มารู้จัก Multi-Unit Franchise!

ปัจจุบันรูปแบบของร้านสาขาในระบบแฟรนไชส์มีหลายแบบ แต่ถ้ามองในภาพการทำสัญญาผูกพันกัน ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซีนั้น โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปที่เป็นระบบแฟรนไชส์เดี่ยว คือ มีสัญญาเปิดสาขาร้านเดี่ยวต่อหนึ่งแฟรนไชส์ซี หรือเรียกว่า Single Unit หรือร้านค้าเดี่ยว

แต่ถ้าเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ ก็มักจะเป็นแฟรนไชส์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง ที่เรียกว่า Single concept ทั้ง 2 เรื่องนั้นเป็นจุดกำเนิดของการสร้างระบบธุรกิจแฟรนไชส์มาอย่างต่อเนื่องจนมาถึงทุกวันนี้

แต่ในเมื่อสังคมและการตลาดเปลี่ยนไป ยุคใหม่ที่เกิดขึ้นเริ่มมีการดึงกลยุทธ์ต่างๆ เข้ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด จึงทำให้แฟรนไชส์ซอร์ต้องมีการสร้างตรายี่ห้อหรือธุรกิจร่วมขึ้นมา กลายเป็นหนึ่งบริษัทมี 2 ธุรกิจ 2 ยี่ห้อ เพื่อให้ช่วยเหลือด้านการขยายตลาด จัดการพื้นที่ให้ได้ดีขึ้น สามารถสร้างร้านสาขาในธุรกิจใหม่บนธุรกิจเดิมที่มี

อาจจะช่วยเรื่องการประหยัดค่าใช้จ่ายที่เริ่มมีจำนวนมากขึ้น หรือแม้กระทั่งการเข้าไปในพื้นที่ของธุรกิจคู่แข่งด้วยตราสินค้าหรือธุรกิจใหม่ เพราะตรายี่ห้อเดิมอาจจะไม่สามารถเข้าไปได้ ทำให้ไม่เสียโอกาสในการสร้างตลาดในอนาคตด้วย

ถ้าการขยายตัวธุรกิจใหม่ให้แฟรนไชส์ซีที่มีประสบการณ์ย่อมง่ายกว่ากัน ที่จะสร้างกับตลาดใหม่คนใหม่ที่ยังไม่เข้าใจระบบแฟรนไชส์ และการบริหารงานรูปแบบสาขานี้ แนวคิดที่จะมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่ขายพ่วงไปด้วยกันจึงเกิดขึ้นต่อเนื่อง

มารู้จัก

ส่วนตัวแฟรนไชส์ซีที่ลงทุนการสร้างธุรกิจที่มีรูปแบบการบริหารคงที่ เป็นแฟรนไชส์ในรูปแบบแฟรนไชส์ธุรกิจ Business format Franchise ที่ทำให้นักลงทุนไม่จำเป็นต้องลงมือทำเองทั้งหมด แต่เป็นการบริหารโดยใช้ทีมงานที่มีการควบคุมใกล้ชิดได้ ดังนั้น การที่จะสร้างสาขาในหลายสาขาขึ้นมาสำหรับแฟรนไชส์ซีหนึ่งคน ย่อมเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และได้ประโยชน์กับทุกๆ ฝ่ายด้วย

แฟรนไชส์ที่มีรูปแบบการเปิดหลายสาขา จะเรียกว่า Multi Unit จึงเริ่มมีให้เห็นมากขึ้นและนักลงทุนที่มีทุนหนา ย่อมไม่พลาดโอกาส เพราะหากสามารถสร้างสาขาใดสาขาหนึ่งสำเร็จขึ้นมาได้ การมีอีกหลายสาขาต่อมาย่อมไม่ยากเกินไป และสร้างความคุ้มค่าให้กับตัวเอง ในการลงทุนธุรกิจด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาเต็มตัวด้วย

แฟรนไชส์ซีที่เป็นธุรกิจอาหารนั้น จึงนิยมการสร้างร้านหลายร้านมากที่สุด เมื่อเทียบกับธุรกิจประเภทอื่น และมักจะมีสาขาระหว่าง 2-5 สาขามากที่สุด ธุรกิจที่มักกระตุ้นให้สร้างร้านหลายสาขาเริ่มมีมากขึ้น ได้แก่ ความงาม การศึกษา ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเด็ก หรือ พวกร้านสุขภาพ เพราะธุรกิจประเภทดังกล่าวนั้น มีความพร้อมของตัวผู้ลงทุน

และธรรมชาติของการทำธุรกิจ เหมาะสำหรับช่วยให้การมีเจ้าของแฟรนไชส์ซี แต่มีหลายสาขาเป็นไปได้ การบริหารทีมงาน การใช้ทรัพยากรร่วมบางอย่าง ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในวงจรของแฟรนไชส์ซีได้ด้วย

12

การสร้างระบบแฟรนไชส์หลายสาขานี้ ให้ประโยชน์กับแฟรนไชส์ซอร์อย่างมาก เพราะเท่ากับช่วยเร่งธุรกิจให้เติบโตได้เร็วขึ้น แฟรนไชส์ซีหลายสาขาจะเข้าใจพื้นที่ตลาดของตนเองได้ดีกว่าอยู่แล้ว
การปรับสภาพการบริหารให้แฟรนไชส์ซีเข้าใจวิธีการบริหารนั้นก็ทำได้ง่ายกว่า แฟรนไชส์ซีที่มีความสามารถในการขยายเครือข่ายของตัวเองได้นั้นต้องเก่งพอตัว และเมื่อลงมือทำแล้วสำเร็จ ก็จะเดินได้อย่างหมดความพะวงได้เลย

ยกตัวอย่างธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบ Multi Unit ที่เราเห็นในเมืองไทย เช่น คริสปี้ครีม (อุษณีย์ มหากิจศิริ), มิสเตอร์ โดนัท (CRG), แมคโดนัลด์ ส่วน 7-Eleven ไม่เป็น Multi Unit เพราะซีพีออลล์ซื้อแฟรนไชส์มา แล้วขายแฟรนไชส์ต่อ

Multi-Unit Franchise คือ การลงทุนในแฟรนไชส์ที่อนุญาตให้ซื้อแฟรนไชส์ มาเปิดสาขามากกว่า 1 สาขา การลงทุนแบบนี้จะมีข้อดียังไง ควรลงทุนใน Multi-Unit Franchise ไหม ตามมาหาคำตอบได้กับ www.ThaiSMEsCenter.com กันเลย

การลงทุนแฟรนไชส์ในปัจจุบันส่วนใหญ่มักลงทุนในแฟรนไชส์ Single Unit Franchise หรือหมายถึงแฟรนไชส์ที่ให้สิทธิในการซื้อแฟรนไชส์มาขายได้เพียงสาขาเดียว แต่ก็มีหลายคนที่สนใจลงทุนในแบบ Multi-Unit Franchise อยู่ไม่น้อย เพราะมีข้อดีคือ

1. มีความมั่นคง

13

การมีมากกว่า 1 สาขาให้บริหารจะทำให้คุณเห็นการเติบโตของรายได้อย่างมั่นคง รวมทั้งแฟรนไชส์ Multi-Unit มักมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่า

2. พัฒนาสายสัมพันธ์ให้แข็งแกร่ง

16

ถ้ามีผู้ซื้อแฟรนไชส์ Multi-Unit เปิดสาขามากกว่า 1 สาขา ในท้องถิ่นหนึ่ง ผู้ขายแฟรนไชส์ก็จะต้องลงมาช่วยดูแลและให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหา ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อแฟรนไชส์กับผู้ขายแฟรนไชส์ก็จะแข็งแรงยิ่งขึ้น

3. ความเสี่ยงน้อย

14

ขึ้นชื่อว่าแฟรนไชส์ยังไงก็เป็นธุรกิจที่มีโมเดลมาให้ทำตามอยู่แล้ว ดังนั้นแฟรนไชส์ Multi-Unit ก็เช่นกัน ผู้ซื้อแฟรนไชส์เพียงแค่ต้องทำซ้ำๆ ให้เหมือนกันในแต่ละสาขา ถ้าเกิดปัญหากับสาขาแรก พอเปิดสาขาสองเราก็จะรู้ปัญหาก่อน ทำให้ความเสี่ยงของแฟรนไชส์ Multi-Unit จะน้อยกว่า แฟรนไชส์ Single Unit Franchise

4. ได้รับผลตอบแทนการลงทุนแน่นอน

15

การเปิดแฟรนไชส์ Multi-Unit จะทำใหธนาคารมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับผลตอบแทนมาแน่นอน เนื่องจากการเปิดหลายสาขาทำให้มีทางเข้าของรายได้หลายทาง ถ้าคุณไปขอกู้กับธนาคารเพื่อนำเงินมาเปิดแฟรนไชส์ Multi-Unit ธนาคารจะอนุมัติได้ง่ายกว่าแฟรนไชส์ Single Unit Franchise

5. ภาพรวมการเติบโตที่ดีขึ้น

17

การเปิดแฟรนไชส์ Multi-Unit ยิ่งเปิดหลายสาขาเท่าไร คุณก็ต้องดูแลและจัดการคนมากขึ้น นั้นจะทำให้คุณมีทักษะที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ถ้าคุณมีทักษะการจัดการแฟรนไชส์หลายสาขาได้ดีอยู่แล้ว ก็ยิ่งเป็นการเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ด้วย

จบไปแล้วกับข้อดีของการเปิด Multi-Unit Franchise อาจจะใช้ทุนมากหน่อยในการซื้อแฟรนไชส์มาเปิดหลายสาขา แต่ก็เป็นเครื่องรับรองได้ว่าคุณเองก็จะได้รายรับมาจากหลายทางเช่นเดียวกัน ตัวอย่าง Multi-Unit Franchise ในไทยที่เห็นได้ชัดเลยเช่น McDonald’s, Hachiban Ramen, MISTER DONUT เป็นต้น

หากคุณสนใจที่จะซื้อแฟรนไชส์เรามีรวบรวมไว้ให้ คลิก! bit.ly/2Jatqq2
อ่านบทความอื่นๆ จากไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ bit.ly/2AywOvr
เลือกซื้อแฟรนไชส์ไทยขายดี ทำธุรกิจ bit.ly/2Jatqq2

ที่มา: bit.ly/2MvRGVX , bit.ly/2M6UKvt

 

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3pr0WgQ

01565898888

ท่านใดสนใจอยากให้สร้างระบบแฟรนไชส์ แจ้งความประสงค์ได้ที่
โทร : 02-1019187, Line : @thaifranchise

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต