ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองเงินฝาก 2 ล้าน!

ปัจจุบัน หลายคนอาจเคยได้ยินคำว่า “การคุ้มครองเงินฝาก” แต่อาจยังไม่เข้าใจว่าคืออะไร หรืออาจสับสนกับบริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น ประกันเงินฝาก หรือประกันตัวบุคคล ซึ่งการคุ้มครองเงินฝากนั้น เป็นบริการที่ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทยต้องเข้าร่วม โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์และดูแลการดำเนินงาน

การคุ้มครองเงินฝาก คือ กลไกที่จะช่วยคุ้มครองเงินฝากของผู้ฝาก ในกรณีที่ธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หรือถูกปิดกิจการ โดยผู้ฝากจะได้รับเงินคืนตามวงเงินคุ้มครองที่กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันวงเงินคุ้มครองเงินฝากอยู่ที่ 2 ล้านบาทต่อรายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน

การคุ้มครองเงินฝาก

ความสับสนของคนที่มีเงินฝากเกิน 2 ล้าน

หลายคนที่มีเงินฝากเกิน 2 ล้านบาท อาจเกิดความสับสนว่า จำเป็นต้องให้ธนาคารคุ้มครองเงินฝากหรือไม่ เนื่องจากเงินฝากของตนเองเกินวงเงินคุ้มครองที่กำหนดไว้แล้ว อย่างไรก็ดี การให้บริการคุ้มครองเงินฝากนั้น เป็นบริการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ฝากทุกคน ไม่ว่าจะมีเงินฝากมากหรือน้อย เนื่องจากช่วยคุ้มครองเงินฝากให้ได้รับคืนในกรณีที่ธนาคารถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหรือถูกปิดกิจการ

การคุ้มครองเงินฝากกับธนาคารไหนดี

สำหรับธนาคารที่จะใช้บริการคุ้มครองเงินฝากนั้น สามารถเลือกธนาคารใดก็ได้ โดยธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งในประเทศไทยต้องเข้าร่วมบริการคุ้มครองเงินฝาก อย่างไรก็ตาม การเลือกธนาคารที่จะใช้บริการคุ้มครองเงินฝากนั้น อาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ต้องพิจารณาควบคู่กัน เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก บริการอื่นๆ ของธนาคาร ความน่าเชื่อถือของธนาคาร เป็นต้น

แนะนำการคุ้มครองเงินฝาก 2 ล้านกับธนาคารกรุงศรี

ธนาคารกรุงศรี เป็นธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ของประเทศไทยที่ให้บริการครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า โดยธนาคารกรุงศรีมีบริการคุ้มครองเงินฝากที่หลากหลาย ดังนี้

  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์กรุงศรี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของธนาคารกรุงศรี ให้บริการฝากเงินแบบไม่กำหนดระยะเวลา และไม่มีค่าธรรมเนียมรายเดือน โดยได้รับเงินคืนตามวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 2 ล้านบาท
  • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว ให้บริการฝากเงินแบบกำหนดระยะเวลา และให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยได้รับเงินคืนตามวงเงินคุ้มครอง 2 ล้านบาท
  • บัญชีเงินฝากประจำกรุงศรี บัญชีเงินฝากประจำที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินระยะยาว และให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทั่วไป โดยได้รับเงินคืนตามวงเงินคุ้มครองเงินฝาก 2 ล้านบาท

นอกจากนี้ ธนาคารกรุงศรียังมีบริการอื่นๆ สำหรับคนที่อยากได้รับการคุ้มครองเงินฝาก 2 ล้านบาท เช่น บริการฝากเงิน KRUNGSRI PRIME สำหรับลูกค้าที่มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนในกองทุนรวมผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา (AUM) เฉลี่ย 6 เดือนย้อนหลัง และมียอดเงินฝาก และ/หรือยอดทรัพย์สินสุทธิรวมกันตั้งแต่ 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท (นับรวมเฉพาะกองทุนรวมที่ธนาคารเป็นตัวแทนจำหน่ายและร่วมรายการ ยกเว้นผลิตภัณฑ์ทุกประเภทที่สมัครผ่าน Kept Application)

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต