พาณิชย์ เชิญธุรกิจยักษ์ใหญ่ลุยช็อปสินค้า OTOP พร้อมปิดดีลซื้อ-ขาย

พาณิชย์ เชิญธุรกิจยักษ์ใหญ่ลุยช็อปสินค้า OTOP พร้อมปิดดีลซื้อ-ขาย และเชิญชม Showcase ภายใต้คอนเซ็ปต์ “กินดี อยู่ดี สวยดี ดูดี” ดึงเอกชนช่วยอุดหนุนสินค้าชุมชนจากฐานรากนำสู่ช่องทางการตลาดบนความยั่งยืน

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเวทีตามแนวทาง ‘ประชารัฐ’ จับคู่ภาคเอกชน เชิญผู้ประกอบการรายใหญ่กว่า 30 ราย ทั้งไทยและต่างประเทศ มาพบกับผู้ผลิตสินค้า OTOPกว่า 300 ราย ที่ได้ผ่านการคัดสรรแล้วเพื่อเจรจาปิดดีล!! เซ็นสัญญาซื้อ-ขาย เชื่อ…ถ้าเอกชนจะร่วมมือกันส่งเสริมและสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีช่องทางจัดจำหน่าย เศรษฐกิจไทยจะเติบโตไปได้ไกลแน่นอน

พาณิชย์

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการส่งเสริมสินค้า OTOPไทยด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานสู่สากล และสร้างโอกาสในการเข้าถึงช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ

r18

ซึ่งวันนี้ (วันพุธที่ 15 มิถุนายน2559) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เชิญภาคเอกชนทั้งผู้ผลิตสินค้า OTOP Select และผู้ประกอบการรายใหญ่ของประเทศกว่า 30 ราย อาทิ

  • คิงเพาเวอร์
  • ซีพีออลล์
  • บุญรอดบริวเวอรี่
  • เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล
  • เครือ เดอะมอลล์ กรุ๊ป
  • Shop Channel

ทั้งในและต่างประเทศและช็อปปิ้งออนไลน์หรือ e-Marketplace ชื่อดังของไทยเข้าร่วมกิจกรรม “เจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาด OTOP Select”ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2559 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์

r19

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ เปิดช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนสืบสานภูมิปัญหาท้องถิ่นให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างความนิยมและเกิดการยอมรับจากผู้บริโภคตลอดจนนำรายได้เข้าสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

สำหรับการเจรจาธุรกิจและเชื่อมโยงการตลาดOTOP Select มีกิจกรรม 2 รูปแบบคือ 1) การจัดShowcase สินค้า OTOP Select ภายใต้แนวคิด “กินดี (อาหารและเครื่องดื่ม) อยู่ดี(ของใช้ ของที่ระลึก) สวยดี (เสื้อผ้า) และดูดี(สมุนไพรที่มิใช่อาหาร)” และ 2) กิจกรรมเจรจาธุรกิจเพื่อต่อยอดทางการตลาดและจับคู่ทางธุรกิจ

r20

โดยกรมฯ ได้เชิญผู้ผลิตสินค้า OTOP Select ที่ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ OTOP เข้าสู่ช่องทางการจำหน่ายที่จัดขึ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2559 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ได้รับการคัดเลือกจำนวน 376 รายการ

r21

ประเภทสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือ

  • อาหารและเครื่องดื่ม 145 รายการ
  • เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 100 รายการ
  • ของใช้ของตกแต่ง 70 รายการ
  • และสมุนไพรที่มิใช่อาหาร 58 รายการ ตามลำดับ

r22

ให้มาพบกับผู้ประกอบการ Buyer เพื่อเข้าสู่กระบวนการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) และแนะนำการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับช่องทางการตลาด อาทิ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดที่จะไปจัดจำหน่าย เป็นต้น พร้อมเซ็นสัญญาซื้อ-ขายร่วมกับผู้ผลิตเพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศ

r23

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “กิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาเพิ่มมูลค่าและยกระดับ มาตรฐานสินค้า OTOP ไทยสู่สากล

ซึ่งนอกจากการจับคู่ธุรกิจเพื่อขยายช่องทางการตลาดแล้วยังมีการพัฒนาการตลาดที่ยั่งยืนโดยจะดำเนินการ 1) พัฒนารูปแบบการนำเสนอผลิตภัณฑ์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างตราสินค้าให้แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ 2) การจัดทำร้านต้นแบบของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์และเตรียมพร้อมพัฒนาขยายสู่ระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งการเข้าสู่ตลาดออนไลน์ และ Shop Channel”

r24

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก : คุณ ลักษณ์ : luk@chom-co.com

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต