คอร์สนี้เขาดีจริง เทรนด์เดอะเทรนเนอร์ พูดดีให้ธุรกิจมีกำไร

สิ่งสำคัญที่ทำให้การลงทุนนั้นประสบความสำเร็จได้ต้องมาจากทั้งเรื่องภายนอกและภายใน ปัจจัยภายนอกอันได้แก่ การพัฒนาสินค้าและบริการ ความสามารถด้านการตลาดและการสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆให้มีอย่างต่อเนื่อง

ส่วนปัจจัยภายในก็คือระบบการทำงาน วิธีบริหารจัดการองค์กร ที่ผ่านมาเราจะเห็นหลายธุรกิจที่ผู้นำต้องสามารถทำทั้งสองเรื่องนี้ให้สอดคล้องกันได้เพื่อจะได้เป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งได้อย่างที่ตั้งใจไว้

แต่อย่างไรก็ตามเชื่อได้อีกเช่นกันว่ามีผู้ประกอบการจำนวนไม่น้อยที่มองข้ามปัจจัยภายในและไม่คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องเข้ามาดูแลโดยเฉพาะเรื่องขวัญกำลังใจของพนักงานโดยเจ้านายบางคนคิดเพียงแค่ว่าจ้างคนมาทำงานถึงเวลาก็จ่ายเงินเดือน

แต่ที่จริงแล้วปลีกย่อยเรื่องนี้ต้องผนวกเอาความรู้สึกนึกคิดของคนทำงานเข้ามาเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการทำธุรกิจด้วยผู้ลงทุนบางคนไม่รู้จักวิธีการพูดสร้างกำลังใจ ไม่รู้ว่าคนทำงานต้องการอะไรเพื่อทำให้งานเดินหน้าได้อย่างเต็มที่

เทรนด์เดอะเทรนเนอร์

ดังนั้นเรื่องของคนทำงานจึงมีบทบาทสำคัญลำดับต้นๆหากผู้ประกอบการมีจิตวิทยาในการพูด ในการจูงใจที่ดีก็ย่อมทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มสูงขึ้น

และในครั้งนี้ก็เป็นโอกาสอันดีของ www.ThaiSMEsCenter.com ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมอบรมในคอร์สสำหรับผู้ประกอบการที่ชื่อว่า “หลักสูตร Train The Trainer รุ่น 1”

ซึ่งจัดขึ้นที่ สถาบันจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ผู้ประกอบการรายใดที่ผ่านคอร์สอบรมนี้เชื่อได้ว่าย่อมมีทักษะการพูดที่ดีและสามารถนำสิ่งที่เรียนนี้ไปใช้ในองค์กรเพิ่มความสามารถด้านการทำธุรกิจได้ดีและมีกำไรได้มากขึ้นด้วย

Train The Trainer พูดดี ธุรกิจก็มีกำไรเพิ่มขึ้น

7

หลักสูตรนี้เป็นการจัดงานโดยสมาคมแฟรนไชส์ไทยและได้วิทยากรคือคุณ รุ่งโรจน์ เจือสนิท อดีตผู้จัดการร้านคนแรกของ เคเอฟซีประเทศไทย รวมถึงเคยเป็นผู้จัดการเขต ผู้จัดการภาค และผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ยัมเรสเทอรองส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และในปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร บริษัท อาร์ทีซี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด และที่ปรึกษาธุรกิจร้านอาหารต่างๆมากมาย

โดยเป้าหมายของหลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการในหลากหลายธุรกิจลงทุน เพื่อให้เห็นความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านการพูดที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการสื่อสารกับพนักงานหรือผู้ร่วมงานภายในองค์กร

11

ซึ่งในฐานะของผู้ประกอบการจำเป็นที่ต้องมีวาทศิลป์และจิตวิทยาในการพูดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และจูงให้คนที่ทำงานรู้สึกมีความรักในองค์กร พร้อมที่จะปฏิบัติงานเพื่อองค์กรได้อย่างเต็มที่

ความสำคัญของการพูดจึงเป็นเรื่องใหญ่ในวิธีการบริหารซึ่งผู้ประกอบการต้องรู้จักทักษะการพูดในทุกรูปแบบและต้องรู้จักใช้การพูดในการเข้าถึงความต้องการของพนักงานและใช้การพูดนี้ในการแก้ไขปัญหาขององค์กร

ซึ่งการพูดเชิงธุรกิจมีทฤษฏีและวิธีการที่สำคัญหลายอย่างซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่มองข้ามและไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้มากนัก แน่นอนว่าการพูดและการสื่อสารที่ดีย่อมทำให้โครงสร้างภายในองค์กรมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอันจะนำมาซึ่งการบริหารจัดการลูกค้า การบริหารยอดขาย การบริหารต้นทุน รวมถึงเรื่องการมีงบกำไรขาดทุนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

ผู้เข้าเรียนคอร์สนี้มากันคับคั่งมุ่งหวังใช้การพูดพัฒนาธุรกิจตัวเองเต็มที่

8

บรรยากาศในการเรียนการสอนนั้นถือว่าเป็นกันเองอย่างมาก ทั้งวิทยากรซึ่งมีความรู้ทางด้านการพูดเป็นอย่างดีและสามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่จะมาจากหลากหลายธุรกิจทั้งในรูปแบบของแฟรนไชส์ ร้านอาหาร ธุรกิจร้านเบเกอรี่ รวมถึงคนที่เพิ่งเริ่มต้นการทำธุรกิจก็มาเข้าคอร์สอบรมนี้เพื่อจะเพิ่มทักษะความสามารถในการขยายกิจการของตัวเองในอนาคต โดยการเรียนการสอนนั้นเริ่มต้นจากการพูดถึงความสำคัญในการเป็น เดอะเทรนเนอร์ ที่ดี และวิธีการในการนำเสนอการพูดรูปแบบต่างๆ

12

ไม่ว่าจะเป็นท่วงท่าวาจา การใช้น้ำหนักเสียง การเลือกใช้ถ้อยคำให้ถูกที่ถูกเวลา วิธีการพูดในลักษณะต่างๆ รวมถึงการใช้เทคนิคในการพูดที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

โดยจะเห็นได้ว่าทุกคนที่เข้ามาร่วมการอบรมในครั้งนี้สนุกสนานไปกับการให้ความรู้จากวิทยากรและการมีส่วนร่วมในการอบรมที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้กล้าพูดก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการเหล่านี้ได้เปิดตัวตนของตัวเองในอีกด้านอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาตัวเองและพัฒนาองค์กรให้พร้อมมีประสิทธิภาพในการทำธุรกิจได้มากขึ้นด้วย

กิจกรรมสำคัญคือการ brainstorming และ present เป็นรายบุคคล

9

คอร์สเรียนนี้จัดขึ้น 2 วัน โดยในวันแรกนั้นช่วงเช้าคือภาคทฤษฏีที่วิทยากรให้คำบรรยายเกี่ยวกับทฤษฏีการพูด เทคนิคการพูด ความสำคัญของการพูดในรูปแบบต่างๆ หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม brainstorming ที่แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมเป็นกลุ่มย่อยๆ

เพื่อให้ทุกคนได้ปรึกษาหาหัวข้อในการพูด ถือเป็นเทคนิคสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้คนที่มาอบรมซึ่งมาจากหลากหลายที่และไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้มีโอกาสทำความรู้จักกันมากขึ้น

13

ซึ่งผลดีของการทำงานแบบกลุ่มย่อยๆ นี้ก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทัศนคติระหว่างกัน รวมถึงการได้เพื่อนใหม่และได้ฝึกการพูดเบื้องต้นในอีกทางหนึ่งด้วย และหลังจากที่ทุกคนได้หัวข้อในการ present เป็นที่เรียบร้อยวิทยากรคือคุณ รุ่งโรจน์ ก็จะช่วยลำดับวิธีการพูดของแต่ละหัวข้อเพื่อให้ผู้เข้าเรียนสามารถออกมา present ได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ถือเป็นการลงมือปฏิบัติหลังจากที่เรียนภาคทฤษฏีและได้นำความรู้ที่เรียนนั้นมาลองใช้ในทันทีทันใดเพื่อจะเป็นการฝึกฝนในเบื้องต้นก่อนที่ผู้เข้าเรียนทุกคนจะกลับไปทำหน้าที่ของตัวเองในการดำเนินธุรกิจของแต่ละคนต่อไป

10

หลังจากที่ผ่านการอบรมในคอร์สเรียนนี้ก็ทำให้เรามองเห็นความสำคัญของการพูด ที่สามารถนำมาพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเราและสามารถเอามาพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดียิ่งขึ้น

เชื่อว่าหลายคนที่ได้รับความรู้ดีๆเหล่านี้แล้วจะกลับนำไปใช้ในการทำงาน การทำธุรกิจของตัวเองและจะเพิ่มขีดความสามารถของผู้ร่วมงานภายในองค์กรหรือบริหารจัดการบุคลากรได้ดีมากขึ้น เมื่อทีมงานดี มีกำลังใจ และให้ความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กรนั้นก็หมายถึงโอกาสในการเพิ่มกำไรให้กับผู้ลงทุนได้มากขึ้นทุกอย่างเกิดจากการพูดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต


ไทยแฟรนไชส์ อคาเดมี (ThaiFranchise Academy) สถาบันรวมคอร์สอบรม-สัมมนา กว่า 300 คอร์ส ซึ่งมีผู้สมัครเรียนไปแล้วกว่า 5,000 คน พร้อมทั้งเปิดรับผู้ที่สนใจหาความรู้ เพิ่มทักษะ การทำธุรกิจ สร้างอาชีพ บริหารจัดการ ขยายตลาด

0n

เรียนรู้คอร์สเรียนแฟรนไชส์ อบรมสัมมนา หรือ ติดตามข่าวสารได้ที่ : Add LINE : @tfcacademy
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.02-1019187 (ฝ่ายอบรม-สัมมนา)

 

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://bit.ly/3ypa2Qu

คุณรัตนชัย ม่วงงาม (เปี๊ยก)

เรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ ทำงานในด้านวารสารมากว่า10ปี สะสมความรู้หลากหลายแนวทั้งด้านการเกษตร สังคม สู่การประยุกต์เป็นอาชีพทั้ง SMEs และแฟรนไชส์รวมถึงแนวทางด้านกลยุทธ์การตลาดต่างๆ การเขียนคืองานที่เราตั้งใจและใจรักมากที่สุด