เป็นโควิดต้องเตรียมอะไร ปลอดภัยไว้ก่อน

การติดเชื้อโรคโควิด 19 นับเป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นมากที่สุด ณ เวลานี้ เพราะนั่นหมายถึงความเสี่ยงที่อาจไม่ใช่แค่คุณคนเดียว แต่ยังรวมถึงคนรอบข้างใกล้ตัวคุณที่อาจติดโรคได้หากมีการ Contract ระหว่างกันเกิดขึ้น โดยโรคโควิด 19 นั้นสามารถติดต่อหรือแพร่เชื้อได้ 2 ช่องทาง

คือสารคัดหลั่งอย่าง น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ ละอองฝอยจากการจาม ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากกว่า 80-90% จะได้รับเชื้อจากทางนี้ ส่วนอีกทางหนึ่งคือการติดต่อผ่านการสัมผัสจากการเอามือไปจับใบหน้า และรับเชื้อผ่านทางลมหายใจนั่นเอง

ระยะเวลาที่เชื้อโควิดสามารถแพร่กระจายได้สูงอยู่จะเป็นช่วง 2 วันก่อนที่จะมีอาการ หลังจากนั้นประมาณ 5 วันขึ้นไปความสามารถในแพร่เชื้อจะลดลงเรื่อย ๆ จนกว่าผู้ป่วยจะหายดี โดยในกลุ่มที่ไม่มีปัญหาเรื่องร่างกายหรือโรคประจำตัวก็จะไม่ค่อยพบ ไม่มีปัญหาอื่นๆ หรืออาการแทรกซ้อนตามมา แต่สำหรับคนในกลุ่มที่มีโรคประจำตัวร้ายแรง มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์ และอายุมาก คนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะหายช้าและอาจพบอาการแทรกซ้อนได้ตามลักษณะของโรคประจำตัว

เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว

สำหรับคนที่ติดโคดวิด 19 แล้ว คนเหล่านี้จำเป็นจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อรักษาตัวเอง โดยปัจจุบันจะเป็นการให้รักษาด้วยแบบ Home Isolation หรือรักษาตัวที่บ้าน ซึ่งจะมีสิ่งของที่ต้องเตรียมพร้อมไว้ดังนี้

  • เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หรือปรอทวัดไข้
  • อุปกรณ์จานชาม ช้อนส้อมส่วนตัวสำหรับทานอาหาร
  • หน้ากากอนามัยควรมีไว้สวมเมื่อไม่ได้อยู่คนเดียว
  • ยาสามัญประจำบ้านอย่าง ยาลดไข้ เจลลดไข้ วิตามินเสริม
  • สิ่งที่ใช้สำหรับทำความสะอาดอย่างเจลแอลกอฮอล์ สบู่
  • แอลกอฮอล์สำหรับพ่นฆ่าเชื้อตามจุดที่ได้สัมผัส
  • ของใช้ส่วนตัว ยาสีฟัน แชมพูสระผม
  • ยารักษาโรคตามอาการที่แพทย์หรือเภสัชกรแนะนำ

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต