TF News | กำลังจมน้ำ! ธุรกิจฟิตเนส ส่อเจ๊ง 50% วอนรัฐช่วยสินเชื่อ Soft Loan

เจ้าของ ActLife Fitness Club 1 ใน 2,500 ผู้ประกอบการจาก 5,000 ราย เผยอาจปิดกิจการจากพิษโควิด-19 หลังจากลงทุนไปแล้วกว่า 30 ล้านบาท จากเดิมมีสมาชิกต่อวันมากกว่า 100 คน เหลือไม่ถึง 40 คน

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors