พีแอนด์จี ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ฉลองความสำเร็จ “10,000 ล้านลิตรในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” พร้อมกันทั่วโลก

4 พฤษภาคม 2559, กรุงเทพ – บริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด หรือ พีแอนด์จี ประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ร่วมฉลองปีแห่งความสำเร็จในการส่งมอบน้ำดื่มสะอาดเป็นจำนวน “10,000 ล้านลิตรในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” พร้อมกันทั่วโลก 

“โครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” หรือ “P&GChildren’s Safe Drinking Water”เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคมระดับโลกของพีแอนด์จี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย โดยใช้เทคโนโลยีผงบำบัดน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี หรือ P&G Purifier of Water โดยโครงการดังกล่าวเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2547 ผ่านองค์กรสาธารณกุศลกว่า 150 องค์กร ใน 75 ประเทศ

พีแอนด์จี

สำหรับประเทศไทย พีแอนด์จีประเทศไทยได้จับมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการในประเทศไทยเมื่อปี 2554 สานต่อโครงการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5เพื่อที่จะแจกจ่าย “ผงบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จี” สำหรับการช่วยเหลือผู้ประสบภัย หรือสำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่อาจเข้าถึงน้ำสำหรับการบริโภคที่ได้มาตรฐานเช่น ในป่า เขตภูเขา หรือชายแดน เพราะพีแอนด์จีเชื่อมั่นเสมอว่า การได้บริโภคน้ำที่สะอาดปลอดภัย นั้นจะช่วยเปลี่ยนชีวิตนับล้านให้มีสุขภาพแข็งแรง เมื่อไม่เจ็บป่วย เด็กเยาวชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีต่อไป ประชาชนทำงานมีรายได้จุนเจือ ยกระดับคุณภาพชีวิตในครอบครัวอีกด้วย
ในปี 2559 นี้ ถือว่าเป็นปีพิเศษที่โครงการ “น้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” ได้ทำการแจกจ่ายน้ำสะอาดไปกว่า 10,000 ล้านลิตรแล้วทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยนับว่าเป็นหนึ่งใน 20 ประเทศ ที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมฉลองความสำเร็จ“10,000 ล้านลิตรในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” พร้อมกันทั่วโลก

11

โดยกิจกรรมฉลองความสำเร็จนี้จัดขึ้น ณ มูลนิธิบ้านอุ่นรัก อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านน้ำดื่มปลอดภัย โดยมี รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และ คุณกรรณิการ์ จรัสอุไรสินผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นเกียรติในการฉลองความสำเร็จ รวมทั้งได้มอบผงบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จี และสาธิตวิธีการใช้ผงบำบัดน้ำดื่มดังกล่าว เพื่อส่งต่อน้ำดื่มสะอาดไปยังประชาชนในอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้านกระเหรี่ยง มอญ อยู่ห่างไกลในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร และพื้นที่บริเวณชายแดนระหว่างประเทศไทย-ประเทศพม่า รวมทั้งชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากคุณภูริกูลกฤษฏ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูลย์ (แอมป์ เดอะสตาร์ 7) และ คุณกรภัทร์ เกิดพันธุ์ (นนน)มาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการ และสาธิตการทำน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จีในครั้งนี้ด้วย

12

นายราอูล ฟอลคอน กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทย พม่าและลาวกล่าวว่า“พีแอนด์จี รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหาการเข้าถึงน้ำดื่มบริโภคที่สะอาด ซึ่งการมีสุขภาพอนามัยที่ดีนั้นเป็นพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งสำหรับภูมิภาคในความดูแล เราได้กระจายน้ำสะอาดให้แก่ผู้ที่มีความต้องการไปแล้วกว่า 30 ล้านลิตร ซึ่งต้องขอขอบคุณมายังมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย องค์กรเครือข่าย จากภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการส่งมอบน้ำดื่มในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จีไปยังผู้ประสบภัยและประชาชนที่ขาดแคลน”

13

จากการค้นคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ของพีแอนด์จี ร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ได้ทำการวิจัยและพัฒนามาเป็นนวัตกรรม “ผงบำบัดน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จี” หรือ P&G Purifier of Water ซึ่งมีจุดเด่นคือ 1 ซอง (4 กรัม) สามารถบำบัดน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติจำนวน 10 ลิตร โดยจะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส แยกกำจัดปรสิตและสิ่งเจือปนในน้ำ ให้สะอาดตามมาตรฐานน้ำดื่มปลอดภัยขององค์กรอนามัยโลก โดยใช้เวลาเพียง 30 นาที เหมาะสำหรับนำไปใช้ในกรณีฉุกเฉินในพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม แผ่นดินไหว ภัยแล้ง หรือแม้แต่ยามปกติในพื้นที่ที่ห่างไกล ที่มักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มบริโภคอีกทั้งช่วยลดภาระในการขนส่งน้ำดื่มปบรรจุขวดที่มีน้ำหนักมากพร้อมทั้งให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องสุขอนามัยไปพร้อมกัน

14

รศ. ดร. นพ. พิชิต สุวรรณประกรรองประธานมูลนิธิเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของพีแอนด์จีในครั้งนี้ ที่ได้แสดงถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังต่อพันธสัญญาที่ต้องการช่วยเหลือและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก ผ่านนวัตกรรมของพีแอนด์จี มาตลอดต่อเนื่องกว่า 10 ปี ซึ่งโครงการนี้นับว่าสร้างคุณประโยชน์มากไม่เพียงแต่ประชาชนจะมีน้ำดื่มไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน แต่สามารถช่วยส่งเสริมงานด้านสุขอนามัยในชุมชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ลดการเจ็บป่วย สามารถทำงานหารายได้ และดำรงชีวิตได้อย่างปกติ ต้องขอขอขอบคุณในโครงการที่ดีและความร่วมมือที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง”

15

คุณกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล ประเทศไทย พม่าและลาว กล่าวว่า “ในประเทศไทยเราได้ร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ดำเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5แล้ว ซึ่งเราตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าถึงน้ำดื่มที่สะอาดและปลอดภัย หนึ่งในเป้าหมายใหม่ขององค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals ซึ่งครั้งนี้ ขอขอบคุณมูลนิธิบ้านอุ่นรัก อีกหนึ่งองค์กรเครือช่าย ที่มีทีมอาสาสมัครที่จะสื่อสารเป็นภาษาท้องถิ่นสาธิตการใช้ผงบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จีได้อย่างถูกวิธี พร้อมกับให้ความรู้ด้านสุขอนามัยทีดีให้กับชาวบ้าน ซึ่งมีทั้งชาวไทย ชาวมอญ และกระเหรี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันโรคติดต่อที่มาจากน้ำดื่มที่ไม่สะอาดในช่วงฤดูร้อน จึงถือโอกาสนี้ มอบผงบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จี และจัดกิจกรรมร่วมฉลองความสำเร็จในการส่งมอบน้ำดื่ม 10,000 ลิตรในโครงการน้ำดื่มปลอดภัยพีแอนด์จีพร้อมกันทั่วโลกที่นี่”

16

คุณประกอบ น้ำแก้ว หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5.1.9 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ผงพีแอนด์จีสามารถช่วยลดภาระ และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ เรื่องการขนส่งน้ำ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เดินทางยากลำบากได้เป็นอย่างดี มีประโยชน์มากครับสำหรับชาวบ้านที่นี่ ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในป่า บริเวณชายแดน และมักพบปัญหาด้านสุขภาพ โรคติดต่อ เช่น โรคมาเลเรีย โรคนิ่ว โรคท้องร่วง เป็นต้น ซึ่งผงพีแอนด์จีนี้ทำให้พวกเขาได้มีคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีขึ้น มีน้ำดื่มบริโภคที่สะอาด มีสุขอนามัยที่ดีลดการเจ็บป่วย ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอยากให้พีแอนด์จีมีโครงการดีๆเช่นนี้ตลอดไป”

19

นางสาวสุนิทรา มงคลวัฒน์ ตัวแทนยุวอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) จากมูลนิธิบ้านอุ่นรัก ได้กล่าวถึงโครงการนี้ว่า “ประทับใจกับผงพีแอนด์จี ที่ช่วยให้คนในหมู่บ้านของหนูที่อยู่ป่า ห่างไกล ได้มีน้ำสะอาดปลอดภัย ดื่มได้ทุกวัน ด้วยวิธีง่ายๆ ทำเองได้ค่ะ”

กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากดาราศิลปิน คุณภูริกูลกฤษฏ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูลย์ (แอมป์ เดอะสตาร์ 7) และ คุณกรภัทร์ เกิดพันธุ์ (นนน) ร่วมฉลองความสำเร็จในโครงการและสาธิตการทำน้ำดื่มปอลดภัยพีแอนด์จีในครั้งนี้ด้วย
“รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆเช่นนี้และยังได้มาร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านที่นี่ ประทับใจกับเทคโนโลยีบำบัดน้ำดื่มพีแอนด์จี ที่สามารถทำน้ำดื่มสะอาดจากแหล่งน้ำธรรมชาติไว้ใช้เองได้ ทำให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรของน้ำมากขึ้นครับ”

18

คุณภูริกูลกฤษฎ์ ชูศักดิ์สกุลวิบูลย์ กล่าว“โครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆครับ อีกทั้งยังได้เข้าถึงผู้ที่ประสบปัญหาแบบตรงจุดอย่างแท้จริง เพราะเราได้ลงมาลงพื้นที่จริงๆ ได้เห็นปัญหาที่แท้จริงที่ชาวบ้านได้พบเจอกัน ทำให้เราได้เข้าใจความต้องการของคนในพื้นที่มากขึ้น อีกทั้งยังได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านที่มีความน่าสนใจอย่างมากอีกด้วยครับ” คุณกรภัทร์ เกิดพันธุ์ กล่าวปิดท้าย

ทั้งนี้เป้าหมายต่อไปของพีแอนด์จีนั่นก็คือการส่งมอบน้ำสะอาด กระจายแก่พื้นที่ที่ยังขาดแคลน แลประสบภัยที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยตั้งเป้าหมายที่ 15,000 ล้านลิตร ภายในปี 2563

17
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณสิทธิกร เสงี่ยมโปร่ง (คุณแป๋ง) โทร. 096-916-3642, 02-553-3161-3

ขอบคคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : ณัฐกร ลีนุกูล

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต