูปแบบ Learning by Doing กล่าวคือ การที่นักเรียนจะเรียนได้ดี เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถฟัง พูดและใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนต้องเรียนรู้ภาษาประกอบกับการทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ ก่อตั้งมานานกว่า 18 ปี ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 32 แห่ง

ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 350,000 บาท มีการลงทุน 2 รูปแบบคือแฟรนไชส์เต็มรูปแบบ ( 3 หลักสูตร จีน +อังกฤษ+ ไทยสำหรับต่างชาติ) และแฟรนไชส์หลักสูตรเดียว โดยผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิทางการค้า การส่งเสริมด้านการตลาด การสนับสนุนด้านอุปกรณ์และสื่อการสอน การจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน การอบรมพัฒนาบุคลากร เป็นต้น

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/30kJwI4
โทร.083-0094999, 063-5855599, 02-9852887


13.โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมธ

24

โรบอทชายด์แอนด์สมาร์ทเวดิกแมธ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ผ่านหุ่นยนต์สมองกลที่ถือเป็นการฝึกทางด้านคณิตศาสตร์ให้เก่งควบคู่กันไปด้วย หลักสูตรของโรบอทชายด์ จึงเน้นให้ผู้เรียนได้คิด ค้นคว้า วิเคราะห์ และทดลอง นำความรู้มาแก้ไขโจทย์ปัญหา และนำไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานที่ผนวกเอาความรู้ทุกอย่างไปประยุกต์ใช้ได้อย่างชาญฉลาด

พร้อมกันนี้โรบอทชายด์ยังได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ เพื่อจะได้นำความรู้ที่เรียนไปฝึกใช้ในสถานการณ์จริง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาทั้ง IQ และEQ เพื่อการก้าวสู่ความเป็นบุคคลคุณภาพที่ดียิ่งๆขึ้นไปค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 250,000 บาท ปัจจุบันมีสาขาทั่วประเทศกว่า 50 แห่ง

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/3jbCYUy
โทร.089-6683571, 02-5676069


14.อิงลิช คอนเนอร์

23

อิงลิช คอนเนอร์เป็นแฟรนไชส์สอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กอนุบาลถึงระดับมัธยม มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องมีการขยายสาขาทั่วประเทศรวมกว่า 127 แห่ง รวมถึงมีการพัฒาหลักสูตร เนื้อหา เทคนิคการสอนให้สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 250,000 บาท โดยผู้สนใจลงทุนต้องมีทำเลมานำเสนอและทีมงานจะวิเคราะห์ทำเลให้ และทางแฟรนไชส์จะสนับสนุนในการจัดหาบุคลการ พร้อมอบรมเจ้าหน้าและทีมงานก่อนเปิดกิจการ รวมถึงให้อุกรณ์ที่สำคัญและสื่อการสอนที่ใช้ในการเรียนการสอน พร้อมระบบบริหารจัดการต่างๆ ในยุคที่คนส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาทักษะด้านภาษาอิงลิชคอนเนอร์ถือว่าเป็นแฟรนไชส์ที่น่าสนใจลงทุนอย่างยิ่ง

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/3jbyj59
โทร.062-4635156, 082-9176543


15.คิงคลาสอะคาเดมี่

22

เป็นสถาบันพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ซึ่งนำเข้าหลักสูตรทั้งหมดจากประเทศเกาหลีใต้ ได้แก่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ทุกหลักสูตร มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการคิด ทักษะการแก้ปัญหา จุดประกายความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อัจฉริยภาพของเด็กไทย ก่อตั้งมานานกว่า 27 ปี

ปัจจุบันมีสาขากว่า 80 แห่งทั่วประเทศ และมีกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้กับสถาบันและนักเรียนตลอดทั้งปี เพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าเพื่อท่านผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 300,000 บาท

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/30kJOyE
โทร.086-3359376, 02-7473800


16.สถาบันกวดวิชา ไฮ-สปีด แมธ เซ็นเตอร์

21

เป็นสถาบันกวดวิชาที่ เปิดสอน ครบทุกวิชา ทุกระดับชั้นได้รับการโหวตจากสื่อต่างๆให้เป็นกวดวิชาอันดับ 1 ของประเทศ 7 ปีซ้อน และเป็นที่เดียวที่มีระบบ Maths.On-Demand โดยใช้ระบบ CLOUD SERVER NETWORK ที่ทันสมัยที่สุด DVD อัดชัดเจน เข้าใจง่าย

ด้วยประสบการณ์การสอนมามากว่า 30 ปี เหมือนเรียนสดทุกประการ สอนดีเป็นระบบ สอนเป็นขั้นเป็นตอน สอนละเอียดมาก ที่สำคัญสอนเข้าใจง่าย สนุก ไม่น่าเบื่อ เปิดสอนครบทุกวิชาตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับโอลิมปิก มากกว่า 500 หลักสูตร ถือเป็นอีกหนึ่งแฟรนไชส์ที่พร้อมก้าวสู่ยุคNew normal ได้ทันที ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 350,000 บาท

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/2WswmHA
โทร.089-1195013, 02-7310147


17.คุมอง

20

ระบบการเรียนคุมอง มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนไปยังจุดสูงสุดโดยไม่จำกัดอยู่ที่อายุหรือชั้นเรียนในโรงเรียน โดยมีลักษณะการเรียนแบบเฉพาะตัว นักเรียนแต่ละคนได้เรียนในระดับที่พอเหมาะพอดีกับความสามารถ ผ่านแบบฝึกหัดที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ถือเป็นแฟรนไชส์เก่าแก่ที่ก่อตั้งมานานกว่า 66 ปี แพร่หลายกว่า 49 ประเทศทั่วโลก มีนักเรียนรวมทั่วโลกกว่า 4 ล้านคน ในประเทศไทยเปิดสอน 3 วิชาได้แก่คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีสาขาในประเทศไทย 484 แห่ง ค่าแฟรนไชส์ในการลงทุน 700,000 บาท พร้อมกันนี้ยังมีการพัฒนารูปปแบบการสอน ที่พร้อมก้าวสู่ยุคใหม่ได้

สนใจลงทุนแฟรนไชส์ คลิ๊ก https://bit.ly/2ZyxJXo
โทร.02-6266599

เรื่องของการศึกษามีความสำคัญในระดับประเทศ การที่เยาวชนหรือเด็กรุ่นใหม่มีความรู้มากก็เท่ากับมีโอกาสในการพัฒนาประเทศได้มากขึ้น อย่างไรก็ดีแวดวงการศึกษาไม่ใช่ธุรกิจที่เราจะมุ่งเน้นแค่เรื่องผลกำไรอย่างเดียว คนที่จะเข้ามาในธุรกิจนี้ต้องมีใจรักในการศึกษา อยากพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ ซึ่งการที่ดำเนินธุรกิจอย่างจริงจัง จริงใจ จะเป็นมาตรฐานสำคัญที่ทำให้การลงทุนนั้นประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้น


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/3corFV2
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ่านบทความเพิ่มเติม https://bit.ly/2CXNlKY

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด