พระอรหันต์คือใคร

หนังสือ พระอรหันต์คือใคร มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่อยู่ในตัว แต่หลายคนไม่รู้จักวิธีที่จะพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ จึงปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากรรม เลยประสบกับความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่เรื่อยๆ ไม่รู้จักจบจักสิ้น

พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบวิธีการพัฒนาศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ทำให้ท่านได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเปลี่ยนจากปุถุชนคนธรรมดากลายเป็นพระอริยบุคคลขั้นสูงสุดนั่นก็คือพระอรหันต์ นอกจากนั้นแล้วพระองค์ยังได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงค้นพบให้แก่ผู้คน ทั้งฆราวาสและพระสงฆ์ ทำให้มีผู้บรรลุธรรมตามพระองค์เป็นจำนวนมาก

พระอรหันต์คือใคร

การเปลี่ยนแปลงจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะจะทำให้เราไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป แต่การจะกระทำได้เช่นนั้นก็ต้องมีความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดและต่อเนื่องในการฝึกวิปัสสนากัมมัฏฐาน ซึ่งเป็นทางสายเอกทางเดียวที่จะช่วยให้เราเกิดปัญญาขั้นสูงสุด จนกระทั่งมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง

ไม่หลงไปยึดมั่นถือมั่นในเบญจขันธ์ว่าเป็นของมีตัวตน เป็นของเที่ยงแท้แน่นอน ผู้ที่เกิดปัญญาจนสามารถทำลายอวิชชาต่างๆ ได้อย่างหมดสิ้นจิตจะเป็นอิสระ หลุดพ้นจากการปรุงแต่งของกิเลส มีแต่ความสงบ สะอาด บริสุทธิ์ ผ่องใส เบิกบานอยู่ตลอดเวลา

หวังว่าหนังสือเล่มนี้คงจะช่วยทำให้ผู้อ่านได้ทราบว่าแท้จริงแล้ว พระอรหันต์อยู่ที่ไหน
ผู้แต่ง : บุญมี พวงเพชร
จำนวน : 168 หน้า

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อหนังสือได้ที่ : http://goo.gl/aPBTrE

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://goo.gl/ggUdfO

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต