10 Passive Income ทำเงินได้ในปี 2020

พูดถึง Passive income น่าจะเป็นคำที่หลายคนรู้จักอย่างดี และหลายคนก็อยากลงทุนแบบ Passive income ที่ว่านี้ จุดเด่นของ Passive income คือสามารถสร้างรายได้แม้ขณะที่เราไม่ได้ทำงาน

Read more

แจกฟรี 20 Passive Income ทำเงินได้จริง!

หลายคนอาจจะเข้าใจว่า Passive Income คือ การหยุดทำงาน แล้วปล่อยให้สินทรัพย์ทำงานแทน แต่จริงๆ แล้ว มันก็คือการหารายได้ โดยที่เราเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำงานของสินทรัพย์ของเราให้น้อยที่สุด

Read more

รวม 10 Passive Income ทำเงินได้ทันที!

คำว่า Passive income นั้นหมายถึง การที่เราสามารถ มีรายได้ ในขณะที่เราอยู่เฉยๆ แบบไม่ต้องไปนั่งทำงาน แต่ก็มีเงินไหลผ่านเข้ามาในระบบธุรกิจ ซึ่งถ้าแปลศัพท์แยกตามตัว Passive แปลว่า เอยู่เฉยๆ ส่วนคำว่า income แปลว่า รายได้

Read more

Main Sponsors

Happy Sponsors