คู่มือสนทนา ภาษาเกาหลี ในชีวิตประจำวัน

หนังสือ คู่มือสนทนา ภาษาเกาหลี ในชีวิตประจำวัน ได้รวบรวมบทสนทนาที่สำคัญจำเป็นต่อการใช้สนทนาสื่อสารภาษาเกาหลีอย่างครบถ้วน ชัดเจน เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

คู่มือสนทนา

สารบัญ

성함이어떻게되세요?
seongham-i eotteohge doeseyo
ซองฮัม-มีออตอฮเค เทวเซโย
คุณชื่ออะไรเหรอครับ

이별
ibyeol
อิบย็อล
อำลา

  • แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 100 ข้อ
  • เฉลยแบบฝึกหัดภาษาเกาหลี 100 ข้อ

ผู้แต่ง : คณาจารย์และทีม Think Beyond Genius
จำนวน : 288 หน้า

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อหนังสือได้ที่ : http://goo.gl/VmHxsS

ขอบคุณรูปภาพจาก : http://goo.gl/Ev08t7

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต