ขายของออนไลน์ สร้างเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ ได้หรือไม่!

การเติบโตของ ขายของออนไลน์ นับว่ามีความชัดเจนมาก ตลาดออนไลน์คาดว่าจะมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นจากระดับ 3 แสนล้านบาท เป็น 7.5 แสนล้านบาทในปี 2025 หรือคิดเป็น 16% ของตลาดค้าปลีกรวม จึงไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจที่ทุกวันนี้เราจะเห็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ขายของกันมาก

www.ThaiSMEsCenter.com เชื่อว่าธุรกิจหากจับเทคนิคการขายให้ดีๆ มีการวางแผนที่ชัดเจน จะสร้างรายได้ที่ดีมาก และเมื่อบางคนขายสินค้าออนไลน์ได้ดีมากๆ จึงเกิดแนวคิดที่อยากจะทำเป็น “ธุรกิจแฟรนไชส์” โดยเรื่องนี้ อ.สุภัค หมื่นนิกร วิทยากรประจำไทยแฟรนไชส์ได้ให้คำตอบไว้ชัดเจนว่า “ ขายของออนไลน์ ” ไม่สามารถทำเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ได้

ขายของออนไลน์กับให้บริการออนไลน์ แตกต่างกัน

ขายของออนไลน์

นิยามคำว่า “ขายของออนไลน์” ที่ทำเป็นแฟรนไชส์ไม่ได้ หมายถึงการขายสินค้าแบบที่เราซื้อจากโรงงาน หรือนำมาสต็อคไว้แล้วนำมาโพสต์ขาย หรือการทำเป็น Dropship ต่างๆที่ให้เราเป็นผู้ขายแล้วให้ผู้ผลิตเป็นคนจัดส่งสินค้า เหล่านี้ไม่อาจทำเป็นแฟรนไชส์ได้ เพราะหลักสำคัญของการทำแฟรนไชส์คือการให้สิทธิ การแบ่งอาณาเขต

ซึ่งการธุรกิจออนไลน์เป็นธุรกิจการค้าที่ไม่สามารถระบุอาณาเขตได้ ยิ่งมีพ่อค้าแม่ค้ามากพื้นที่การขายยิ่งซ้ำซ้อนกัน ไม่สามารถแยกพื้นที่ออกจากกันได้ชัดเจน ไม่นับรวมเรื่องการกำหนดคุณภาพและมาตรฐานในการบริการ เพราะหากพูดว่าเป็นระบบแฟรนไชส์ต้องมีความชัดเจนที่ไม่ว่าจะใช้บริการสาขาไหนก็ต้องได้รับการดูแลที่ไม่ต่างกัน ซึ่งการขายออนไลน์นั้นควบคุมเรื่องเหล่านี้ได้ยาก หรือเรียกว่าแทบจะทำไม่ได้เลยด้วย

62

แต่ธุรกิจออนไลน์นั้นแตกต่างจากการขายของออนไลน์เพราะสามารถนำมาพัฒนาเป็น “ระบบแฟรนไชส์ได้” ดังเราจะเห็นหลายธุรกิจที่ให้บริการเช่น บีโค้ ที่เป็นแฟรนไชส์เครื่องสำอางออนไลน์ โดยใช้รูปแบบการสร้างเว็บไซต์ให้ผู้ลงทุนเชื่อมข้อมูลกับบริษัท เมื่อลูกค้ามีความต้องการสินค้าก็จัดส่งให้ในนามของผู้ลงทุน หรือเป็นบริการร้านสารพัดบริการต่างๆ เช่น ชิปป์สไมล์ , น้องฟ้าเซอร์วิส , ควิก เซอร์วิส , เพย์ พ้อยท์ เซอร์วิส เป็นต้น

ธุรกิจเหล่านี้มีการออนไลน์ก็จริง แต่เป็นงานที่มีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน และที่สำคัญคือ ธุรกิจเหล่านี้มีพื้นที่ในการทำธุรกิจชัดเจน มีรูปแบบที่เห็นเด่นชัด เช่น เป็นร้านขนาดเล็ก เป็นเคาน์เตอร์ หรือเป็น Shop ขนาดเล็ก-ใหญ่ มีการแสดงสถานที่ชัดเจน มีโครงสร้างที่แน่นอน แตกต่างจากการขายของออนไลน์ทั่วไปที่เป็นเรื่องของตัวบุคคล ไม่มีพื้นที่ชัดเจน ไม่สามารถกำหนดขอบเขตในการขาย และไม่สามารถควบคุมรายละเอียดต่างๆ ได้จึงไม่สามารถทำเป็นแฟรนไชส์ได้

ขายของออนไลน์ในรูปแบบตัวแทนจำหน่าย ก็ไม่ถือเป็นแฟรนไชส์

61

ภาพจาก https://bit.ly/3HUAjea

แม่ค้าออนไลน์บางคนมีการขยายฐานธุรกิจด้วยการรับสมัครตัวแทนจำหน่าย ซึ่งคำว่าตัวแทนจำหน่ายหมายถึงคนที่สนใจสินค้าที่เราขาย เพื่อนำไปจำหน่ายต่อให้กับลูกค้าของตนเอง ตามช่องทางขายของตนเอง การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายก็จะมีรายละเอียดแตกต่างกันว่าจะได้ผลตอบแทนอย่างไรเช่นค่าคอมมิชชั่น ส่วนต่างจากราคาขาย เป็นต้น

ซึ่งหากจะทำเป็นแฟรนไชส์ต้องหมายถึงว่า ตัวแทนเหล่านี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบปฏิบัติเดียวกัน มีรูปแบบวิธีการขาย การดำเนินงานที่เหมือนกัน มีขอบเขตการทำธุรกิจที่ไม่ทับซ้อนกัน ซึ่งในความเป็นจริงนั้นเป็นไปไม่ได้ การเป็นตัวแทนจำหน่ายจึงไม่ใช่รูปแบบของแฟรนไชส์ ในปัจจุบันหลายธุรกิจที่มีความต้องการจะเติบโต

60

ภาพจาก https://bit.ly/34AqOCw

บางส่วนมีการขยายสาขาของตัวเอง หรือบางคนเลือกใช้การขยายสาขาในรูปแบบแฟรนไชส์ ซึ่งคนที่เป็นแฟรนไชส์ซีต้องได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากแฟรนไชส์ซอร์ มีแพคเกจลงทุนให้เลือกเพื่อเริ่มธุรกิจได้ทันที มีการจัดส่งสินค้าวัตถุดิบให้ตามที่กำหนด เพื่อควบคุมคุณภาพ ซึ่งหากเป็นธุรกิจบริการออนไลน์สามารถทำสิ่งเหล่านี้ได้ แต่หากเป็นการขายของออนไลน์ยังคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากและไม่อาจพัฒนาให้เป็นการขายแฟรนไชส์ได้

ดังนั้นคนที่ขายของออนไลน์หากต้องการที่จะเติบโตมียอดขายเพิ่มขึ้น จึงต้องหันไปศึกษาวิธีการเข้าถึงลูกค้า เรียนรู้เทคนิคการขาย การนำสินค้าไปจำหน่ายในแพลตฟอร์มต่างๆ สิ่งเหล่านี้คือการยกระดับให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มีรายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นธุรกิจส่วนตัวของแต่ละบุคคลเท่านั้น


ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสาร ทุกความเคลื่อนไหวธุรกิจ แฟรนไชส์ และ SMEs รวดเร็ว รอบด้าน
ติดตามได้ที่ Add LINE id: @thaifranchise

0

ต้องการข้อมูลข่าวสาร ต้องการอัพเดทข้อมูลการตลาด หรือแนวทางการทำธุรกิจ ติดตามได้ที่ https://bit.ly/335phDi
รับฟังบทความต่างๆ ผ่านทาง PodCast ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ https://soundcloud.com/thaifranchisecenter

สำหรับท่านที่มีธุรกิจและอยากสร้างระบบแฟรนไชส์ หรือต้องการปรึกษาเรื่องการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

คลิกรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/33k6nZE
โทร.02-1019187

วิทยากร : อ.สุภัค หมื่นนิกร

คอร์สอบรม-สัมมนาโดย อ.สุภัค หมื่นนิกร คลิก https://bit.ly/3PAP2yS

อ้างอิงจาก https://bit.ly/3GWplmT

กองบรรณาธิการเว็บไซต์

ยินดีสนับสนุน SMEs ไทยทุกแบรนด์ ที่ต้องการสร้างความเข้มแข็ง อยากเรียนรู้ พัฒนาธุรกิจ ส่งเสริมความเข้าใจในการตลาด มีความคิดสร้างสรรค์ แบ่งปันเพื่อสังคม ต่อยอดธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จในอนาคต