รวมวิธีมีเงินใช้ด้วย “รถตู้ 1 คัน”

ในบรรดายานพาหนะทั้งหลาย รถตู้ถือว่าเป็นรถในฝันของใครหลายคน จุดเด่นของรถตู้คือสะดวกสบาย เหมาะกับใช้เดินทางไกล แต่ความสะดวกสบายนี้ก็ต้องแลกมาด้วยราคาที่ค่อนข้างสูง และที่เห็นคนออกรถตู้ส่วนใหญ่มักมีแผนที่จะนำมาสร้างรายได้ในแบบต่างๆ

www.ThaiSMEsCenter.com คิดว่าใครที่มีรถตู้ของตัวเอง หรือกำลังคิดจะซื้อรถตู้สัก 1 คันไว้หารายได้ ควรรู้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับรถตู้ก่อนว่าเป็นอย่างไร และจะมีวิธีหาเงินแบบไหนได้บ้าง

ค่าใช้จ่ายที่มาพร้อม “รถตู้”

รถตู้ 1 คัน

ภาพจาก https://bit.ly/35F6394

ถ้าเริ่มต้นลงทุนจากรถตู้ป้ายแดงมือหนึ่ง ราคารถประมาณ อยู่ที่ 1,200,000 บาท ขึ้นอยู่กับรุ่น และยี่ห้อ อัตราในการผ่อนชำระต่อเดือนก็ขึ้นอยู่กับการวางเงินดาวน์ โดยเฉลี่ยราคาผ่อนต่อเดือนประมาณ 9,000 – 10,000 บาท หรือถ้าจะเลือกเป็นรถตู้มือสอง ราคาก็ขึ้นอยู่กับรุ่น ยี่ห้อและปีที่ผลิต รวมถึงอายุการใช้งาน เบ็ดเสร็จเฉพาะตัวรถตู้อย่างเดียวไม่ว่าจะเริ่มต้นจากมือหนึ่งหรือมือสองก็ต้องมีเงินสดสำหรับเงินดาวน์ไม่ต่ำกว่า 50,000 -300,000 บาท (ขึ้นอยู่กับการเลือกยี่ห้อ รุ่น รถ อายุการใช้งาน)

นอกจากนี้ต้องคิดเรื่องของภาษีซึ่งรถตู้มีอัตราการจ่ายภาษีที่สูงกว่ารถยนต์ทั่วไปและสูงกว่ารถกระบะ เพราะเป็นการคำนวณแบบรถยนต์ส่วนบุคคลเกิน 7 ที่นั่ง ยังไม่นับรวมเรื่องป้ายทะเบียนหากต้องการนำไปวิ่งรับจ้างต้องเปลี่ยนจากป้ายขาวเป็นป้ายเหลือง

ซึ่งก็จะมีเรตอัตราการเสียภาษีที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงค่าประกัน พรบ. และค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมงานรถตู้ในรูปแบบต่างๆ เท่ากับว่าหากคิดจะวิ่งงานรถตู้ ก็ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเกินกว่า 15,000 – 20,000 บาทขึ้นไปถึงจะพอถัวเฉลี่ยเป็นค่าผ่อนรถ ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษา แต่ถ้าหากลงทุนด้วยการซื้อเงินสด ก็จะทำให้เราเบาค่าใช้จ่ายในส่วนนี้และสามารถนำรถตู้มาใช้หารายได้เสริมที่อิสระมากยิ่งขึ้นด้วย

วิธีสร้างรายได้จาก “รถตู้”

1.รับส่งพนักงาน

34

ภาพจาก https://bit.ly/3x6xPqw

คล้ายกับการรับส่งนักเรียนแต่เปลี่ยนเป็นพนักงานโดยเฉพาะพนักงานบริษัทต่างๆ หรือจะเข้าร่วมกับรถตู้ในท่าอากาศยานสำหรับรับผู้โดยสารต่างชาติ ก็เป็นอีกทางเลือกน่าสนใจแต่ใช่ว่าใครจะเข้าไปเลยก็ได้จำเป็นต้องหาช่องทางในการเข้าถึง ซึ่งก็อาจมีข้อกำหนดที่ต้องให้เราปฏิบัติตามแต่หากเข้าร่วมได้ก็จะมีรายได้ดีทีเดียว

2.รถตู้นำเที่ยว

33

ภาพจาก https://bit.ly/3j6NQnW

เป็นการใช้รถตู้พาคนที่สนใจไปเที่ยวตามที่ต่างๆ ตามแต่จะเหมา ส่วนใหญ่คิดค่าเช่าเป็นรายวันราคาตั้งแต่ 1,500 -2,000 ต่อวัน ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน โดยราคานี้ไม่รวมค่าน้ำมันในการเดินทาง โดยส่วนใหญ่รถตู้นำเที่ยวลูกค้าจะเลือกรถตู้ที่ไว้ใจได้มีประวัติการขับรถดี และบริการลูกค้าดี ซึ่งเราสามารถฝากแปะโพสต์ในอินเทอร์เนต หรือเข้าร่วมกับก๊วนรถตู้ที่เรารู้จักที่ส่วนใหญ่จะมีการช่วยเหลือในลักษณะน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า มีการโยนงานให้กันในกรณีที่รับงานไม่ทันก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสร้างรายได้ที่ดี

3.วินรถตู้

32

ภาพจาก https://bit.ly/3uUBfKf

เป็นรถตู้ที่เราเห็นตามหน้าห้างสรรพสินค้าที่จะมีวินรถตู้วิ่งไปตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯและวิ่งออกต่างจังหวัด การเข้าร่วมกับวินรถตู้เหล่านี้เราก็ต้องติดต่อเจ้าของวินซึ่งอาจมีข้อกำหนด มีค่าใช้จ่าย และมีกฏระเบียบในการปฏิบัติต่างๆ ข้อดีของการเข้าร่วมวินรถตู้คือทำให้เรามีเพื่อนในแวดวงรถตู้มากขึ้น และได้รู้จักผู้โดยสารมากขึ้น ซึ่งถ้าเราบริการดี ขับรถดีก็อาจมีคนประทับใจและเรียกใช้บริการงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่การวิ่งวินรถตู้ในอนาคตได้

4.รถตู้รับส่งนักเรียน

31

ภาพจาก https://bit.ly/36R5x8K

รถรับส่งนักเรียนมีกฎระเบียบที่ไม่ใช่ใครจะเข้าร่วมได้ทุกคน โดยรถตู้ทุกคันต้องผ่านการรับรองจากโรงเรียนหรือสถานศึกษาด้วย โดยต้องนำรถเข้าตรวจสภาพ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่โรงเรียนหรือสถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ โดยจะได้รับอนุญาตครั้งละ 1 ภาคการศึกษาเท่านั้น

นอกจากนี้ ผู้ขับรถรับส่งนักเรียนต้องได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ หรือเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ซึ่งต้องไม่เคยมีประวัติเสียหายอันเกิดจากการขับรถมาก่อน รวมถึงต้องมีผู้ควบคุมดูแลนักเรียนประจำรถ ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ประจำอยู่ในรถตลอดเวลาที่ใช้รับส่งนักเรียนด้วย

5.รถตู้ให้เช่า

30

ภาพจาก https://bit.ly/3NLlDBl

การลงทุนทำธุรกิจให้เช่ารถตู้ต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากรถตู้รุ่นใหม่จะมีราคาแพงเช่น รถตู้ Toyota Hiace Commuter หลังคาสูงหากซื้อเงินสดราคาประมาณ 1.5 ล้านบาท ซึ่งอย่างน้อยต้องใช้ 2 คัน เป็นเงินลงทุนประมาณ 3,000,000 บาท แต่ถ้าซื้อเงินผ่อนต้องวางเงินดาวน์ประมาณ 10 – 20% หรือประมาณ 150,000 – 300,000 บาท/คัน

ซึ่งลักษณะการให้บริการให้เช่ารถตู้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบชั่วคราวระยะสั้นๆ เป็นการให้เช่าที่ให้สิทธิลูกค้าเลือกที่จะใช้บริการเป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน รถตู้ที่ให้เช่าอาจมีหลายรุ่น หลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า

พร้อมทั้งให้บริการคนขับหรือลูกค้าเลือกขับเองก็ได้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะเติมน้ำมันรถให้เต็มถังตอนส่งรถไปให้ลูกค้า และเมื่อลูกค้านำรถกลับมาคืนก็ต้องเติมน้ำมันเต็มถังเช่นกัน

การสร้างรายได้จากรถตู้อีก 1 วิธีคือการเปลี่ยนรถตู้เป็นFoodTruck ส่วนใหญ่จะให้รถตู้มือสองมาดัดแปลงสำหรับการเปิดร้านขายเครื่องดื่ม อาหาร โดยมีช่างผู้ชำนาญงานที่รับจ้างดัดแปลงรถตู้ให้เป็น FoodTruck ตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งก็ต้องใช้เงินทุนในเบื้องต้นพอสมควร ขึ้นอยู่กับรูปแบบในการดัดแปลงเป็นสำคัญด้วย


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3K56CYN

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด